logo BM Servis s.r.o.

BM Servis s.r.o.

Společnost BM Servis s.r.o. působí na trhu od roku 1992 v oboru tvorby a poskytování firemních informačních systémů. Nově vyvinuté IS PODNIKATEL (ZeMan, SMEČ) byly již úspěšně aplikovány ve stovkách společností. K významnému odlišení společnosti na trhu poskytovatelů IS přispělo uvedení a propojení standardních IS s nadstavbovým řešením podpory obchodních, řídících a administrativních činností, což v dnešní terminologii představuje podporu oblasti CRM.

Na zlomu tisíciletí je historie společnosti prezentována pokračujícím stabilním postavením na trhu IT a uvedením procesně orientovaného firemního IS Bílý Motýl. Základním cílem IS Bílý Motýl je informační podpora podnikatelské sféry, kde všichni usilují o získání a udržení konkurenčních výhod, nezávisle na druhu podnikatelské oblasti.

Pojetí IS Bílý Motýl jako celopodnikové aplikace a jako nástroje pro návrh a modelování nových podnikatelských procesů vytváří předpoklad jeho provozování v dlouhodobém horizontu. Aplikace je směrována na podnikatelskou sféru a to zejména na podniky výrobní, obchodní a poskytující služby.

Ve společnosti působí dlouhodobě stabilizovaný tým konzultantů a partnerů, kteří při implementacích u našich zákazníků prošli řadou let praktických zkušeností v různých oborových zaměřeních v řízení podniků či v oblasti nasazení informačních technologií na její podporu.

BM Servis je také autorem projektu VZNESME SE!, který komplexně řeší tvorbu informačně i procesně provázaných oblastí v podniku. Pomůžeme vám s naplňováním cílů - každá firma je jiná, každá řeší své vlastní problémy.

Aktuální články od BM Servis s.r.o.