logo

Beey aplikace pro přepis řeči a titulkování videa

Beey je online nástroj na převod mluveného slova na text, který zvládne do několika minut přepsat video a automaticky vytvořit titulky v češtině i dalších 16 jazycích. Významně tak otvírá možnost zpřístupnit jakýkoliv videoobsah lidem s různým sluchovým postižením.

"Těší mě, že náš produkt pomáhá a že i díky nám se mohou titulky stát běžnou součástí zpravodajství. Běžný člověk si neuvědomuje, jakou bariéru přineslo povinné nošení roušek pro osoby zvyklé odezírat. A titulky jsou jednou z cest ke snadnějšímu porozumění i pro spoustu dalších. Rychlý přepis mluveného slova poskytuje celou řadu dalšího využití. Naším cílem bylo přinést na trh produkt, který si bude moci dovolit každý, a to s ohledem na finanční možnosti i technickou vybavenost," říká Petr Herian, ředitel společnosti NEWTON Technologies.

Moderní technologie na rozpoznávání mluveného slova jsou čím dál dokonalejší. Umělá inteligence zvládá správně přepsat homofony, rozlišit konec věty, interpunkci, psaní velkých písmen, koncovek i gramatické záludnosti, navíc rychlostí, které se žádný stenograf nevyrovná.

NEWTON Technologies ve své aplikaci Beey využívá technologii na rozpoznávání řeči (tzv. ASR - Automatic Speech Recognition) vyvinutou ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a za finanční podpory Technologické agentury ČR (TAČR).

Vývoj byl přednostně zaměřen na slovanské jazyky, ve kterých aplikace Beey vykazuje výborné výsledky. Velkým přínosem je zároveň právě možnost dalšího zpracování přepsaného textu.

Rychlá editace pomocí jednoduchých zkratek, titulkování, různé formy exportů a další. Práci v editoru si chválí například zapisovatelky u soudů, které místo zdlouhavého přepisování text pouze zkontrolují a opraví případné chyby.

Titulkovací systém aplikace Beey v současnosti používá například DVTV, Seznam.cz, TV Prima, XLAB aj. Společnost NEWTON Technologies zároveň zdarma titulkuje zpravodajské pořady pro TV Beey, televizi pro osoby se sluchovým postižením.

Titulky dle přání a potřeby

Titulky nabízí společnost ve dvou formátech, a to automatické titulky, které si zákazník může v rámci ceny za přepis vyexportovat zdarma (150 Kč za přepis hodinové nahrávky), nebo profesionální titulky individuálně upravené dle potřeby.

Jde například o překlady titulků do jiných jazyků s uchováním precizního načasování, barevné odlišení mluvčích, doplnění popisu neřečových aktivit aj.

Zajímavosti z vývoje

"Umělá inteligence se velmi dobře naučí znát systém, z tohoto hlediska jsou pro rozpoznání určitě jednodušší jazyky s tzv. fonetickým pravopisem a jasnými pravidly převodu mezi psanou a mluvenou formou. Čeština má v tomto výhodu, nicméně oříškem může být například velká variabilita slovních tvarů (předpony, přípony a koncovky), která klade nároky na velikost slovníku. Problémem pro Beey jsou občas také krátká slova, známé ministerstvo můžete občas vidět zapsané jako Ministerstvo práce asociálních věcí. I když Beey dosahuje někdy skoro 100% úspěšnosti, vždy je nutné, aby text následně upravil člověk. Přesný přepis mluveného projevu se často hodně špatně čte, protože mluvčí dělá chyby, kterých by se v psaném projevu vyvaroval, opakuje slova, mění slovosled, nedokončí větu atd. Zapisovatelé se tedy o práci bát rozhodně nemusí, jde o nástroj, který jim práci jen velmi usnadní," říká Lenka Weingartová, lingvistka a fonetička společnosti NEWTON Technologies, která se věnuje výzkumu a vývoji na pomezí rozpoznávání řeči a počítačového zpracování jazyka.

Aplikace Beey je online nástroj na převod mluveného slova na text. Hlavní výhodou je jednoduchost a uživatelská vstřícnost. Samotný přepis probíhá přímo ve webové aplikaci, a tedy není nutné nic instalovat. V případě přepisu videa není ani potřeba video stahovat a nahrávat, stačí pouze zkopírovat link a za pár minut máte text.

Přepis se nahraje do editoru, který umožňuje pohodlnou úpravu případných chyb i celého textu. Rychlé zkratky, ukládání konkrétních jmen a tvorba individuálního slovníku práci zdokonaluje a zrychluje. Výsledek je možné vyexportovat do různých formátů.

U videí lze v editoru jednoduše vytvořit titulky a pomocí časových značek otitulkovat video i v různých jiných jazycích. Cena za přepis hodinové nahrávky je 150 Kč.

Článek ze dne 12. července 2021 - pondělí

Další články od NEWTON Technologies, a.s.