logo SECURITAS ČR s.r.o.

Martina Němcová

Obchodní ředitelka společnosti SECURITAS ČR

Martina Němcová - SECURITAS ČR s.r.o.logo SECURITAS ČR s.r.o.LinkedIn

Samotná podstata služby tkví krom spolehlivého a funkčního nástroje především v napojení na Centrálu nouzových služeb (CNS) společnosti SECURITAS. Po zmáčknutí tlačítka se signál odešle do CNS. Centrála funguje nepřetržitě, její dispečeři jsou navíc speciálně trénovaní v krizové komunikaci a po přijetí signálu z tísňového tlačítka postupují podle předem dohodnutého zásahového plánu.

Postup dispečerů lze totiž přizpůsobit individuálním potřebám každého majitele tlačítka - ať už se jedná o seniora, který žije sám, nemocného či handicapovaného člověka nebo kohokoliv jiného, kdo se cítí nějak indisponován. Varianty scénáře lze rozdělit také podle způsobu, jakým se tlačítko stiskne. Na výběr je dlouhý stisk, krátký stisk nebo dvojklik.

Jan Peroutka

Chief Sales Officer společnosti SECURITAS ČR

Jan Peroutka - SECURITAS ČR s.r.o.logo SECURITAS ČR s.r.o.LinkedIn

Securitas Operations Centre je zároveň jediným řešením v Česku, které umí propojit kamerový systém, zabezpečovací systém, dohled operátora, aktivity zásahové jednotky a servis technologií. Součástí systému je pokročilá kamerová analýza s vysokou spolehlivostí a zároveň velmi malým množstvím falešných či nechtěných poplachů. To nám umožňuje hlídat až 200 kamer pouze jedním pracovníkem operačního centra.

Využití analytiky také obrovským způsobem pomáhá při zpětném dohledávání mimořádných událostí a snižuje množství dat, které je potřeba z kamerových systému ukládat a udržovat. To šetří čas i peníze našim zákazníkům.

Jan Peroutka

Chief Sales Officer společnosti SECURITAS ČR

Jan Peroutka - SECURITAS ČR s.r.o.logo SECURITAS ČR s.r.o.LinkedIn

Trendem je chytrá bezobslužná vrátnice, která zvyšuje rychlost odbavení. Uplatňují se zde technické bezpečnostní systémy, které pomáhají zpřesňovat evidenci a kontrolu pohybu zboží a materiálu. Jde například o počítání zásilek, čtení automatických kódů nebo určování registračních značek vozidel. Sofistikované kamerové systémy umožňují vzdálený dohled, který zajišťuje bezpečnost nákladu nejen na cestě, ale také během přejímky ve skladě.

Moderní technologie mohou velmi významně omezit nejen rizika lidského faktoru, ale i rizika organizovaných krádeží či podvodného jednání. V logistice se bavíme především o sofistikovaných kamerových systémech, detekčních a monitorovacích prostředcích, popřípadě o dálkovém dohledu nad provozovanými vozidly.

Michal Kuník

Generální ředitel společnosti SECURITAS ČR

Michal Kuník - SECURITAS ČR s.r.o.logo SECURITAS ČR s.r.o.LinkedIn

Ačkoli tvoří fyzická ostraha největší podíl z našeho loňského ročního obratu ve výši 1,7 miliardy korun, nejrůstovějším segmentem jsou vyspělé bezpečnostní technologie. Poptávka o ně meziročně stoupla o 180%. Největší zájem o technologické novinky mají velcí hráči z energetiky, průmyslu, retailu a stavebnictví, trh se začíná postupně měnit s požadavky našich klientů.

Našim cílem je podporovat vývoj skandinávského modelu zabezpečení a neustále vylepšovat mix klasické fyzické ostrahy a technologií - např. mobilních pozemních i vzdušných monitorovacích služeb nebo vzdáleného dohledu. Do technologií plánujeme v příštích letech investovat odhadem 170 milionů Kč, každým rokem budeme pro tyto účely počítat se zhruba 4% z ročního obratu společnosti.

Jan Peroutka

Chief Sales Officer společnosti SECURITAS ČR

Jan Peroutka - SECURITAS ČR s.r.o.logo SECURITAS ČR s.r.o.LinkedIn

I když jediný operátor obsluhuje například sto kamer, díky RVS nepotřebuje sledovat stejné množství monitorů. Jakmile kamera vyhodnotí poplach v konkrétním sektoru, spustí se obsluze automaticky pouze ten monitor, který zobrazuje ohroženou oblast.

Zbylé monitory zůstanou ve spícím režimu. Operátor stav následně vyhodnotí a adekvátním způsobem na něj zareaguje.