logo

Spolupráce VŠB a Unicorn

Spolupráce Unicornu a Vysoké školy báňské se zaměřuje na výzkumné a komerční projekty expertního zpracování dat pro oblast průmyslu s důrazem na energetiku - tedy oblasti, které se oba subjekty dlouhodobě a úspěšně věnují.

S ohledem na plánovaný rozvoj aktivit v moravskoslezském regionu navázala společnost Unicorn spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Během posledních let se podařilo společnosti Unicorn získat klíčové zakázky jak na českém, tak zejména na evropském energetickém trhu. Společnost se dlouhodobě profiluje v oblasti dodávek řešení pro přenosové soustavy, ale také pro nezávislé obchodníky s elektřinou a plynem.

"Naším cílem je dodávat špičková řešení pro energetiku po celém světě. Spolupráce s odborníky na FEI je důležitým krokem k jeho naplnění. Předmětem spolupráce bude zejména vývoj pokročilých algoritmů a expertních modulů pro naše obchodní systémy," říká Jan Konrád, CCO společnosti Unicorn.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání odborníků a vývoj inovativních řešení pro energetické systémy a soustavy příští generace. Výzkumná činnost univerzity zahrnuje slaboproudou i silnoproudou elektrotechniku a také informační a komunikační technologie, které jsou se současnou energetikou nedílně spjaté.

"Využití nejmodernějších výpočetních postupů včetně metod strojového učení a umělé inteligence je klíčovým prvkem moderních energetických systémů. Spolupráce mezi FEI a společností Unicorn je příkladem praktického využití odborných kompetencí a výzkumných výsledků fakulty," doplňuje rektor VŠB-TUO prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., který odborný tým na katedře informatiky FEI vede.

Článek ze dne 19. března 2018 - pondělí

Další články od Unicorn Systems a.s.