logo

KOMIX obhájil vysokou kvalitu poskytovaných IT služeb

V listopadu 2013 proběhl ve společnosti KOMIX s.r.o. úspěšně dozorový audit systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001, řízení jakosti projektů dle ČSN ISO 10006 a managementu IT služeb dle ČSN ISO/IEC 20000-1.

Společnost KOMIX s.r.o. tak opět potvrdila vysoký standard při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb. Audit provedla akreditovaná certifikační společnost CQS. Společnost KOMIX při auditu doložila svou schopnost neustálého zlepšování výkonnosti systému managementu v souladu s politikou a vysokou úroveň při vývoji software, prodeji a poskytovaní IT služeb, včetně neustálého zlepšování produktů a služeb a orientaci na uspokojování potřeb zákazníka.

V průběhu tohoto roku probíhá ve společnosti KOMIX řada změn, které mají za cíl upevnit podíl firmy na trhu, zajistit její další růst a umožnit pružnou reakci na přání a potřeby zákazníků.

"Změna cílů společnosti, které charakterizuje slogan - Dáváme technologiím smysl, změna korporátní grafiky i navazující změny mají vliv na interní procesy a standardy, a to nejen pro oblast vývoje software. Integrovaný management a jednotlivé certifikované managementy jsou součástí této transformace, a je proto nutné zajistit jejich kontinuální zlepšování tak, aby byly nejen v souladu s legislativou a normami, ale také s politikou a cíli společnosti," řekl manažer kvality společnosti KOMIX, Jiří Feřtek.

Systémy certifikovaných managementů, které prošly dozorovým a recertifikační auditem, jsou součástí integrovaného managementu, který zahrnuje také certifikovaný management bezpečnosti informací dle normy ČSN ISO/IEC 27001, environmentální management dle normy ČSN EN ISO 14001 a management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001.

Další články k tématům - akreditace - audit - ČSN - ISO - management - normy - software - Jiří Feřtek

Článek ze dne 13. prosince 2013 - pátek

Další články od KOMIX s.r.o.

IoT kompetenční centrum s platformu pro efektivní provoz a využití

Projektové řízení s ADVANTA 3.0

Univerzální expertní systém ERIAN

Efektivní měření výkonnosti firem

Firemní sociální síť s ADVANTA snadno a rychle

Big Data spolehlivě a rychle zpracuje QlikView

Finanční reporting s QlikView

ADVANTA - řízení projektů a organizací s funkcemi sociálních sítí

KOMIX obhájil vysokou kvalitu poskytovaných IT služeb

KOMIX oznamuje změnu ve vlastnické struktuře

QlikView je uživatelsky nejlépe hodnocený nástroj v oblasti Business Intelligence

Dokončení změny korporátní identity KOMIX

Bezpečná realizace rozsáhlých IT projektů na konferenci LaTes 2013

Martin Podveský: nový Business Consultant společnosti KOMIX

QlikView mezi leadry v oblasti Business Intelligence

Cestovní pojištění v mobilu

KOMIX se dlouhodobě podílí na řadě významných projektů

KOMIX s certifikací jakosti CQS pro vývoj software a poskytovaní IT služeb

KOMIX klade důraz na péči o životní prostředí a ochranu zdraví svých zaměstnanců

Odborný seminář se zaměřením na Application Life-Cycle management

Tomáš Rutrle: nový generální ředitel společnosti KOMIX

Radek Šubrt: nový Senior Business Consultant společnosti KOMIX

eNeschopenky.cz startují elektronickou komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

Prestižní ocenění HP Software GOLD Partner 2011 pro KOMIX

eNeschopenky zjednoduší komunikaci mezi lékaři a ČSSZ

Integrační platformu portálu OZP dodá KOMIX

CAS genesisWorld: nová verze CRM řešení v češtině

KOMIX rozšiřuje aplikaci pro Sdružení SOS dětských vesniček

BI QlikView od KOMIX na konferenci ICT ve finančních institucích

KOMIX zajistí rozvoj a podporu programu Zelená úsporám do roku 2012

Nové democentrum pro testování SAP

Cerifikované partnerství Microsoftu s kompetencí CDS pro KOMIX

Konference Moderní databáze 2010

Zlatý erb 2010 pro Zakázky pod Lupou

Inxmail Professional s českou mutací od KOMIX

Inxmail Professional pro Českou republiku

CAS PIA, jednoduchý CRM nástroj za akční cenu

KOMIX zve na tradiční konferenci LaTes