logo ICT UNIE o.s.

Zdeněk Zajíček

Prezident ICT UNIE

Zdeněk Zajíček - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.LinkedIn

Tento zákon, na jehož přípravě spolupracovali zákonodárci napříč politickým spektrem, naprosto mění vztah mezi občanem a veřejnou správou. Každý, kdo bude chtít komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes internet. Výjimku budou tvořit jen věci, které přes internet vyřídit nelze, například technická kontrola vozidla, ale i u těchto věcí bude samozřejmostí činit některé úkony elektronicky, například se objednat přes internet.

Rád bych ocenil, že se společně s námi na přípravě zákona podílel od samého počátku JUDr. František Korbel, dlouholetý člen legislativní rady vlády.

Zdeněk Zajíček

Prezident ICT UNIE

Zdeněk Zajíček - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.LinkedIn

Náš návrh není pravicový, nebo levicový. Náš návrh v konečném důsledku pomůže všem: občanům, firmám a nakonec i státní správě. Proto je naší snahou získat podporu napříč politickým spektrem, stejně jako tomu bylo nedávno u prosazení zákona o urychlení výstavby dopravních staveb. Vždyť digitalizace nabízí stejné přínosy jako kvalitní dopravní infrastruktura: lepší dostupnost práce, růst ekonomiky, ale také zjednodušení života a odstranění přebujelé byrokracie.

Říkáme tomu digitální ústava a celkově tento zákon naprosto mění pohled na to, jak má stát fungovat. současný model státní správy vychází z toho, že stát může po občanech chtít prakticky cokoli, ale oni po něm nikoli.

Pokud bude náš návrh přijat, občané se budou moci digitálních služeb domáhat i u soudu, pokud jim služba nebude poskytnuta. A aby občané a firmy věděli, na které služby mají v digitální podobě nárok, vláda do roka ode dne přijetí zákona vydá katalog služeb veřejné správy, kde bude uvedeno, které služby jsou dostupné digitálně. Vláda pak bude každý rok toto nařízení aktualizovat a nejpozději do pěti let budou všechny služby veřejné správy povinně dostupné i digitálně.

Svatoslav Novák

Čestný člen ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Vedení ICT UNIE předávám svému nástupci s pocitem dobře vykonané práce a jsem přesvědčen, že Zdeněk Zajíček je výbornou volbou. Svými zkušenostmi i dosavadním působením směřujícím k rozvoji digitální ekonomiky v České republice to již dostatečně prokázal.

Nyní bude moci realizovat svou vizi v čele organizace, která je sjednocující a reprezentativní platformou sektoru informačních a komunikačních technologií v Česku. Přeji mu v jeho nové funkci mnoho zdaru.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE je ve výborné kondici, o čemž svědčí mimo jiné zájem dalších firem o členství. Spektrum aktivit naší organizace je velmi široké a stejně tak členskou základnu tvoří ICT firmy různé velikosti i zaměření.

Cíl je ale společný - pokračování a zrychlení rozvoje digitální ekonomiky v Česku, aby uspělo v náročné globální konkurenci. K tomu každý člen svým dílem přispívá.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Jsme velmi rádi, že si pan ministr Mládek uvědomil nezbytnost odborné spolupráce s telekomunikačním sektorem. Nakonec telekomunikační firmy budou odpovědné za dobudování sítí elektronických komunikací v kvalitě, kterou vyžaduje Evropská komise, a služby na nich poskytované. Proto musí mít právo se k Národnímu plánu a principům přidělování dotací legitimně vyjadřovat.

Neférové zásahy Ministerstva vnitra do schválené strategie Digitální Česko v. 2.0 a snahy přesunout evropské dotace do nového státního podniku NAKIT významně zpozdily přípravu Národního plánu natolik, že se nyní musí spojit síly telekomunikačního průmyslu a MPO k dokončení klíčových a nezbytných materiálů.

Radoslaw Kedzia

Generální ředitel společnosti Huawei Technologies Czech

Radoslaw Kedzia - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.LinkedIn

Pro HUAWEI Technologies Czech je velkou poctou stát se členem ICT UNIE. Cítíme, že nyní jako součást komunity informačních a komunikačních technologií v České republice můžeme plně využít svůj potenciál k rozvoji tohoto odvětví a přispět ke zlepšení v ICT oblasti.

