logo INDRA Czech Republic s.r.o.

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Společnost Indra představila výsledky projektu I+D+i - Immersive T, který umožňuje rozvoj technologií pro produkci digitálních imerzivních obsahů, aby tak poskytl dojem integrace diváka s televizí, což představuje mnohem pokročilejší technologii než současné 3D techniky.

Zařízení CeDIntu Polytechnické univerzity v Madridu (UPM) bylo vybrána jako dějiště k uspořádání této události, které se zúčastnili i ostatní partneři, kteří jsou členy sdružení "Immersive TV". Kromě samotné UPM, která na projektu spolupracuje prostřednictvím CeDIntu a G@tV (skupina zajišťující aplikaci vizuálních telekomunikací), byli přítomni představitelé Institutu telekomunikací a aplikací multimedia (iTEAM) Polytechnické univerzity ve Valencii (UPV), stejně jako představitelé následujících společností specializujících se na sektor komunikačních médií, telekomunikací a domotiky: Ericsson, Agile Contents, Eumovil (skupina MediaPro) a Inmomatica.

Projekt počítá s celkovým rozpočtem ve výši 2,7 miliónů eur a byl spolufinancován Ministerstvem průmyslu, energetiky a cestovního ruchu v rámci plánu Avanza Competividad.

Zajímavost imerzivní televize spočívá v tom, že umožňuje divákovi vyzkoušet si na vlastní kůži prožít vysílaný děj, který ho obklopuje a jehož se cítí být součástí a protagonistou, a poskytuje mu tak možnost interakce s dějištěm v jakékoli prostorové dimenzi. Proto byl vytvořen systém, který je schopen uvést do televizního prožitku nejen obvyklé vizuální a zvukové znaky (audio a video), nýbrž také další přídavné objekty jako jsou 3D, statistická informace, dokumentace či signalizace domotických přístrojů. Kombinace těchto technik přináší silnější prožitek vidění spolu se zvukovými systémy, které ho obklopují.

Tímto způsobem je systém součástí nového typu aplikací, které umožňují uživateli mít prostřednictvím interaktivity větší kontrolu nad multimediálními obsahy a jejich vývojem.

Imerzivní platforma navíc přináší řadu nových funkcí souvisejících se systémy, které jsou aktuálně dostupné na trhu, jako je začlenění reklamy, product - placementu (spočívá ve vložení produktu, značky nebo sdělení do programového příběhu) nebo merchandisingu, a to prostřednictvím 3D objektů a informace spojené s obsahem. Jedná se o inovátorský nástin, který může být velmi užitečný pro upoutání pozornosti spotřebitele, neboť uvedené elementy se přirozenou formou začleňují do obsahu a dávají tak uživateli možnost nenuceně disponovat jeho vizualizací.

Řešení sestává ze softwaru, který je možno nainstalovat do televizního přijímače nebo dekodéru (STB), middlewaru, sítě pro doručování obsahu (CDN) nebo do televizního zařízení. Jeho hlavní předností je integrace prvků a systémů do jediné platformy, čímž se stává ideálním řešením pro jakýkoli budoucí projekt, jehož vývoj by bylo třeba realizovat v imerzivním prostředí.

Tento systém je snadno rozšiřitelný, což znamená mimořádnou výhodu pro přizpůsobení se specifickým potřebám a požadavkům. Kromě toho používá tento systém přídavná zařízení, jako jsou domotické aktuátory a mechanismy na kontrolu prostředí, za účelem zvýšit dojem imerzivity, neboť je možné konfigurovat parametry prostředí "Domotického/Imerzivního salónu", jako je osvětlení, atmosféra, vůně a dokonce i pohyb (prostřednictvím domotického nábytku připojenému k domotickému přemostění imerzivity).

Celý tento systém senzorického ovládání, který způsobuje, že se divák může reálněji ponořit do audiovizuálních obsahů, je možno definovat jako imerzivní 4D televizi.

