logo Unicorn Systems a.s.
Jan Konrád

Jan Konrád

Člen představenstva společnosti Unicorn Systems

LinkedIn

Zákazníci vyžadují od nových řešení vzájemnou spolupráci a otevřenost, což je právě to, co jim prostřednictvím portfolia open source produktů Red Hat přinášíme. Přidanou hodnotou pro zákazníky jsou naše know-how a bohaté zkušenosti s dodávkami těchto řešení prakticky v celé Evropě pro zákazníky z řady různých odvětví.

Unicorn pro své zákazníky v řadě evropských zemí implementuje a integruje informační systémy s využitím komplexního portfolia produktů Red Hat již od roku 2008.

Naším cílem je dodávat špičková řešení pro energetiku po celém světě. Spolupráce s odborníky na FEI je důležitým krokem k jeho naplnění.

Předmětem spolupráce bude zejména vývoj pokročilých algoritmů a expertních modulů pro naše obchodní systémy.

Unicorn Systems dlouhodobě buduje svou kompetenci v oblasti informačních systémů pro správu infrastruktury. Využití geografických informačních systémů při správě infrastruktury a poskytování služeb v energetice, bankovnictví i obchodě umožňuje nabízet nové typy služeb s vysokou přidanou hodnotou a dosáhnout významných úspor při správě majetku. S příchodem „internetu věcí" bude využívání těchto systémů ještě zásadnější.

Akvizice společnosti HSI je proto logickým krokem. Rozšiřujeme tak svou kompetenci o oblast geoinformatiky, což nám umožní komplexněji pokrýt potřeby zákazníků.