logo

Symantec oznamuje výsledky zprávy MessageLabs Intelligence 2008 Annual Security Report

Společnost Symantec Corp. zveřejnila svou zprávu MessageLabs Intelligence 2008 Security Report. Výroční zpráva podrobně popisuje přelomový rok 2008 v oblasti počítačové bezpečnosti, v němž podzemní ekonomiku významně poznamenaly revoluční novinky ve škodlivém kódu a technikách rozesílání nevyžádané pošty.

Nevyžádaná pošta dosáhla nejvyšší úrovně v únoru 2008 s podílem 82,7 %, roční průměr činil 81,2 %, zatímco v roce 2007 to bylo 84,6 %. Až 90 % nevyžádané pošty rozesílaly robotické sítě, včetně nechvalně známé robotické sítě Storm (Peacomm), která se objevila na scéně počátkem roku 2007 a koncem tohoto roku téměř zmizela a tím uvolila prostor pro konkurenční robotické sítě jako Srizbi a Cutwail (Pandex) do doby, než dva severoameričtí poskytovatelé služeb Internetu přerušili připojení v důsledku nátlaku bezpečnostní komunity v září a listopadu, která je obvinila, že jsou hostiteli příkazových a řídicích kanálů jedněch z největších robotických sítí, mimo jiné Mega-D (Ozdok) a Srizbi, které byly zodpovědné přibližně za 50 % veškeré nevyžádané pošty. Postižené robotické sítě s výjimkou sítě Srizbi již našly alternativní hostitele, takže se nevyžádaná pošta vrátila na téměř stejnou úroveň jako před přerušením připojení. Také díky tomu, že mezeru vzniklou absencí sítě Srizbi zaplnily konkurenční robotické sítě jako Cutwail a Rustock.

Tvůrci nevyžádané pošty začali v roce 2008 s oblibou rozesílat nevyžádanou poštu z velkých renomovaných webových e-mailových a aplikačních služeb, protože se jim podařilo prolomit techniky CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to tell Computers and Humans Apart), což jim umožnilo generovat u těchto služeb značné počty osobních účtů. V lednu z těchto hostovaných webových e-mailových účtů pocházelo 6,5 % nevyžádané pošty. Nevyžádaná pošta pocházející z těchto zdrojů dosáhla nejvyššího podílu v září, kdy takto vzniklo 25 % nevyžádané pošty. Po zbytek roku dosahoval podíl takto vzniklé nevyžádané pošty v průměru kolem 12 %.

"Rok 2008 byl v oboru zabezpečení významným rokem, protože se objevily nové hrozby, staré hrozby se vyvíjely, zvýšila se důmyslnost Internetu a jeho uživatelé znali možnosti webu lépe než kdykoli dříve," řekl Mark Sunner, hlavní analytik zabezpečení ve společnosti MessageLabs. "Prolomení technik CAPTCHA otevřelo jednu z nejlepších možností, jak rozesílat nevyžádanou poštu, a z bezplatných webových e-mailových serverů a webů společenských sítí, které umožňují přístup po vytvoření osobního účtu, začala vycházet nevyžádaná pošta rozmanitého charakteru."

V roce 2008 se na webu značně rozšířil složitý škodlivý kód napadající weby společenských sítí a zranitelná místa na legitimních webových serverech. To vedlo k instalaci škodlivého kódu do počítačů bez jakéhokoli zásahu uživatele. Každodenní počet nových webů obsahujících škodlivý kód vzrostl z lednových 1 068 na nejvyšší hodnotu 5 424 v listopadu. Průměrný počet každodenně blokovaných nových webových serverů vzrostl v roce 2008 na 2 290 z 1 253 v roce 2007, z velké části kvůli vyššímu počtu útoků využívajících techniky SQL injection.

V roce 2008 se rozšířily útoky z webu, zatímco útoky prostřednictvím e-mailů se v porovnání s rokem 2007 zvýšily o 0,15 procentního bodu. V roce 2008 byl nebezpečný 1 ze 143,8 e-mailu (0,70 %) oproti 1 ze 117,7 (0,85 %) v roce 2007. V roce 2008 se také objevily dva různé modely cílených útoků. Tým MessageLabs Intelligence zaznamenal v roce 2008 nárůst počtu zachycených cílených útoků trojských koňů na 53 denně. Nejvyšší počet 78 denně byl zaznamenán v dubnu 2008, přičemž v roce 2005 to byl jeden nebo dva útoky týdně, v roce 2006 1 nebo 2 denně a počátkem roku 2007 10 útoků denně.

"Web 2.0 nabízí podvodníkům nekonečné možnosti distribuce jejich škodlivého kódu, od vytváření falešných účtů ve společenských sítích až po zfalšovaná videa. A v roce 2008 nabyly hrozby zaměřené na prostředí společenských sítí na reálnosti," řekl Sunner. „Web 2.0, stejně jako tvůrci nevyžádané pošty, s úspěchem využívá obsah generovaný uživateli. Schopnost přizpůsobit se novým médiím a předkládat lákavý obsah typu „zázračného léku“, který uživatele prahnoucí po informacích přiměje k aktivaci odkazu, je jednou z nejvýraznějších vloh počítačových zlodějů a důvodem, proč se jim ve světě podzemní stínové ekonomiky daří udělat z podvodu plně škálovatelný obchodní model."