Dva pilotní modely

S ohledem na kritéria imerzivity a interaktivity mohl projekt pokročit v poznatcích současných možností vysílání či příjmu imerzivní televize za účelem poskytnout přídavnou hodnotu produktům, které se v současnosti vyskytují na trhu. Jako finální výsledek umožnil vytvoření dvou pilotních modelů, které vyhodnocují prožitek uživatele a nabízejí mu příležitost interakce s audiovizuálními obsahy, která mu nikdy předtím nebyla poskytnuta.

První z modelů je pojmenovaný jako "Dějiště CAVE TM",který má základnu ve virtuální „jeskyni“ nainstalované na Polytechnické univerzitě v Madridu, v jejím campusu Montegancedo.V tomto případě je divák prostřednictvím inovátorského prostoru tvořeného třemi projekčními stěnami přítomen na scéně a může se podílet na dějích, které ho obklopují. Pozoruje projekci 3D obrazů a vkládání objektů do scény v reálném čase. K tomu byl použit nepřímý obsah, neboť tato zařízení neumožňují příjem vysílání, a to pomocí reprodukcí videí adaptovaných na systém projekce.

Pro tento první prototyp byla vybrána stereoskopická nahrávka v HD ulice Avenida Diagonal v Barceloně, která zahrnuje některé přídavné obsahy určené k doplnění prožitku uživatele a které mu tak poskytují interakci se systémem, jako jsou modely a 3D fotografie se stopami popisných audií.

Druhý model "Dějiště Salón" dovoluje přemístění prožitku do vlastní domácnosti spotřebitele a odráží obývací pokoj "budoucnosti", který přijímá obsahy prostřednictvím broadbandu a broadcastu. Pocitu imerzivity ze strany uživatele se dosahuje pomocí 3D obsahu a domotických prvků, jako například senzorů, systémů 3D audia, osvětlení prostředí, náladové osvícení, difuzéry vůní a kouře, včetně zapojení prvků mobiliáře jako například pohovky.

V tomto případě je zvoleným obsahem, sloužícím jako ukázka, zápas profesionálního fotbalu vysílaný na velkoplošné obrazovce. Mezi jinými aplikacemi dovoluje systém uživateli prohlížení statistiky zápasu, opakování nejdůležitějších her, přístup k interaktivní reklamě, výběr hráče a možnost podívat se na informace o něm, detailní vizualizaci různých částí jeho oděvu a dokonce i nákup podobného zboží.

Navíc se domotické efekty také začlenily do druhé sekvence ve 3D tohoto modelu, která ukazuje modernistické památky města Canet de Mar. Tímto způsobem chtěl projekt demonstrovat možnosti imerzivity pro všechny typy obsahů, včetně kulturních a propagačních.

Vytvoření těchto dvou modelů představuje bezprecedentní pokrok ve světě zábavy a volného času a otevírá ve Španělsku dveře novému trhu výroby a konzumace obsahů založených na imerzi, která se v rámci tradičního konzumního trhu ještě nevyužívá.

Její rozvoj by mohl umožnit značný pokrok i v dalších sektorech, jako například:

Ve skutečnosti systém disponuje velkou flexibilitou pro rozšíření repertoáru sdružených příkazů, což znamená, že v budoucnosti bude možné zařadit nové funkce nebo dokonce zdokonalit již zavedené modely obchodování, jako je sociální TV nebo obsahy po internetu.

Vytvoření interaktivních služeb pro televizi

Indra je významná společnost v oblasti poradenství a vytváření interaktivních služeb pro televizi díky více než desetileté zkušenosti, která je podpořena některými z nejdůležitějších projektů, jež se v současnosti na tomto poli rozvíjejí. Tato technologická nadnárodní společnost vede projekt I+D+i "ADAPTA", jehož cílem je vývoj inovátorských technologických řešení, která by umožnila příjemcům audiovizuálních prostředků účastnit se personalizovaných digitálních obsahů v různých scénářích běžného života.

