logo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli.

Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1.11. 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech:

Ing. Kamil Jankovský - Ministr pro místní rozvoj ČR
Ing. Kamil Jankovský
Ministr pro místní rozvoj ČR

  • rozvoje domovního a bytového fondu
  • nájmu bytů a nebytových prostor
  • územního plánování
  • regionální politiky
  • investiční politiky
  • cestovního ruchu
  • stavebního řádu
  • politiky bydlení
  • pohřebnictví
  • vyvlastnění

Aktuální články od Ministerstvo pro místní rozvoj ČR