logo

eNeschopenky zjednoduší komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

ČSSZ spustila v říjnu 2010 pilotní provoz služby e-Podání Hlášení pracovní neschopnosti, která má postupně nahradit dnešní zasílání papírových formulářů. Na to reaguje nová aplikace eNeschopenky, kterou vyvinul český systémový integrátor KOMIX.

Aplikace je určena ošetřujícím lékařům a zdravotnickým zařízením a slouží k vedení evidence práce nemocných a k elektronické komunikaci s ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Služba umožňuje lékaři předávat veškeré informace o vzniku, změně či ukončení dočasné pracovní neschopnosti elektronicky přímo ČSSZ - vyhne se tak ručnímu vyplňování a následnému zasílání papírových formulářů.

"Aplikace eNeschopenky nahradí veškerou papírovou dokumentaci o pracovní neschopnosti zasílanou mezi lékařem a ČSSZ. Lékaři tak nemusí ručně vyplňovat papírové formuláře," říká Jiří Tománek, account manager společnosti Komix.

Pro elektronickou komunikaci s ČSSZ lékařům stačí připojení k internetu, funkční datová schránka a registrace k elektronickému předávání hlášení pracovní neschopnosti u příslušné správy sociálního zabezpečení. Pro tento typ komunikace není vyžadován zaručený elektronický podpis. Elektronická komunikace s ČSSZ je možná i bez datových schránek prostřednictvím tzv. Veřejného rozhraní pro e-Podání (VREP) používajícího protokol GovTalk, zde je povinně vyžadován elektronický podpis na základě kvalifikovaného certifikátu.

Samotná práce s aplikací je velmi jednoduchá. Při evidenci nové pracovní neschopnosti aplikace eNeschopenky přidělí pacientovi evidenční číslo pracovní neschopnosti podle pravidel ČSSZ. Po zadání rodného čísla se pak automaticky předvyplní veškeré záznamy o pacientovi, a to na základě dřívějších informací o pracovní neschopnosti či evidence v jiném lékařském softwaru.

Aplikace eNeschopenky výrazně usnadní práci lékařům. "Aplikace umožňuje elektronické zasílání I. a II. dílu neschopenky a formuláře Hlášení ošetřujícího lékaře v datovém formátu předepsaném ČSSZ. Dále umožňuje tisk ostatních dílů neschopenky a tisk formuláře Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti, které pacient předá svému zaměstnavateli," vysvětluje Jiří Tománek.

Lékaři mohou odesílat veškeré záznamy do ČSSZ hromadně, například jen jednou denně. Pokud lékař zjistí, že se v záznamu pacienta vyskytla chyba, umožní mu aplikace eNeschopenky záznam opravit a znovu odeslat na příslušnou správu sociálního zabezpečení.

Další články k tématům - ČSSZ - eNeschopenky - e-Podání - formuláře - GovTalk - pacient - pilotní - VREP - Jiří Tománek

Článek ze dne 26. listopadu 2010 - pátek

Další články od KOMIX s.r.o.

IoT kompetenční centrum s platformu pro efektivní provoz a využití

Projektové řízení s ADVANTA 3.0

Univerzální expertní systém ERIAN

Efektivní měření výkonnosti firem

Firemní sociální síť s ADVANTA snadno a rychle

Big Data spolehlivě a rychle zpracuje QlikView

Finanční reporting s QlikView

ADVANTA - řízení projektů a organizací s funkcemi sociálních sítí

KOMIX obhájil vysokou kvalitu poskytovaných IT služeb

KOMIX oznamuje změnu ve vlastnické struktuře

QlikView je uživatelsky nejlépe hodnocený nástroj v oblasti Business Intelligence

Dokončení změny korporátní identity KOMIX

Bezpečná realizace rozsáhlých IT projektů na konferenci LaTes 2013

Martin Podveský: nový Business Consultant společnosti KOMIX

QlikView mezi leadry v oblasti Business Intelligence

Cestovní pojištění v mobilu

KOMIX se dlouhodobě podílí na řadě významných projektů

KOMIX s certifikací jakosti CQS pro vývoj software a poskytovaní IT služeb

KOMIX klade důraz na péči o životní prostředí a ochranu zdraví svých zaměstnanců

Odborný seminář se zaměřením na Application Life-Cycle management

Tomáš Rutrle: nový generální ředitel společnosti KOMIX

Radek Šubrt: nový Senior Business Consultant společnosti KOMIX

eNeschopenky.cz startují elektronickou komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

Prestižní ocenění HP Software GOLD Partner 2011 pro KOMIX

eNeschopenky zjednoduší komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

Integrační platformu portálu OZP dodá KOMIX

CAS genesisWorld: nová verze CRM řešení v češtině

KOMIX rozšiřuje aplikaci pro Sdružení SOS dětských vesniček

BI QlikView od KOMIX na konferenci ICT ve finančních institucích

KOMIX zajistí rozvoj a podporu programu Zelená úsporám do roku 2012

Nové democentrum pro testování SAP

Cerifikované partnerství Microsoftu s kompetencí CDS pro KOMIX

Konference Moderní databáze 2010

Zlatý erb 2010 pro Zakázky pod Lupou

Inxmail Professional s českou mutací od KOMIX

Inxmail Professional pro Českou republiku

CAS PIA, jednoduchý CRM nástroj za akční cenu

KOMIX zve na tradiční konferenci LaTes