logo MICOS TELCOM s.r.o.
Svatoslav Novák

Svatoslav Novák

Jednatel společnosti MICOS TELCOM

nic

Bez významného strategického partnera by udržení dynamického vývoje technologií pro vysokorychlostní sítě příští generace nebylo možné. Vedle vývoje nových výrobků nám náš nový partner pomůže s expanzí do celého světa. Se společností Preformed Line Products již spolupracujeme mnoho let.

Naše rozhodnutí stát se součástí PLP nevychází pouze z komplementárního výrobkového portfolia, ale i z profesionálního a osobního přístupu vedení PLP.

Dřívější divize společnosti MICOS se stává po 28 letech dospělou a plnohodnotnou firmou. Jde o významný krok pro posílení pozice na globálním telekomunikačním trhu. Musím zdůraznit, že bychom tuto změnu nemohli uskutečnit bez kreativity, odbornosti a úsilí našich zaměstnanců.

MICOS TELCOM má vlastní vývojový tým a exportuje své výrobky do více než 60 zemí světa.

Vedení ICT UNIE předávám svému nástupci s pocitem dobře vykonané práce a jsem přesvědčen, že Zdeněk Zajíček je výbornou volbou. Svými zkušenostmi i dosavadním působením směřujícím k rozvoji digitální ekonomiky v České republice to již dostatečně prokázal.

Nyní bude moci realizovat svou vizi v čele organizace, která je sjednocující a reprezentativní platformou sektoru informačních a komunikačních technologií v Česku. Přeji mu v jeho nové funkci mnoho zdaru.

ICT UNIE je ve výborné kondici, o čemž svědčí mimo jiné zájem dalších firem o členství. Spektrum aktivit naší organizace je velmi široké a stejně tak členskou základnu tvoří ICT firmy různé velikosti i zaměření.

Cíl je ale společný - pokračování a zrychlení rozvoje digitální ekonomiky v Česku, aby uspělo v náročné globální konkurenci. K tomu každý člen svým dílem přispívá.

Jsme velmi rádi, že si pan ministr Mládek uvědomil nezbytnost odborné spolupráce s telekomunikačním sektorem. Nakonec telekomunikační firmy budou odpovědné za dobudování sítí elektronických komunikací v kvalitě, kterou vyžaduje Evropská komise, a služby na nich poskytované. Proto musí mít právo se k Národnímu plánu a principům přidělování dotací legitimně vyjadřovat.

Neférové zásahy Ministerstva vnitra do schválené strategie Digitální Česko v. 2.0 a snahy přesunout evropské dotace do nového státního podniku NAKIT významně zpozdily přípravu Národního plánu natolik, že se nyní musí spojit síly telekomunikačního průmyslu a MPO k dokončení klíčových a nezbytných materiálů.

Stránka 1/5 Další >