logo BM Servis s.r.o.
Jaroslav Janda

Jaroslav Janda

Ředitel společnosti BM Servis

LinkedIn

V rámci procesní analýzy činnosti podniku jsou totiž popsány všechny firemní procesy, které jsou v podniku vykonávány. Cílem je vytipovat procesy, v nichž leží těžiště společnosti. To jsou ty, které přinášejí nejvyšší obrat, zisk, případně nejvyšší náklady nebo jsou nositeli firemního know-how.

Nazýváme je klíčovými business procesy a jim je třeba se věnovat s největší péčí a důsledností, neboť souvisejí s hlavní podnikatelskou činností firmy a na jejich procesních bedrech leží hlavní úspěch nebo neúspěch podniku.

Spokojí-li se vedení firmy s pouhým převedením agendy do počítače, odstraněním duplicitních operací a automaticky vystavovanými doklady, zdaleka nevyužívá možností informačních technologií a často vyhazuje peníze oknem.

Celkový objem financí, které pořízení a provozování ERP spolkne, může násobně převyšovat úsporu nákladů, kterou přinese - pokud vůbec nějakou přinese.

Tyto rozsáhlé a obvykle i složité aktivity probíhají v určité obecnosti ve většině strojírenských firem stejně, ovšem v detailu se značně liší. A zde nastupuje silná stránka IS Bílý Motýl s procesní orientací (workflow), díky které můžete tyto aktivity přehledně uspořádat a efektivně řídit pomocí IS.

Úspora času, přesnost, odstranění ztrát, zpětná dohledatelnost a provázanost informací od úvodní poptávky přes vývoj, obchod, výrobu a expedici po úhradu, ekonomické vyhodnocení a následný servis. Tímto procesním pojetím IS Bílý Motýl přináší i finanční úspory a dobré jméno u zákazníků.

Mnohaleté praktické zkušenosti z implementací informačního systému s procesně orientovanou architekturou potvrzují, že lze zvládnout při přijatelných nákladech zavedení a zejména integraci MES i do středního a malého podniku.

A to i bez obav z vysokých budoucích nákladů na inovace svých procesů v závislosti na tržních změnách.