logo INDRA Czech Republic s.r.o.

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Řešení HeadMouse a VirtualKeyboard, vyvinutých v rámci Katedry Indra-Nadace Adecco univerzity v Lleidě pro investigaci dostupných technologií, dosáhla čísla 400000 stažení pocházejících z 95 zemí z celého světa.

Vytvořené jako součást strategie společenské zodpovědnosti, mají dostupné technologie za cíl vyvíjet inovátorská řešení a služby, které by usnadnily přístup k technologii, sociální a pracovní integraci osob s postižením. Indra již na tomto poli vyvinula přes 40 projektů I+D+i a počítá s osmi katedrami investigace v dostupných technologiích ve spolupráci s nadací Adecco a různými univerzitami.

Obě bezplatná a volně dostupná řešení umožňují osobám s pohybovými problémy ovládat myš a klávesnici počítače prostřednictvím obličejové mimiky a pohybů hlavy.

Z 95 zemí na pěti kontinentech, které si stáhly HeadMouse a VirtualKeyboard z webu Indry tecnologiasaccesibles.com nebo z webu univerzity v Lleidě, patří Brazílie, Mexiko, Argentina a Španělsko. V Chile, Kolumbii a Spojených státech se oběma řešením rovněž dostalo velkého zájmu. Mezi další země, které projevily zájem o toto řešení, patří Kanada, Spojené království, Německo, Finsko, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Ruská federace, Indie, Čína, Korea, Thajsko, Japonsko, Filipíny, Nový Zéland, Maroko, Jižní Afrika nebo Keňa.

Takového výsledku bylo možno dosáhnout díky globálnímu využití obou řešení. HeadMouse může být používán jakýmkoli uživatelem, neboť nemá definován žádný aplikační jazyk a má k dispozici pomocný manuál ve španělštině a angličtině. Pokud jde o VirtualKeyboard, ten nabízí tři slovníky, které začleňují nejpoužívanější slova ve španělštině, angličtině a portugalštině. Navíc počítá se systémem automatického učení, který mu umožňuje rozšířit slovní zásobu a vytvářet nové slovníky, neboť je kompatibilní se symboly a znaky více než 20 jazyků.

Společné použití řešení HeadMouse a VirtualKeyboard umožňuje, aby osoby se sníženou pohyblivostí mohli využít těchto zařízení k používání počítače. Zároveň se nadále pracuje na novém vylepšení tohoto softwaru. Ve skutečnosti je již k dispozici bezplatné stažení nových verzí HeadMouse 4.2 a VirtualKeyboard 3.2.

Osobní zkušenosti

Kromě počtu stažení dokazují skutečný úspěch obou řešení četné zkušenosti samotných uživatelů. Například doktor Gilson de Lima, který nyní realizuje program s postiženými mladými lidmi ze škol a favel ve městě Natal v Brazílii, využívá s nimi obou řešení a dosahuje skvělých výsledků. Dokonce jedna 18letá dívka, která se narodila s mozkovou paralýzou, jež jí zabraňuje mluvit a díky níž prakticky nepohybovala hlavou, dokázala poprvé ve svém životě komunikovat právě prostřednictvím této technologie. V současnosti pracuje tento lékař na zabudování softwaru do motorizovaného kolečkového křesla.

V jiném případě jeden španělský středoškolský profesor předvedl, jak oba nástroje umožnily jednomu z jeho studentů s degenerativní chorobou, jež mu způsobovala stále větší pohybové obtíže, udržet krok s tempem výuky.

Rovněž asociace postižených osob a vlády jako například panamské, s pomocí první dámy, či brazilské, prostřednictvím Ministerstva komunikací, spolupracovaly, aby rozšířily používání těchto technologických řešení prostřednictvím vzdělávacích a informačních kampaní nebo poskytnutím jejich stažení z místních stránek.

Myš ovládaná pohyby obličeje a hlavy

HeadMouse je virtuální myš, která umožňuje ovládání počítačové myši prostřednictvím webkamery, Funkce tohoto zařízení je založena na použití nízkonákladové kamery k zachycení pohybu hlavy uživatele před monitorem. Osoby s pohybovým postižením mají k ovládání myši přístup prostřednictvím pohybů hlavy se všemi funkcemi „táhnout“ začleněnými, zatímco obličejové činnosti (otevření úst nebo mrknutí očí) se stávají různými variantami "clic".

Systém začleňuje velký počet inovací, které usnadňují přístup k informačním a komunikačním technologiím. Pomocí využití algoritmů umělého vidění, původně vyvinutých pro oblast mobilní robotiky, je uživatel s motorickým postižením schopen, bez jakéhokoli typu výcviku či předchozích znalostí, používat HeadMouse intuitivně a přirozeně.

Navíc po nainstalování softwaru uživatel nevyžaduje žádný druh pomoci, aby přistoupil ke konfiguraci ani, aby modifikoval parametry, které systém nabízí, neboť volby konfigurace byly navrženy s ohledem na potřeby postižených osob.

Virtuální klávesnice, která předříkává a učí se slova

VirtualKeyboard umožňuje psaní textů prostřednictvím jakéhokoli zařízení schopného ovládat kurzor monitoru; mezi jinými myš, joystick nebo touchpad. Používání aplikace je zcela intuitivní a nevyžaduje předchozí výcvik, navíc doplňuje a zajišťuje kontinuitu virtuální myši HeadMouse.

Řešení funguje prostřednictvím klávesnice, která se objevuje na počítačovém monitoru a umožňuje psaní textů pomocí poklepáváním na klávesy, které představují písmena a symboly. Systém začleňuje technologické inovace, které maximálně usnadňují psaní osobám s motorickým postižením, jež nemohou používat konvenční klávesnice a které proto využívají aplikace, jež mají k dispozici jediné ukazovátko.

Tak začleňuje VirtualKeyboard funkce předříkávání slov, jejichž algoritmy se učí z uživatelova způsobu psaní a exponenciálně zlepšují jeho míru dovednosti. Zkoušky realizované psaním literárních textů s 15000 až 20000 slovy vykazují úsporu až 50% stlačení kláves potřebných k napsání takového textu.

Díky systému automatického učení je možno rozšiřovat jeho slovní zásobu a vytvářet nové slovníky včetně stejného jazyka, a přizpůsobuje se tak stylu psaní uživatelů a optimalizovaným specifickým užitím: psaní emailů, technické psaní, literární psaní, atd.

Mezi vylepšeními, která se postupně začleňovala jak do Headmouse, tak do VirtualKeyboard, můžeme zmínit například schopnost z roku 2012, při níž se realizace kliknutí automaticky překládá do stlačení jedné sekvence kláves (označené jako Macros), s příslušnou úsporou úsilí a času při složitých a opakovaných úkolech.

Další články k tématům - doktor - inovace - kamera - klávesnice - kurzor - mimika - monitor - myš - obličeje - ovládání - virtuální

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne pátek 22. listopadu 2013

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Indra a univerzita ve Valladoidu spolupracují v oblasti I+D+i

SEILAF - simulační centrum boje proti požárům

Interaktivní služby telefonické podpory v cloudu

Obchodní procesy Ence - Energía y Celulosa bude řídit ERP SAP od Indra

Moje vzpomínky - aplikace pro postižené Alzheimerem

Indra integruje na Evropské univerzitě řešení pro elektronický podpis

iCar - podpůrná integrální řešení elektromobility

Technologická řešení Indra pro železniční sektor na veletrhu BCN Rail

CloudCERT - cloud platforma ke zlepšení bezpečnosti

Evropský systém námořního dozoru Perseus

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému