logo ICT UNIE o.s.

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Otevřený dopis zástupců ICT průmyslu premiéru Bohuslavu Sobotkovi. Vláda totiž dlouhodobě nekomunikuje s odvětvím tak, aby došlo k rozvoji NGA sítí v souladu s pravidly veřejné podpory a pravidly Evropské komise.

Vážený pane premiére,

zástupci digitálního průmyslu již před čtyřmi týdny žádali o pomoc při řešení neutěšeného stavu rozvoje digitální ekonomiky v České republice. Vaší jedinou reakcí na tuto výzvu bylo konstatování, že se jedná o souboj telekomunikačních firem o předmětných 14 miliard evropských dotací z programu OPPIK, jak jste uvedl na konferenci "Česko: Jak jsme na tom" v úterý 20. října.

Digitální průmysl opětovně zdůrazňuje, že nejde o souboj o 14 miliard z evropských dotací mezi operátory, ale primárně se jedná o kompetenční spor mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem vnitra.

Dovolujeme si Vás upozornit na následující skutečnosti

Vláda dlouhodobě nekomunikuje s odvětvím tak, aby došlo k rozvoji NGA sítí v souladu s pravidly veřejné podpory a pravidly Evropské komise.

Rozvoj přístupových sítí nové generace (NGA sítí) zdaleka nezáleží pouze na dotacích, ale především na vytvoření vhodných podmínek pro výstavbu a provozování těchto sítí.

Nedostatek informací o záměrech a řešení zásadních otázek nepociťujeme pouze my, coby zástupci odborné veřejnosti. Na posledním zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny poslanci vyzvali vládu České republiky k vypracování zprávy k zavádění vysokorychlostního internetu, která má obsahovat pravidla pro způsob čerpání dotací, jasné rozdělení kompetencí mezi ministerstvy, definici spolupráce s ICT průmyslem, opatření pro snížení nákladů na vybudování vysokorychlostního internetu.

Shodujeme se na tom, že vláda musí zajistit:

  1. transpozici Směrnice o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí
  2. konstruktivní komunikaci s odbornou veřejností
  3. vyřešit kompetenční spor mezi MV a MPO

Digitální průmysl opakovaně deklaruje připravenost ke spolupráci s kompetentními orgány státní správy na rozvoji NGA sítí a celkově digitální ekonomiky v ČR. Dále očekáváme, že vláda bude komunikovat se zástupci průmyslu, neboť jinak hrozí zaostávání ČR v oblasti digitální ekonomiky a z toho plynoucí nemalé ztráty na HDP.

Zástupci ICT průmyslu:

Další články k tématům - broadband - dotace - ECTA - ekonomika - internet - kompetence - ministerstvo - operátor - OPPIK - premiér - průmysl - vláda

Článek ICT UNIE o.s. ze dne 22. října 2015 - čtvrtek

Další články od ICT UNIE o.s.

Zákon o právu občanů na digitální služby má podporu napříč stranami

Iniciativa 202020 představila poslancům návrh zákona o právu na digitální služby

Zdeněk Zajíček - nový prezident ICT UNIE

CNS a O2 IT Services vstupují do ICT UNIE

O rozvoji vysokorychlostních sítí elektronických komunikací se opět jedná

Kompetence HUAWEI v oblasti broadbandu posilují ICT UNII

ICT UNIE odmítá zásahy do volné soutěže v oblasti elektronických komunikací

Zástupci ICT průmyslu žádají premiéra o pomoc při řešení kompetenčního sporu mezi MV a MF

Vnitro oddaluje možnost čerpání evropských dotací z OPPIK

Dell vstupuje do ICT UNIE

Demagogie MV ve hře o 14 miliard Kč z dotací EU na broadband v Čechách

Vznik Národní agentury pro ICT ČR naruší konkurenční prostředí

KABELOVNA Děčín Podmokly a DataSpring - noví členové ICT UNIE

SYSCOM SOFTWARE a IDC CEMA rozšiřují základnu ICT UNIE

Rozvoj eGovernmentu v Česku ve spolupráci ICT UNIE a Ministerstva vnitra

ICT UNIE vítá vznik Rady vlády pro informační společnost

NEWPS.CZ je členem ICT UNIE

Expertní tým pro rozvoj přístupových sítí vysokorychlostního internetu v ČR

Výzva ICT průmyslu vládě ČR k realizaci programových priorit

ICT UNIE podporuje elektronické hlasování pro volby v České republice

50000 Kč pro vítěze soutěže ICT Diplomová práce roku 2014

eGovernment v Česku je špatně řízen - ICT Unie formuluje návrhy řešení na zlepšení

E LINKX je členem ICT UNIE

Diplomová práce roku 2014 ve znamení aktuálních technologických trendů

Nová verze formátu elektronické fakturace ISDOC

ICT UNIE a ČBA uzavřely memorandum o spolupráci

Představitelé ICT průmyslu plánují intenzivnější vzájemnou spolupráci

Internetová ekonomika mezi vládními prioritami

Návrhy ICT UNIE k řešení problémů výstavby vysokorychlostních sítí

Soutěž IT projekt roku 2013 zná vítěze

Výzva představitelů ICT průmyslu k podpoře konkurenceschopnosti ČR

OKD zavádí příjem elektronických faktur ve formátu ISDOC