Příkladem, který ukazuje, jak v posledním roce vzrostla popularita hrozeb tohoto druhu, může být cílený trojský kůň z konce července, který vytvářel dojem, že pochází z instituce podílející se na organizaci Olympijských her. Škodlivý kód skrytý v příloze uložil do počítače cílové organizace pomocí vloženého JavaScriptu nebezpečný spustitelný program. Škodlivý kód byl zaslán několika zúčastněným národním sportovním organizacím a agentům atletů. Další cílený trojský kůň, distribuovaný za účelem podnikové špionáže, předstíral, že pochází ze známé obchodní organizace a že souvisí se stížností podanou proti příjemci. V rámci útoku bylo distribuováno přibližně 900 cílených trojských koní určených pro vyšší vedoucí pracovníky na celém světě.

Ke konci roku 2008 se v souvislosti s úvěrovou krizí objevilo mnoho nových finančně zaměřených útoků. Tvůrci nevyžádané pošty a podvodníci se snažili využít paniky a nejistoty související se změnami na Wall Streetu a v celém světě.

Nebezpečení boti a společenské sítě

V roce 2008 měly robotické sítě na svědomí 90 % veškeré nevyžádané pošty a zvýšení podílu škodlivého kódu obsaženého v e-mailech v odkazech na nebezpečené webové servery. Tento podíl byl nejvyšší v únoru, kdy dosáhl 61,1 % v důsledku nárůstu nebezpečných činností z robotické sítě Storm, z níž pocházelo 96 % těchto zachycených škodlivých kódů. Jedna z posledních aktivit robotické sítě Storm před jejím zánikem byla nová vlna škodlivého kódu v červenci 2008. Zprávy s titulky o úmrtí celebrit obsahovaly odkazy na weby, jejichž aktivace způsobila instalaci nebezpečného programu pro ochranu před spywarem Antivirus XP 2008, který se mohl nainstalovat bez zásahu uživatele. Program spouští v počítači falešné prověřování a nabízí zdarma odstranění několika nalezených infekcí. Po zániku robotické sítě Storm rozesílaly odkazy na tuto nebezpečnou aplikaci v nevyžádané poště jiné robotnické sítě, mezi jinými Srizbi, Rustock a Mega-D. Jedna třetina nebezpečných odkazů zachycených v červenci souvisela s programem Antivirus XP 2008. V srpnu byly odkazy na programy, které instalovaly tento nebezpečný program pro ochranu před spywarem, obsaženy v 64 % nebezpečných e-mailů, které měly převážně podobu falešných přáníček.

Dalším oblíbeným trikem počítačových zlodějů byla v roce 2008 distribuce škodlivého kódu na webech společenských sítí, poprvé zaznamenaná v malém rozsahu koncem roku 2007. Oblíbenou taktikou tohoto roku bylo vytvoření falešných profilů na webech společenských sítí a jejich využití k vystavení nebezpečných odkazů, které měly nalákat ostatní uživatele. Když se některý uživatel nechá nachytat, podvodníci mohou vytavit komentáře v blogu na stránkách jeho přátel a rozesílat zprávy z napadeného účtu dalším kontaktům. Tyto zprávy sloužily převážně k šíření nevyžádané pošty, včetně odkazů na související weby, jako jsou lékárny online. Jakmile podvodníci získají přístup k profilům legitimních uživatelů, zneužijí dostupné osobní údaje k útokům na další uživatele.

Významnými proměnami prošel v roce 2008 také phishing a phishingové útoky ze specializovaných robotických sítí se staly běžným jevem. V průběhu roku se podstatně nezměnila intenzita phishingových útoků, ale rozšířily se jejich cíle, mezi něž kromě dříve běžných finančních institucí patří také náborové agentury a maloobchodníci online. Očekává se, že v roce 2009 se dále zvýší počet specializovaných bankovních trojských koní.

Hlavní trendy v roce 2008

Zabezpečení webu: V roce 2008 vzrostl průměrný počet každodenně zablokovaných nových nebezpečných webových serverů na 2 290 oproti 1 253 v roce 2007, což je zvýšení o 82,8 % převážně v důsledku nárůstu útoků typu SQL injection.

Nevyžádaná pošta: V roce 2008 dosáhl průměrný roční podíl nevyžádané pošty 81,2 %, což je pokles o 3,4 procentního bodu oproti hodnotě 84,6 % za rok 2007. V roce 2008 tvořil většinu nevyžádané pošty obsah zahrnující pouze text nebo kód HTML a vzrůstající podíl nevyžádané pošty pocházel od renomovaných poskytovatelů webových e-mailových účtů a aplikačních služeb.