Zároveň Indra také vede mezinárodní projekt I+D+i SeniorChannel,který má v úmyslu vytvořit interaktivní televizní kanál po internetu určený starším lidem, na němž by si tato skupina mohla užívat personalizovaných obsahů, interagovat, sdílet znalosti a zkušenosti, stejně jako se bavit vytvářením vlastních programů.

K tomu můžeme přičíst významnou pozici Indry ve spuštění a provozování sítí pozemní digitální televize (TDT). Společnost také více než šest let pracuje na poli dostupné digitální televize a stala se mezníkem ve Španělsku díky četným vyvinutým projektům I+D a dalším již zavedeným u různých klientů.

Např. pokročilá platforma pozemní digitální televize (TDT) vyvinuté pro radnici v Segovii, která umožňuje občanům města přístup k místní veřejné správě pomocí elektronického občanského průkazu; nebo projekt pro RTVE "Emplea-T Accesible", což je první interaktivní aplikace, která by osobám se zrakovou poruchou usnadnila přístup ke službám TDT.

Další články k tématům - 3D - audio - HD - konference - televize - video

Článek INDRA Czech Republic s.r.o. ze dne 8. července 2013 - pondělí

Další články od INDRA Czech Republic s.r.o.

Síť radarů Indra kontroluje letový provoz v Ekvádoru

Bezkabelový artroskopický systém WAD

Pilotní programy projektu I+D+i na poli smart cities CIUDAD 2020

Modernizace systému řízení letového provozu ukrajinského Simferopolu

Inovace systémů řízení letového provozu pro mezinárodní letiště Eldorado v Bogotě

HeadMouse a VirtualKeyboard dosahují 400000 stažení v 95 zemích

Biotermické systémy Indra pro vydávání víz

Simulátor Indra pro letové dispečery s nejvyšší akreditací NATO

Indra zavede systém řízení letového provozu v Rumunsku

Satelitní komunikační systémy Indra pro německé námořnictvo

Projekt CELTIC vyvíjí integrální řešení business inteligence

Indra ve službách leteckého sektoru

Indra se účastní projektu Evacuate

Cloudové řešení Indra pro řízení kvality životního prostřední

Indra je členem konsorcia patronů doktorantských studií ve Smart cities na univerzitě v Gironě

Airline eCommerce - integrální platforma služeb pro letecké linky

Televize budoucnosti zapojuje diváka do obsahu

Solární sledovač ICST-70 zlepšuje výkon fotovoltaických panelů

Indra modernizuje navigační systémy Airservices Australia

Řešení Elcano pro navigaci osob s postižením v interiérech budov

Hermes řídí efektivně městskou dopravu

Indra tvůrcem návrhu urbánní platformy Atenea k řízení inteligentních měst

Efektivní řízení měst budoucnosti

Panamský průplav pod dohledem technologií Indra

Indra se podílí na vývoji inteligentních identifikačních dokladů

Technologie Indra se podílí na řízení provozu a mýtného dálnic v Indii

Digitální zdravotní obrazová dokumentace v projektu Ykonos

Australské vzdušné síly budou v zahraničních misích používat zařízení Indry

IT pro železniční sektor

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Kalkatě

Indra uvede nový dispečink řízení letového provozu v Baku

Strategický plán implementace inteligentních sítí v Peru

IT služby Indra pro brazilské bankovnictví

Inteligentní sítě nabídnou domácnostem služby s přidanou hodnotou

Inteligentní technologie Indra pro řízení městského provozu

Dopravní systém SAE zvýší bezpečnost a kvalitu dopravních služeb města Savannah

Řešení kybernetické bezpečnosti Indra

Detektor radioaktivity León pro letiště a přístavy

Simulátory a výcvikové systémy Indra

Bezpečnost na fotbalových stadionech pod dohledem informačního systému

Letecký simulátor Airbus A320

Indra rozšiřuje služby dálkového průzkumu Země o kapacitu satelitů RapidEye