logo NEWTON Technologies, a.s.
Lenka Weingartová

Lenka Weingartová

Lingvistka a fonetička společnosti NEWTON Technologies

LinkedIn

Umělá inteligence se velmi dobře naučí znát systém, z tohoto hlediska jsou pro rozpoznání určitě jednodušší jazyky s tzv. fonetickým pravopisem a jasnými pravidly převodu mezi psanou a mluvenou formou. Čeština má v tomto výhodu, nicméně oříškem může být například velká variabilita slovních tvarů (předpony, přípony a koncovky), která klade nároky na velikost slovníku.

Problémem pro Beey jsou občas také krátká slova, známé ministerstvo můžete občas vidět zapsané jako Ministerstvo práce asociálních věcí. I když Beey dosahuje někdy skoro 100% úspěšnosti, vždy je nutné, aby text následně upravil člověk.

Přesný přepis mluveného projevu se často hodně špatně čte, protože mluvčí dělá chyby, kterých by se v psaném projevu vyvaroval, opakuje slova, mění slovosled, nedokončí větu atd. Zapisovatelé se tedy o práci bát rozhodně nemusí, jde o nástroj, který jim práci jen velmi usnadní.