logo

Nicom rekvalifikoval v Praze v rámci ESF projektu 93 nezaměstnaných

NICOM, a.s., akreditované školicí středisko MŠMT ČR pro počítačové a účetnické rekvalifikace, realizoval od září 2006 do dubna 2008 na území hl. m. Prahy projekt s názvem "Zvyšování kvalifikace a motivace nezaměstnaných".

Projektem, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, prošlo celkem 93 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných převážně z věkové kategorie 50+, a nyní je jich již 40 zaměstnáno !

Projekt "Zvyšování kvalifikace a motivace nezaměstnaných" byl zahájen v září 2006. V rámci projektu proběhly celkem tři běhy kurzů, kterých se zúčastnilo celkem 93 osob. Nejprve všichni rekvalifikanté absolvovali Motivační kurz a testy a pohovory k Bilanční diagnostice. Poté byli účastníci rozděleni do skupin a absolvovali některý z následujících rekvalifikačních kurzů - Obsluha osobního počítače, Obsluha osobního počítače s testy ECDL, nebo kurz Pracovník obchodu a služeb. Účastníci dobrovolně mohli absolvovat také kurz Samostatné podnikání.

Po ukončení vzdělávacích aktivit projekt dále pokračuje vyhledáváním vhodných zaměstnání pro absolventy, přičemž tato služba je ze strany ESF podpořena dotací na mzdové náklady zaměstnance, jedná-li se o nově vytvořené pracovní místo.

V současné době je zaměstnáno 40 absolventů, z toho jedna osoba samostatně podniká. Dotaci na mzdové náklady zaměstnance na nově vzniklém pracovním místě využila zatím pouze jedna společnost, která zaměstnala dvě absolventky projektu.

Celý projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, proto veškerá školení pod vedením zkušených lektorů byla pro všechny účastníky zdarma. Vzhledem k tomu, že projekt končí až 31. srpna 2008, probíhají i nadále aktivity na umístění absolventů do zaměstnání včetně možnosti dotací na mzdové náklady.

Článek ze dne 5. srpna 2008 - úterý

Další články od NICOM a.s.