logo

Integrační platformu portálu OZP dodá KOMIX

Společnost KOMIX zvítězila ve veřejné soutěži na zakázku návrhu a realizace integrační platformy portálu OZP, kterou vyhlásila Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Cílem projektu pro OZP je realizace integrační platformy portálu, která vytvoří infrastrukturu potřebnou pro provoz a propojení portálových aplikací s centrálním informačním systémem a Portálem zdravotních pojišťoven prostřednictvím integračního rozhraní centrálního informačního systému. Horní hranice ceny zakázky byla ze strany zadavatele stanovena na 2 miliony korun.

Základní aplikační funkcionalitou je evidence a správa portálových požadavků a odpovědí, zahrnující tvorbu a správu číselníků, autentizační modul pro přístup k aplikacím prostřednictvím ID a hesla, propojení s Portálem zdravotních pojišťoven prostřednictvím zabezpečeného kanálu a správa přístupových práv.

Další články k tématům - OZP - platforma - zakázka - zdravotní

Článek ze dne 3. listopadu 2010 - středa

Další články od KOMIX s.r.o.