logo

Benefit7 je v evropském kontextu ojedinělé řešení

Online rozhraní Benefit7, které je určeno pro vyplňování a podávání elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2007 až 2013, označila EK za ojedinělé v celém evropském kontextu.

Benefit7 je webový portál, jehož prostřednictvím žadatelé o podporu ze Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vyplňují žádosti, komunikují s řídícími orgány, které dotaci poskytují, podávají monitorovací zprávy o postupu projektu i žádosti o platby.

Ke všem těmto administrativním úkonům je třeba vyplnit formuláře či přiložit příslušné doklady. Český systém Benefit7 umí komunikovat s příjemcem podpory prostřednictvím cílených elektronických nástrojů a celým procesem ho tak účinně provádí.

Webový portál Benefit7 je vytvářen vývojovými nástroji Microsoft v prostředí MS.NET a je provozován nad databází ORACLE. Pro účely komunikace s příjemci je napojen na mobilní operátory (SMS autentifikace) a pro ověřování vybraných údajů využívá on-line celostátní aktuální registry (ARES, UIR-ADR).

Benefit7 udělal na zástupce jednotky informatiky EK (Evropské komise) velký dojem a označili jej za ojedinělé a unikátní řešení v celém evropském kontextu.

Další články k tématům - Benefit7 - EK - EU - fondy - formuláře - Oracle - platby - SMS - UIR-ADR - vývoj - žádosti

Článek ze dne 13. října 2010 - středa

Další články od Ministerstvo pro místní rozvoj ČR