Viry
Průměrná úroveň výskytu virů v roce 2008 byla 1 virus ve 143,8 e-mailu (0,70 %), což je pokles o 0,15 procentního bodu oproti roku 2007, kdy průměrná úroveň byla 1 virus ve 117,7 e-mailu (0,85 %). Pokles je možno přičíst na vrub přechodu k šíření škodlivého kódu pomocí nebezpečného obsahu hostovaného na webových serverech a automatické instalace z webu na úkor e-mailu jako primárního prostředku distribuce.

Phishing
Míra výskytu phishingových útoků v roce 2008 byla 1 útok v 244,9 e-mailu (0,41 %) oproti 1 útoku v 156 e-mailech v roce 2007. Phishingová aktivita dosáhla nejvyšší úrovně v únoru – 1 útok v 99,1 e-mailu. Důvodem byl částečně nárůst počtu sad phishingových nástrojů ve stylu Plug and Play a vyšší využití specializovaných robotických sítí pro phishingové aktivity.

Jednou ročně vydávaná zpráva MessageLabs Intelligence Report podrobněji rozvádí všechny výše uvedené trendy a hodnoty a podrobněji popisuje další trendy roku 2008.

Další články k tématům - messagelabs - nevyžádané - pošta - robotické - sítě - Storm - škodlivý - útoky - zprávy - Mark Sunner

Článek ze dne 15. ledna 2009 - čtvrtek

Další články od Symantec

SmartPhone Honey Stick: jaké jsou osudy ztracených telefonů

Backup Exec 2012 zvyšuje ochranu dat v malých podnicích

25 specializací pro obchodní partnery Symantec ČR a SR

Android.Counterclank: mobilní malware ohrožuje uživatele přístrojů se systémem Android

2011 Enterprise Encryption Trends Survey: studie Symantec zaměřená na šifrování dat

Norton Tablet Security a Mobile Security: bezpečnost pro tabley a chytré telefony

Norton Online Family: kyberšikana učitelů žáky je vážný problém

SMB Threat Awareness Poll: malé a střední firmy podceňují internetovou ochranu

Cílené útoky Duqu zneužívají novou zranitelnost nultého dne a komunikují i přes P2P sítě

Veronika Siwková: nová marketingová a PR manažerka Symantec pro ČR a SR

Symantec O3: nová platforma zabezpečení cloudu

Nový Norton AntiVirus 2012 dokonale ochrání počítač

Útok na infrastrukturu certifikační autority DigiNotar

Technologie V-Ray pro Backup Exec 2010 s první prediktivní obnovou pro VMware

Norton Mobile Security Lite: zdarma ochrana mobilu před škodlivým kódem

Norton 360 a Norton Internet Security chrání i malé a domácí kanceláře

Anonymous oznámili útok na Facebook

Elektronické licence pro Norton 360 a Norton Internet Security

Podceňování rizik na sociálních sítích může vést k soudním sporům a poškození pověsti firmy

Norton Safe Web pro Facebook má přes 1 milion uživatelů

Symantec Messaging Gateway 9.5 s podporou šifrovací technologie odchozích zpráv

Kyberzločin zneužívá smrt Usámy bin Ládina při šíření škodlivého kódu

Pozor na zaspamovaného velikonočního zajíčka

LizaMoon: pozor na falešné antiviry

Android.Walkinwat varuje před stahováním pirátského softwaru

Symantec NetBackup 7 automatizuje prohledávání a ochranu virtuálních strojů

DOCOMO a Symantec představují řízenou 3G službu dálkové blokace pevného disku

Výsledky únorové zprávy Symantec MessageLabs Intelligence Report

Zpětný odkup akcií Symantec

Norton 360 verze 5.0: výkonná obrana proti počítačové kriminalitě

Symantec Endpoint Protection: bezpečnost bez kompromisů a nejvyšší výkon

Vir Anna Kourniková slaví desetileté výročí

Výsledky lednové zprávy Symantec MessageLabs Intelligence Report

Útočné nástroje v popředí zájmu počítačových zločinců

Norton Internet Security 2011 nyní celosvětově v PC HP pro malé podniky

Nadměrné sdílení informací během svátků ohrožuje uživatele

Symantec Data Loss Prevention 11 zjednodušuje detekci a ochranu firemních dat

Cenově výhodné certifikáty GeoTrust SSL drží pozici jedničky

Hudební celebrity se staly obětí počítačových zločinců

Trendy v oblasti bezpečnosti a ukládání dat pro rok 2011

Petr Vojáček: nový Territory Account Managera Symantec pro ČR

Pečeť VeriSign vytvořila nový rekord v počtu zobrazeními za jediný den

Symantec Enterprise Vault: přední řešení v oblasti podnikové archivace dat

2010 Annual Study: oblast šifrování dat zaznamenala největší nárůst investic do IT

Podvodníci nabízejí kredit zdarma pro mobilní telefony

Next Generation Network Protection: pro lepší správu a vyšší zisky poskytovatelů komunikačních služeb

Facebook: Norton CZ ochrana před počítačovou kriminalitou

Norton 360 verze 5.0: Beta verze zdarma ke stažení a testování

Harry Potter a Relikvie smrti: podvodné nabídky spamerů

Symantec Hosted Endpoint Protection: komplexní zabezpečení pro malé a střední firmy