logo

V Podorlickém skanzenu zpřístupněna další historická stavba

Podorlický skanzen v Krňovicích, vesničce takřka na dohled od Hradce Králové, se může pochlubit už devíti stavbami, typickými pro lidovou architekturu Podorlicka a Hradecka. Nejnovějším objektem skanzenu je roubený špýchar z konce 18. století, jenž byl do Krňovic přenesen z obce Prasek. Akci, která přišla celkem na 130 tisíc korun, podpořil částkou 50 tisíc korun také Fond T-Mobile.

Skanzen v Krňovicích, jenž byl založen před pěti lety, je spravován Dřevozpracujícím družstvem, které je zároveň jeho zřizovatelem. Na fungování skanzenu se podílejí také místní organizace Českého svazu ochránců přírody a zdejší občanské sdružení Kapounka. "Postupné budování skanzenu, jeho provoz i údržba jsou výsledkem entuziasmu několika nadšenců, ale také cílevědomé spolupráce neziskových organizací a soukromé firmy. Fond T-Mobile se mezi okruh podporovatelů projektu rád zařadil, a to letos už druhým rokem," uvedla Martina Kemrová, manažerka firemní komunikace společnosti T-Mobile.

Přenos roubeného špýcharu začal již v březnu. Nejprve byly očíslovány jednotlivé trámy a pořízena podrobná dokumentace stavby. Poté došlo k rozebrání špýcharu a trámy i další dřevěné části stavby byly důkladně očištěny a restaurovány. Nakonec podle čísel proběhlo opětovné sestavení objektu v krňovickém skanzenu. "Dubové obvodové trámoví bylo úplně v pořádku, náhrad nemuselo být mnoho. Měnili jsme strop, pár trámů z krovů a celou podlahu - ta nevydržela, protože pod ní nebyla nikdy izolace, celou tu doby byla vystavena působení vlhkosti. Později použitou taškovou střechu jsme také nahradili šindelem, jaký býval na špýcharu původně," přibližuje průběh akce Václav Záruba, předseda představenstva Dřevozpracujícího družstva a jeden z realizátorů skanzenu.

Praskovský špýchar nezůstal prázdný. Místo zásob obilí, slámy či ovoce dnes v jedné své části ukrývá expozici vývoje pracích nástrojů a strojů, od tlouků přes valchy až po pračky (tzv. kejvačky, jak se říká na Hradecku) a mandly nejrůznějších konstrukcí - dřevěné i ocelové. Druhá část špýcharu je věnována expozici zpracování přadného lnu na vlákno. "Do budoucna bude v dalších objektech i expozice tkalcovská," slibuje V. Záruba.

Fond T-Mobile letos funguje třetím rokem. Podpoří 99 projektů celkovou částkou 6,13 milionu korun. Prostředky určené Královéhradecku spravuje Nadace VIA, která letos z 88 podaných žádostí vybrala 26 projektů, jež z Fondu T-Mobile získají celkem 1,4 milionu korun.

Článek ze dne 11. října 2007 - čtvrtek

Další články od T-Mobile Czech Republic a.s.

Nabídka zaměstnání