logo

Zlatý erb 2010 pro Zakázky pod Lupou

Oceněnou službou je aplikace Veřejné Zakázky pod Lupou, která zajišťuje informace o výběrových řízeních organizovaných Magistrátem hl. m. Prahy. Zakázku informačního portálu kompletně vyvíjela a implementovala společnost KOMIX s.r.o.

Magistrát hl.m. Praha získal ocenění za nejlepší elektronickou službu v rámci 12. ročníku soutěže Zlatý erb, jejíž výsledky byly vyhlášeny v rámci konference ISSS v Hradci Králové dne 12.4. 2010.

Portál Zakázky pod lupou byl uveden do provozu v květnu 2009 a zveřejňuje všechny zakázky hlavního města Prahy - u stavebních prací nad 1 milion korun, u objednávek služeb a dodávek nad půl milionu korun. Zakázky pod lupou mají za cíl zjednodušit veřejnosti přístup k informacím o zakázkách města a archivovat všechny zakázky i po jejich skončení.

Portál obsahuje údaje o jednotlivých zakázkách ve všech fázích procesu jejich realizace. Převážná většina veřejných zakázek je standardně vypsána v informačním systému ISVZ a následně na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a v Zakázkách pod lupou. Zakázky zadávané přes elektronické tržiště se v Zakázkách pod lupou zobrazují poté, co je celá zakázka na elektronickém tržišti uzavřena a vysoutěžena. Zakázky pod lupou mají za cíl zjednodušit veřejnosti přístup k informacím o zakázkách města a archivovat všechny zakázky i po jejich skončení, nenahrazují však ani úřední desku, ani informační systém ISVZ !

Do soutěže Zlatý erb se letos přihlásilo 523 měst a obcí.

Další články k tématům - 2010 - archivovat - erb - ISVZ - lupou - Prahy - soutěže - zakázky - Zlatý

Článek ze dne 30. dubna 2010 - pátek

Další články od KOMIX s.r.o.