logo IBM Česká republika, spol. s r.o.

Evropané očekávají rozšíření využití umělé inteligence v praxi

Většina lidí má velmi pozitivní přístup k inovacím v oblasti umělé inteligence. K těm jsou nejvíce otevřeni obyvatelé Ruska a Maďarska - vyplývá to z průzkumu IBM pro oblast střední Evropy, kterého se účastnilo přes 2000 dotazovaných.

Lidé ve střední a východní Evropě nahlížejí na umělou inteligenci obecně s velkým očekáváním. Podle průzkumu 63% Rusů a Maďarů, 56% Čechů a 53% Slováků má důvěru v umělou inteligenci.

Lidé také ve sféře umělé inteligence vítají inovace - 80% Rusů a kolem 70% obyvatel ostatních zúčastněných zemí je umělé inteligenci pozitivně nakloněna.

"Země střední a východní Evropy se za posledních 30 let dramaticky rozvinuly. Společnosti jsou otevřeny inovacím a novým zkušenostem. My v IBM věříme, že technologie umělé inteligence pomůže společnostem s inovacemi, přijmout nové modely řízení podniku, podnítit ekonomický růst a otevřít se novým trhům. Většina lidí také očekává rozšíření využití umělé inteligence v příštích třech letech," říká Antonio Muttoni, generální ředitel společnosti IBM pro střední a východní Evropu.

Průzkum pro IBM vypracovala společnost NMS Market Research a zapojilo do něj celkem 2035 respondentů ve věku od 18 do 65 let z České republiky, Maďarska, Polska a Ruska. Sběr dat probíhal mezi 19. 9. a 1.10 2018.

Aby byl vybraný vzorek skutečně vypovídající, výběr respondentů se provedl na základě skutečné struktury dospělé populace v předmětných zemích. Úroveň vzdělání respondentů a jejich regionální příslušnosti byla vypočítána proporčně ke skutečnému stavu populace.

Hlavní zjištění průzkumu:

Podle celosvětové studie společnosti IBM s názvem IBM Institute for Business Value AI 2018 Report, která byla zveřejněna letos v září, a jíž se zúčastnilo 5000 vedoucích pracovníků firem, existuje významný posun v tom, jak tito vedoucí pracovníci vnímají potenciál umělé inteligence pro chod společnosti a průběžný růst výnosů.

Výsledky ukazují, že 82% menších podniků a 93% větších podniků zvažuje zapojení umělé inteligence ke generování vyšších příjmů.

Článek IBM Česká republika, spol. s r.o. ze dne 10. prosince 2018 - pondělí

Další články od IBM Česká republika, spol. s r.o.