Děkujeme za přijetí do této vynikající společnosti a těšíme se na skvělou spolupráci.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Jsme rádi, že do ICT UNIE vstupují další firmy, které přinášejí vlastní zkušenosti a odbornost. Jedním z hlavních úkolů roku 2016 bude podobně jako loni rozvoj přístupových sítí nové generace a tedy i masivnější rozšíření vysokorychlostního internetu pro domácnosti i firmy v Česku.

Právě v této oblasti disponuje společnost HUAWEI Technologies rozsáhlými kompetencemi a její členství v naší organizaci bude nepochybně přínosem.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Velmi jasně a srozumitelně jsme vysvětlili naše argumenty státní správě, odborné veřejnosti a prostřednictvím médií i všem občanům ČR. Odmítáme návrh MV na vytvoření nového státního podniku a s tím spojené nesmyslné přerozdělování finančních prostředků, jejichž kontrolu a tím i pravomoc nad rozhodováním o budoucnosti internetu v naší zemi má tento podnik převzít.

Uplynuly dva týdny a my stále marně čekáme na věcnou reakci ministerských úředníků. Jediné, co jsme si mohli přečíst na webových stránkách ministerstva vnitra, je laciný propagandistický výkřik sdělující národu, že ...zatímco operátorům jde o zisk, ministerstvu leží na srdci bezpečnost a blaho obyvatelstva... V mlze nejistoty a pochybností se pomalu začíná ztrácet to nejdůležitější - zamýšlená oboustranně prospěšná spolupráce veřejného sektoru nejen s ICT Unií, ale se všemi velkými a menšími hráči na trhu.

Viditelně klesá intenzita motivace privátní sféry připravit si investice v celkovém objemu až 14 miliard korun, které měly být protiváhou stejnému finančnímu objemu plánovanému z veřejných zdrojů, a to je škoda.

Jiří Kysela

Generální ředitel české pobočky Dell Technologies

Jiří Kysela - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.LinkedIn

ICT UNII vnímáme jako významnou platformu pro budoucí rozvoj a formování ICT v České republice. Vstup společnosti Dell Computer je mimo jiné odrazem snahy naší společnosti po stažení z burzy o co nejširší zapojení jak do komunit kolem IT, tak i do navazujících celospolečenských aktivit.

Společnost Dell je připravena se aktivně účastnit práce v ICT UNII a napomáhat tak rozvoji a rozšiřování nových technologií ve společnosti i národní ekonomice.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Vážím si faktu, že do ICT UNIE vstupuje globálně úspěšná společnost, která může být v mnoha ohledech příkladem i pro české firmy. Členská základna naší organizace se letos rozrostla již o několik dalších firem.

Úkolů a výzev souvisejících s rozvojem digitální ekonomiky v České republice je stále celá řada a v zájmu toho, aby se celá oblast posunula výrazně kupředu, je dobré koncentrovat síly.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Ministerstvo vnitra v tichosti a potají připravilo plán na převzetí kontroly nad 14 miliardami korun určených na podporu investic do výstavby přístupových sítí k pokrytí České republiky vysokorychlostním internetem.

Nedejme se oklamat demagogií ministerstva vnitra. Usilujme o návrat do situace, kdy vládní místa akceptovala podnikatele z oboru ICT jako partnery pro odbornou diskusi a smysluplné nakládání s finančními prostředky určenými na rozvoj sítí a služeb.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Vadí nám, když se pravidla tajně mění v průběhu hry. Původní návrh zněl, že z evropských fondů půjde na rozvoj broadbandu v Česku 14 miliard korun spolu s finanční účastí komerčních operátorů v podobné výši. Ty měly být podle jasných pravidel rozdělovány v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nyní se však má budovat státní podnik, který s největší pravděpodobnosti zabrání transparentnosti celého projektu.

Mimo jiné tím, že by tento státní podnik měl vykonávat neslučitelné funkce komerční a současně regulační. Na jedné straně má být příjemcem dotací, koordinátorem výstavby všech sítí a zároveň operátorem sítí a tržním konkurentem pro soukromé firmy. Nehledě na to, že nový úřad znamená obrovské náklady. To znamená, že miliardy korun z dotací určených pro sítě v slabých regionech bude rozmělňováno na počáteční provoz státního podniku a použito na platy nových úředníků.

S ohledem na riziko nepovolené veřejné podpory by měl být záměr vytvoření státního podniku notifikován Evropskou komisí. V opačném případě hrozí nejen dlouhodobé poškození ICT oboru, ale také zpoždění čerpání prostředků evropských fondů, nebo dokonce jejich pozastavení.

