logo KOMIX s.r.o.

Firemní sociální síť s ADVANTA snadno a rychle

Nástroj na správu projektového portfolia ADVANTA využívá všech výhod, které funkce známé ze sociálních sítí, přinášejí. Za 10 let postupného vývoje si ADVANTA získala přízeň nejrůznějších zákazníků, od malých projektových kanceláří až po odbory státních ministerstev ke správě rozvojových a investičních projektů.

Když se řekne sociální síť, většina lidí si představí Facebook, Twitter či podobné portály, kde se lidé virtuálně spojují se svými přáteli, sdílejí fotografie, dokumenty a jiné informace, komunikují v reálném čase, komentují příspěvky ostatních apod. Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Jak moc dokáže takový princip zefektivnit řízení projektového portfolia? Naše odpověď je, že velmi.

Zeď událostí - okamžitý přehled o vašem projektovém portfoliu

Hlavní obrazovka systému ADVANTA nabízí uživateli tzv. "zeď událostí", což je přehled všeho, co se ve spravovaných projektech během poslední doby změnilo. Bez dlouhého tápání tak projektový manažer na první pohled získává ucelený přehled o aktuálním vývoji projektového portfolia. Na zeď se kromě změn v projektech promítají i zprávy o nově založených diskusích, příspěvcích, přijmutí nebo odmíntutí úkolů jednotlivými uživateli a další relevantní informace. Projektový manažer tak není odkázán pouze na e-mailové notifikace, ale přehled získává okamžitě po přihlášení do systému.

Diskusní fórum - rychlá a komfortní komunikace v týmu

Vícestranná diskuse je dalším inovativním prvkem v přístupu k řešení jednotlivých projektů. V systému ADVANTA je diskusní modul k disposici přímo v těle projektu, diskuse se strukturuje podle jednotlivých příspěvků a je k ní možné přizvat konkrétní uživatele nebo rovnou celý projektový tým. Diskuse je přehledně archivována na jednom místě, nehrozí tak, že byste podstatné projektové informace museli dohledávat třeba v e-mailu.

Z jednotlivých diskusních bodů je možné kdykoli vytvořit nový projektový úkol nebo dokonce celý projekt. Diskusní modul může být také velmi efektivním nástrojem ke sbírání podnětů nebo inovačních nápadů.

Sklad vašich dokumentů - vše na jednom místě

Další podstatnou výhodou systému ADVANTA je dokumentový modul, který po vzoru diskusí přidává možnost přiřadit konkrétní dokumentové workflow ke každému projektu, nebo může sloužit jako centrální místo pro sběr dokumentace k projektům a jejich výměnu například s externími dodavateli.

Vizualizace dat - přehledné plánování a vyhodnocování

Silnou stránkou nástroje ADVANTA je také vizuální práce s daty, a to jak při hodnocení, tak při tvorbě projektů. Systém umožňuje pokročilou OLAP analýzu projektových dat, vybrané výstupy lze na mnoho způsobů promítat do grafů nebo kontrolních indikátorů. A to jak na hlavní obrazovce, tak i v tzv. kontrolním panelu, který lze uživatelsky kompletně přizpůsobit. Integrovaný je také grafický editor, který svou jednoduchostí přímo vybízí k plánování ve schématech nebo procesních náhledech.

Jednotlivé grafické prvky schémat lze přímo navázat na konkrétní projekty portfolia. I velmi složitá strategie tak získává ucelenou a přehlednou formu, ze které je stav projektů zřetelný na první pohled.

ADVANTA - jednoduchost, přehlednost, maximum relevantních informací

Kromě již jmenovaných inovativních funkcí k podpoře spolupráce v podniku ADVANTA splňuje také veškeré standardní požadavky projektových profesionálů. Za zmínku stojí také příprava projektových šablon nebo přednastavení typických workflow, což může v praktickém světě projektového řízení znamenat významnou úsporu času. Srdcem nástroje je objektová databáze, kterou lze bez programovacích zásahů prostřednictvím administračního rozhraní velmi dobře přizpůsobovat jakýmkoli novým požadavkům firmy.

"ADVANTA přináší na český trh také netradiční licenční model. Licence pro vykonavatele projektu je totiž zdarma, zpoplatněná je pouze tzv. manažerská licence. Díky tomu lze přístup k systému ADVANTA bez obtíží poskytnout nejen celému projektovému týmu, ale i např. vedení firmy. Lze tím efektivně vyřešit potřebu reportingu a výměny informací mezi ostatními zaměstnanci firmy. Další skupinou uživatelů, kteří velmi ocení bezplatný přístup, budou externí dodavatelé, kteří tím získají možnost elektronické výměny dokumentů a zároveň přístup ke klíčovým projektovým informacím," říká Martin Sahula, Senior Business Consultant a ADVANTA Product Manager.

Článek KOMIX s.r.o. ze dne pondělí 23. června 2014

Další články od KOMIX s.r.o.

IoT kompetenční centrum s platformu pro efektivní provoz a využití

Projektové řízení s ADVANTA 3.0

Univerzální expertní systém ERIAN

Efektivní měření výkonnosti firem

Firemní sociální síť s ADVANTA snadno a rychle

Big Data spolehlivě a rychle zpracuje QlikView

Finanční reporting s QlikView

ADVANTA - řízení projektů a organizací s funkcemi sociálních sítí

KOMIX obhájil vysokou kvalitu poskytovaných IT služeb

KOMIX oznamuje změnu ve vlastnické struktuře

QlikView je uživatelsky nejlépe hodnocený nástroj v oblasti Business Intelligence

Dokončení změny korporátní identity KOMIX

Bezpečná realizace rozsáhlých IT projektů na konferenci LaTes 2013

Martin Podveský: nový Business Consultant společnosti KOMIX

QlikView mezi leadry v oblasti Business Intelligence

Cestovní pojištění v mobilu

KOMIX se dlouhodobě podílí na řadě významných projektů

KOMIX s certifikací jakosti CQS pro vývoj software a poskytovaní IT služeb

KOMIX klade důraz na péči o životní prostředí a ochranu zdraví svých zaměstnanců

Odborný seminář se zaměřením na Application Life-Cycle management

Tomáš Rutrle: nový generální ředitel společnosti KOMIX

Radek Šubrt: nový Senior Business Consultant společnosti KOMIX

eNeschopenky.cz startují elektronickou komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

Prestižní ocenění HP Software GOLD Partner 2011 pro KOMIX

eNeschopenky zjednoduší komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

Integrační platformu portálu OZP dodá KOMIX

CAS genesisWorld: nová verze CRM řešení v češtině

KOMIX rozšiřuje aplikaci pro Sdružení SOS dětských vesniček

BI QlikView od KOMIX na konferenci ICT ve finančních institucích

KOMIX zajistí rozvoj a podporu programu Zelená úsporám do roku 2012

Nové democentrum pro testování SAP

Cerifikované partnerství Microsoftu s kompetencí CDS pro KOMIX

Konference Moderní databáze 2010

Zlatý erb 2010 pro Zakázky pod Lupou

Inxmail Professional s českou mutací od KOMIX

Inxmail Professional pro Českou republiku

CAS PIA, jednoduchý CRM nástroj za akční cenu

KOMIX zve na tradiční konferenci LaTes