logo

KOMIX zajistí rozvoj a podporu programu Zelená úsporám do roku 2012

Český systémový integrátor KOMIX vyhrál výběrové řízení na zakázku Státního fondu životního prostředí ČR na rozvoj a technickou podporu programu Zelená úsporám do roku 2012.

V srpnu podepsaná smlouva navazuje na dřívější spolupráci, kdy společnost KOMIX na jaře roku 2009 vyvinula pro Státní fond životního prostředí ČR zakázkovou aplikaci pro evidenci žádostí o dotace z programu Zelená úsporám. Celková hodnota nové zakázky je 7 milionů Kč.

Předmětem plnění je rozvoj a technická podpora programu Zelená úsporám a to po dobu trvání existence tohoto programu, tedy do konce roku 2012. Jedná se o webovou aplikaci založenou na platformě JAVA, která umožňuje sledovat a vyhodnocovat celý životní cyklus žádostí o dotaci od jejího přijetí, kontroly správnosti údajů a náležitostí a schvalovacího procesu až po její samotné vyplacení. K vyhodnocování a reportům je využíván moderní nástroj business inteligence QlikView.

Další články k tématům - dotace - JAVA - QlikView - úspory

Článek ze dne 14. září 2010 - úterý

Další články od KOMIX s.r.o.