Martin Smekal

Generální ředitel společnosti DataSpring

Martin Smekal - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.LinkedIn

Veškeré infrastrukturní služby poskytujeme v našich datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. To bylo spuštěno letos v dubnu a získalo certifikaci úrovně Tier III. Jsme flexibilní a inovativní firma, která jde cestou osobního přístupu k zákazníkům.

Díky ICT UNII se dostaneme blíže k aktuálním tématům, získáme také možnost aktivně se podílet na směrování českého trhu IT. Členstvím v ICT UNII se nám také otevírá široký prostor pro výměnu informací a zkušeností z trhu.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE v současné době zakládá další pracovní skupiny, které jsou zaměřeny např. na aktuální otázky kybernetické bezpečnosti či na problematiku datových center. Významným tématem je také výstavba sítí vysokorychlostního internetu za podpory evropských dotací ve výši 14 miliard korun.

Věřím, že se noví členové, které tímto vítám na palubě, zapojí do aktivit ať už těchto, nebo i ostatních expertních týmů fungujících v rámci naší organizace. Zároveň oběma společnostem přeji, aby členství v ICT UNII pro ně bylo jednoznačným přínosem.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Jsem potěšen, že právě v době, kdy ICT UNIE slaví pět let svého fungování, přicházejí další dva noví členové. Firmy IDC CEMA si vážím jako analytické společnosti v oboru ICT, která je významná i celosvětově, SYSCOM SOFTWARE zase jako úspěšného českého dodavatele komplexních IT řešení a služeb. Pro široké spektrum aktivit našeho sdružení i činnost jednotlivých pracovních skupin jde o velmi vítané posily.

Vladimír Němec

Prokurista společnosti SYSCOM SOFTWARE

Vladimír Němec - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Činnost ICT UNIE již sledujeme delší dobu. Jako dodavatel IT řešení hlavně pro státní správu věříme, že naše členství v ICT UNII nám umožní společně s nejvýznamnějšími firmami z IT v České republice konzultovat nejnovější trendy z této oblasti a budeme součástí platformy, která se vyjadřuje k připravované legislativě.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Je dobrou zprávou, že si koaliční vláda uvědomuje dosud nedostatečně využitý potenciál sektoru informačních a komunikačních technologií v naší zemi a chce s tím něco dělat.

Svědčí o tom řada plánovaných opatření týkajících se oblasti ICT, například rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu nebo právě rozvoj eGovernmentu.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Jednoznačně vítáme, že vláda se tímto krokem zřetelně přihlásila k prioritám, které zařadila už do svého programového prohlášení. Pokračování rozvoje informační společnosti je, respektive mělo by být, klíčovým strategickým cílem České republiky.

Důležitým úkolem nově zřízené rady bude mimo jiné formulace jasných pravidel pro budování a provoz informačních systémů ve veřejném sektoru. Vzájemný dialog i faktická spolupráce mezi ICT průmyslem a státní správou se postupně rozvíjí. To může celou oblast digitální ekonomiky v naší zemi výrazně posunout kupředu.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

NEWPS.CZ je pro naše sdružení vítanou posilou, například díky svým zkušenostem v oblasti pokročilých řešení pro státní správu. Právě v tom se ICT UNIE dlouhodobě angažuje a v rámci veřejného sektoru usiluje mimo jiné o vytvoření jasných pravidel při budování a provozu informačních systémů.

Nová členská firma se určitě zapojí do čilého asociačního života, ať už jde o aktivity našich pracovních skupin nebo různé odborné i společenské akce, které pravidelně pořádáme.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

K výraznému zlevnění a urychlení výstavby by pomohly např. změny již zastaralých technických i právních norem nebo přijetí standardů pro budování sdílené infrastruktury. Je dobrou zprávou, že se oborové asociace domluvily na koordinovaném postupu.

Díky tomu se zintenzivní i spolupráce se státními institucemi, zejména MPO a ČTÚ, jejichž zástupci již projevili zájem o účast na jednáních nově zformované komise.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Je velká škoda, že občané zatím neměli možnost si elektronické hlasování alespoň vyzkoušet. Přitom podle původních plánů mělo k testování tohoto způsobu volby dojít již při senátních volbách v roce 2012. Nyní je celá věc odložena na neurčito.

