logo KOMIX s.r.o.
Martin Sahula

Martin Sahula

Produktový manažer společnosti KOMIX

LinkedIn

ADVANTA je nezávislá na konkrétní metodice a její možnosti tailoringu konkrétním potřebám firmy jsou téměř nevyčerpatelné. Rozšířením o proaktivní prvky projektového řízení se však posouváme do oblasti moderních projektových přístupů.

Pro společnosti operující na základě tradičních projektových metod to především znamená zvětšení možností okamžité kontroly projektového portfolia a jeho klíčových ukazatelů, ať už to jsou náklady, milníky vývoje nebo libovolné transakce v projektovém cyklu.

Během následujících měsíců se vývojově zaměříme na optimalizaci pro uživatele mobilních zařízení. Ty sice podporujeme již dnes, ale prostřednictvím aplikačních widgetů chceme komplexnost celého rozhraní systému ADVANTA dále zjednodušovat pro malé displeje.

ADVANTA přináší na český trh také netradiční licenční model. Licence pro vykonavatele projektu je totiž zdarma, zpoplatněná je pouze tzv. manažerská licence. Díky tomu lze přístup k systému ADVANTA bez obtíží poskytnout nejen celému projektovému týmu, ale i např. vedení firmy. Lze tím efektivně vyřešit potřebu reportingu a výměny informací mezi ostatními zaměstnanci firmy.

Další skupinou uživatelů, kteří velmi ocení bezplatný přístup, budou externí dodavatelé, kteří tím získají možnost elektronické výměny dokumentů a zároveň přístup ke klíčovým projektovým informacím.

Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Nástroj ADVANTA využívá všech výhod, které funkce známé ze sociálních sítí přinášejí.

Kromě atraktivní licenční politiky může být pro české firmy zajímavé, že ADVANTA běží v prostředí firemního intra/extranetu a lze k ní přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče, třeba i z mobilních zařízení.

Pro firmy, které nedisponují potřebnou infrastrukturou, budeme moci v brzké době nabídnout ADVANTU jako službu.