logo

UEM: Unie elektromobility podporuje rozvoj elektromobility v ČR

Sedm firem se stalo zakládajícími členy nově vzniklé Unie elektromobility (UEM). Předmětem činnosti Unie elektromobility je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj elektromobility v České republice.

Hlavní aktivitou UEM bude příprava iniciativních návrhů a stanovisek pro řešení otázek elektromobility, a to legislativních a regulačních, dále návrhy technických standardů a realizace projektů pro koncepční podporu této oblasti. Nedílnou součástí práce UEM bude také propagace elektromobility v ČR.

Unie elektromobility chce rovněž participovat na činnosti poradních orgánů ustavených státní správou a samosprávou, spolupracovat s ostatními sdruženími a subjekty působícími v oblasti elektromobility a také se subjekty, které v této oblasti přímo nepodnikají, ale jejich činnost s ní úzce souvisí, jako jsou dodavatelé technologií či služeb. Stejně tak bude UEM spolupracovat s obdobnými mezinárodními organizacemi a odpovědnými orgány Evropské unie.

"Elektromobilita je dynamicky se rozvíjející oblast, jíž patří budoucnost a která má pro celou společnost řadu nesporných výhod. Nově založená Unie chce pomoci překonat bariéry, které masivnějšímu zastoupení vozidel na elektrický pohon zatím brání. Mám na mysli např. v Česku doposud nedostatečně rozvinutou infrastrukturu", uvedl Svatoslav Novák, který byl na ustavující Valné hromadě Unie elektromobility zvolen jejím předsedou.

Další články k tématům - elektromobil - infrastruktura - legislativa - Svatoslav Novák

Článek ze dne 20. července 2012 - pátek

Další články od Unie elektormobility

Elektromobilita je v ČR na vzestupu

UEM: Unie elektromobility podporuje rozvoj elektromobility v ČR