Svým způsobem to ilustruje dlouhodobě macešský přístup české politické reprezentace k zavádění pokročilých informačních a komunikačních technologií. Věřím tomu, že mladí lidé by se o volby tímto způsobem mnohem více zajímali. Střední aktivní generace by ocenila nejen efektivnost elektronických voleb, ale i úsporu vlastního času.

Rekordně nízká účast ve víkendovém druhém kole senátních voleb jednoznačně naznačuje důležitost toho, začít se realizací elektronických voleb seriózně zabývat. Bez voleb s dostačující průměrnou mírou účasti voličů nelze pravděpodobně udržovat zdravou demokracii.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

ICT Diplomová práce roku 2014 úspěšně navázala na předchozí ročníky soutěže. Naše sdružení dále prohlubuje spolupráci s tuzemskými vysokými školami a přispívá ke sbližování obou ‚světů‛ - akademického prostředí a podnikové sféry.

Děkuji těm členským firmám ICT UNIE, které soutěž podpořily finančně i svými odbornými kompetencemi, a také všem dalším subjektům, jež se na přípravě letošního ročníku podílely.

Roman Kamarýt

Ředitel divize strategická řešení společnosti E LINKX

Roman Kamarýt - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.LinkedIn

Považuji za velmi podstatné, aby ICT průmysl úzce komunikoval se státní a veřejnou správou a nabídl jí své best-practices zejména pro oblast koncepcí, strategií, řízení projektů, ale i nových forem služeb a technologií. A v tom může ICTU hrát poměrně zásadní roli.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

ICT UNIE dlouhodobě usiluje o růst efektivity veřejné správy v ČR i pokračování procesu její elektronizace. Zkušenosti a kompetence firmy E LINKX mj. v této oblasti, které společnost založením nové divize dále posiluje, budou pro činnost našeho sdružení důležitým přínosem.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Jsme přesvědčeni, že ICT Diplomová práce roku 2014 důstojně naváže na loňský ročník soutěže, který zaznamenal rekordní počet přihlášených účastníků. Je potěšující, že přetrvává zájem členských firem ICT UNIE podpořit soutěž finančně i svými odbornými kompetencemi.

Spolupráce s vysokými školami a zvyšování prestiže studia ICT oborů představuje důležitou součást aktivit našeho sdružení.

Petr Kuchař

Vedoucí pracovní skupiny Elektronické standardy výměny dat ICT UNIE

Petr Kuchař - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Koaliční smlouva i programové prohlášení nové vlády se jednoznačně hlásí k zavedení elektronické fakturace ve veřejných zakázkách. Česko by tak mohlo následovat úspěšné příklady některých zemí, např. Dánska nebo Finska, kde tento krok urychlil i elektronizaci dokladů v soukromém sektoru a přispěl k rozvoji digitální ekonomiky.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Spolupráce obou silných sdružení, jimiž ICT UNIE a ČBA nepochybně jsou, úspěšně probíhá již několik měsíců. Věřím, že její další rozšíření a spojení kompetencí našich odborníků pomůže k prosazení řady dalších pozitivních kroků. Ty budou přínosem pro občany, podnikatelskou sféru i celkovou konkurenceschopnost Česka.

Svatoslav Novák

Prezident ICT UNIE

Svatoslav Novák - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Jednoznačně kladně vnímáme fakt, že vláda reflektovala výzvu představitelů ICT průmyslu a danou oblast nakonec do programového prohlášení zahrnula jako jednu z priorit. Velmi pozitivní roli sehrál Svaz průmyslu a dopravy ČR - jeho vedení kromě toho, že se stalo jedním ze signatářů výzvy, připomínkovalo v rámci jednání tripartity původní návrh programového prohlášení a upozornilo na chybějící digitální agendu.

Věříme, že nový kabinet skutečně chápe význam ICT a internetové ekonomiky pro hospodářský růst Česka a bude se těmito tématy koncepčně zabývat. Oborová sdružení a asociace jsou připraveny odborně pomoci.

Petr Kuchař

Vedoucí pracovní skupiny Elektronické standardy výměny dat ICT UNIE

Petr Kuchař - ICT UNIE o.s.logo ICT UNIE o.s.

Vzhledem ke koaliční smlouvě nastupující vlády lze v blízké době očekávat využití této technologie pro snížení administrativních nákladů ve veřejné správě a také její nasazení při placení fakturačních dokladů od velkých výstavců přímo v portálech jednotlivých bankovních domů. V tomto směru ICT UNIE intenzivně spolupracuje s Ministerstvem financí ČR a Českou bankovní asociací.