logo Unicorn Systems a.s.
Miroslav Kaňka

Miroslav Kaňka

Obchodní ředitel společnosti Unicorn Systems a.s.

LinkedIn

Dodávaný SW produkt podporuje kompletně celý životní cyklus výstavby telekomunikačních sítí od zpracování úvodní studie a zasíťování dané lokality přes tvorbu detailního projektu až po zpracování a předání podkladů ohledně zapojení a konfigurace nových síťových prvků zhotovitelské firmě. Dokáže také podchytit změny nebo upřesnění, ke kterým dochází v rámci výstavby.

V prostředí CETIN se bude jednat hlavně o funkcionality načtení stávající sítě, automatizovaný návrh variant nové FTTx infrastruktury a jejich vyhodnocení z pohledu technického i nákladového.

Informační systémy našich zákazníků dlouhodobě přesahují tradiční rámec GIS. Integrace našich řešení, primárně orientovaných na zpracování a využití geografických dat, do hlavních business procesů zákazníka je klíčem úspěchu. Díky spojení s Unicorn Systems teď klientům budeme moci nabídnout další úroveň integrace existujících systémů do moderní, výkonné a komplexní infrastruktury.

Plánujeme oslovení nových evropských trhů a rozšíření oblasti našeho zájmu mimo tradiční energetiku a telekomunikace.

Jsem přesvědčen, že společným úsilím se nám podaří vyrovnat se se ztrátou dlouholetého ředitele společnosti Ladislava Bečvaříka a navázat na úspěšné působení HSI nejen na českém trhu.

Naším cílem je zajištění plného rozsahu služeb tak, abychom byli všem zákazníkům spolehlivým a preferovaným obchodním partnerem.