logo EMARK s.r.o.
Martin Kostič

Martin Kostič

Ředitel společnosti EMARK

LinkedIn

Práce s Qlik Sense bude probíhat ve známém prostředí řešení Asseco SPIN, nebude nutné otevírat nové aplikace ani zvykat si na nové prostředí. Uživatelé budou mít všechno potřebné k analýzám a reportingu soustředěné v rámci jedné aplikace a jediné obrazovky.

Výsledky analýz se se sekundovými odezvami zobrazí v atraktivní a srozumitelné vizualizaci přímo v ERP systému. Tyto výstupy jsou sdíletelné a dají se využít například v dalších analýzách anebo reportech.