logo Unie elektormobility

Strategická koncepce rozvoje elektromobility v ČR chybí

UEM se stala partnerem odborné konference Smart Life - Inteligentní systémy v energetice, zaměřené na perspektivy rozšíření inteligentních energetických sítí (Smart Grids) u nás i ve světě. S uvedenou problematikou úzce souvisí i oblast elektromobility.

Akce se konala ve středu 30.1. 2013 v pražském Top hotelu a jedním z přednášejících byl předseda Unie elektromobility (UEM) Svatoslav Novák, který na úvod svého vystoupení připomněl, že vozidla na elektrický pohon existují už více než 100 let. Neprodukují žádné lokální emise, zároveň je však důležité, jakým způsobem se elektrická energie vyrábí - škodlivé emise vznikají např. při výrobě v elektrárnách spalujících fosilní paliva.

Předseda UEM dále upozornil na iniciativu Evropské komise, která navrhla, aby členské země EU zavedly do roku 2020 určitý minimální počet dobíjecích míst pro elektromobily (v ČR by mělo jít přinejmenším o 13 tisíc veřejně přístupných dobíjecích stanic).

V České republice dosud chybí strategická koncepce rozvoje elektromobility, přičemž masové rozšíření vozidel na elektrický pohon se podle Svatoslava Nováka bez podpory státu neobejde. V tomto směru je podstatný také rozvoj inteligentních energetických sítí - elektromobil může sloužit i jako úložiště elektrické energie a tu její část, kterou nespotřebuje, bude moci vracet zpět do energetické soustavy.

Svatoslav Novák na závěr své prezentace představil Unii elektromobility, ozřejmil důvody jejího vzniku a hlavní předmět činnosti, jímž je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj elektromobility v ČR.

Další články k tématům - elektromobil - energie - EU - Svatoslav Novák

Článek Unie elektormobility ze dne středa 13. února 2013

Další články od Unie elektormobility