logo INDRA Czech Republic s.r.o.

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Společnost Indra podepsala dvě smlouvy s brazilskou bankou Caixa Económica Federal o poskytování IT služeb. Smlouvy v přibližné hodnotě 37 milionů eur jsou uzavřeny na dobu čtyř let. Banka poskytuje své služby více než 58 milionům klientů.

Předmětem smluv jsou specializované technické služby v oblasti vývoje a údržby programů IT s cílem zajistit odezvu na poptávku klientů ve dvou strategických oblastech produktového portfolia banky: úvěry a financování a řízení rizik. Caixa Económica Federal je jednou z největších bank v Brazílii a největší státní bankou v Latinské Americe.

Vedle zajištění provozní stability systémů v uvedených dvou oblastech brazilské banky mají služby poskytované Indrou za cíl zavedení udržitelného a vysoce efektivního modelu obchodního řízení. Přínosem bude optimalizace zdrojů, zvýšení kvality služeb, snížení provozních nákladů a vyšší konkurenceschopnost banky. Odborníci z Indry budou pracovat v těsné součinnosti s týmy banky. Budou poskytovat pružnou technologickou odezvu a zaručí mimo jiné zkrácení časů při zavádění nových bankovních produktů.

Za technologickou společnost se do projektu zapojí multidisciplinární tým pracovníků, který bude působit ve městech Brasilia, Río de Janeiro a Sao Paulo, strategických základnách banky. Úkolem týmu je vybudovat robustní technickou strukturu, schopnou reagovat na poptávky po vývoji softwaru, vykonávat práce korektivní a evolutivní údržby, vypracovat podpůrnou dokumentaci a garantovat chod a stabilitu systémů integrovaných v obou oblastech finančního subjektu. K řízení úrovně služeb, řešení incidentů, k projektovému řízení a testování kvality použije Indra soubor z části vlastních a z části tržních vyspělých technologických nástrojů.

Indra je technologickým partnerem banky Caixa Económica Federal více než deset let. Pro svého klienta realizovala projekty ve strategických oblastech finančního řízení, řízení úvěrů anebo kontaktního centra. Nové smlouvy upevnily její postavení u zákazníka a konsolidují její vůdčí pozici poskytovatele IT služeb pro velké finanční instituce.

Indra spolupracuje s finančními podniky ve více než 20 zemích. V tomto odvětví řídí přes 90 typů business procesů. Její služby pokrývají celý hodnotový řetězec bankovního obchodu a zahrnují činnosti od obchodních poradenských služeb a technologií až po kompletní outsourcing procesů a řízení IT. V Latinské Americe Indra spolupracuje s hlavními bankami každého regionu, což představuje přibližně 40 % celkového objemu veškerých latinskoamerických bankovních aktiv.

Brazílie - strategický trh

Novým projektem posiluje Indra svoji důležitou pozici v Brazílii, klíčové zemi pro mezinárodní rozvojovou strategii firmy. Výrazná je její přítomnost v elektroenergetickém sektoru, systémy vyvinuté Indrou zde provozuje přes 40 podniků. Společnost je také technologickým partnerem Petrobras, nejvýznamnějšího elektroenergetického podniku v Brazílii a jednoho z největších v Latinské Americe.

Indra získala řadu smluv na implementaci systémů mýtného na třech významných dálničních úsecích na jihu země (Litoral Sul, Planalto Sul a na silnici spojující města Acerera de Volta Redonda a Tres Ríos) a na zavedení inteligentních systémů řízení dopravy v jednom z nich. Působí v nejvýznamnějších bankovních a pojišťovacích institucích a u hlavních brazilských leteckých společností.

Firma je v Brazílii aktivní od r. 1996 a stala se v zemi jednou z předních IT společností. Dnes zde zaměstnává tým více než 6 500 profesionálů a prostřednictvím svých kanceláří zřízených v hlavních státech Brazílie pokrývá významnou část země. Přináší diferencovanou nabídku řešení a služeb s vysokou přidanou hodnotou pro řadu sektorů: finance, energetika a utilities, telekomunikace, veřejná správa a zdravotnictví, průmysl, transport a doprava, obrana a bezpečnost.

Další články k tématům - bankovnictví - energetika - optimalizace - outsourcing

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 4. března 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye