logo Lenovo Czech
Yuanqing Yang

Yuanqing Yang

Lenovo Chairman and CEO

LinkedIn

Dosažení rekordního čtvrtletí dvakrát po sobě je odrazem našeho inovativního produktového portfolio a také operačních dovedností, které vedly k růstu ve všech segmentech. Rok 2020 byl náročným rokem, který přinesl do našich životů pozoruhodné změny, a Lenovo i přesto dokázalo rychle reagovat na měnící se trh poháněný novými trendy v práci i životním stylu.

Nyní jsme schopni vidět výsledky našeho úsilí v oblasti transformace a budeme i nadále investovat do nových technologií a inovací, díky kterým povedeme inteligentní transformaci napříč odvětvími a vytvářet tak udržitelný růst.

Rekordní výsledky v tomto čtvrtletí odrážejí náš trvalý závazek uspokojovat potřeby rychle rostoucího trendu home office, učení i hraní z domova. Všechny naše hlavní sekce meziročně rostly, zatímco software a služby dosáhly nového rekordu. Vzhledem k tomu, že se svět snaží přizpůsobit novému normálu, věříme v dlouhodobý růst jak u klasických produktů, tak u cloudové infrastruktury.

I nadále budeme podporovat digitální transformaci založenou na službách, abychom se lépe chopili příležitostí a podpořili udržitelný růst.

Vynikající výsledky za poslední čtvrtletí ukazují, že se Lenovo rychle z pandemie vzpamatovalo a využívá nových příležitostí, které přináší home office a urychlená digitalizace.

Zatímco svět stále čelí výzvám, Lenovo se zaměřuje na udržitelný růst prostřednictvím klíčového byznysu a nových příležitostí v oblasti služeb a řešení.

Jsme rádi, že si v globálním dynamickém obchodním prostředí stále udržujeme finanční výkonnost a úspěch za tento kvartál jen potvrzuje náš závazek v oblasti inovací všem zákazníkům napříč 180 trhy po celém světě

Silné výsledky za toto čtvrtletí opět poskytly spolehlivé důkazy o tom, že inteligentní transformace společnosti Lenovo umožňuje řídit dlouhodobě udržitelný a výdělečný růst v dnešním dynamickém a měnícím se světě.

Naše trvalé uskutečňování a provozní efektivita nám dovoluje oživit naši vizi a dodávat chytřejší technologie pro všechny.