logo KOMIX s.r.o.

Jaroslav Procházka

Senior IT Analyst společnosti KOMIX

Jaroslav Procházka - KOMIX s.r.o.logo KOMIX s.r.o.LinkedIn

Významnou část platformy tvoří služby typu Business Intelligence, kde KOMIX staví na moderní technologii QlikView a Qlik Sense. Prostředí této technologie vytváří definici nové oblasti, tzv. Social Business Discovery, která představuje nový pohled na nástroje BI. Jedním z klíčů úspěšnosti produktů Qlik je patentovaná in-memory asociativní technologie, která uživatelům nabízí nové způsoby pohledu na jejich oblast podnikání.

Umožňuje interaktivní zkoumání dat bez jakýchkoliv omezení. Data jsou navíc analyzována ohromující rychlostí, což přináší snadnější přístup k potřebným informacím a tím i proaktivnější rozhodování.

Martin Sahula

Produktový manažer společnosti KOMIX

Martin Sahula - KOMIX s.r.o.logo KOMIX s.r.o.LinkedIn

ADVANTA je nezávislá na konkrétní metodice a její možnosti tailoringu konkrétním potřebám firmy jsou téměř nevyčerpatelné. Rozšířením o proaktivní prvky projektového řízení se však posouváme do oblasti moderních projektových přístupů.

Pro společnosti operující na základě tradičních projektových metod to především znamená zvětšení možností okamžité kontroly projektového portfolia a jeho klíčových ukazatelů, ať už to jsou náklady, milníky vývoje nebo libovolné transakce v projektovém cyklu.

Během následujících měsíců se vývojově zaměříme na optimalizaci pro uživatele mobilních zařízení. Ty sice podporujeme již dnes, ale prostřednictvím aplikačních widgetů chceme komplexnost celého rozhraní systému ADVANTA dále zjednodušovat pro malé displeje.

Miroslav Bauer

Senior Business Consultant společnosti KOMIX

Miroslav Bauer - KOMIX s.r.o.logo KOMIX s.r.o.LinkedIn

Schopnost efektivně měřit výkonnost každé organizace je jedním z hlavních předpokladů k zajištění jejího růstu. K tomu je nutné správně stanovit měřitelné ukazatele, tzv. KPI (Key Performance Indicators), jejichž vývoj ukazuje směr, kterým se organizace pohybuje.

V kurzu Certified KPI Professional získají účastníci všechny potřebné znalosti k tomu, aby KPI dokázali správně nastavit a následně vyhodnotit.

Martin Sahula

Produktový manažer společnosti KOMIX

Martin Sahula - KOMIX s.r.o.logo KOMIX s.r.o.LinkedIn

ADVANTA přináší na český trh také netradiční licenční model. Licence pro vykonavatele projektu je totiž zdarma, zpoplatněná je pouze tzv. manažerská licence. Díky tomu lze přístup k systému ADVANTA bez obtíží poskytnout nejen celému projektovému týmu, ale i např. vedení firmy. Lze tím efektivně vyřešit potřebu reportingu a výměny informací mezi ostatními zaměstnanci firmy.

Další skupinou uživatelů, kteří velmi ocení bezplatný přístup, budou externí dodavatelé, kteří tím získají možnost elektronické výměny dokumentů a zároveň přístup ke klíčovým projektovým informacím.

Tomáš Třmínek

Key Account Manager společnosti KOMIX

Tomáš Třmínek - KOMIX s.r.o.logo KOMIX s.r.o.LinkedIn

V prostředí QlikView je pro práci s externí Big Data infrastrukturou využita funkčnost, tzv. Direct Discovery. Jedná se o hybridní přístup, který umožňuje propojit in-memory data s daty získanými dynamickými dotazy z externích zdrojů.

Agregované výsledky dotazů jsou zaslány do objektů QlikView, aniž by byly nataženy do jeho datového modelu. Tento výsledek tak umožňuje asociativní operace se všemi daty.

Martin Sahula

Produktový manažer společnosti KOMIX

Martin Sahula - KOMIX s.r.o.logo KOMIX s.r.o.LinkedIn

Sociální sítě nás naučily, že jakákoli informace se šíří okamžitě do mnoha směrů a stejně rychle přichází i reakce na ni. Nástroj ADVANTA využívá všech výhod, které funkce známé ze sociálních sítí přinášejí.

Kromě atraktivní licenční politiky může být pro české firmy zajímavé, že ADVANTA běží v prostředí firemního intra/extranetu a lze k ní přistupovat prostřednictvím webového prohlížeče, třeba i z mobilních zařízení.

Pro firmy, které nedisponují potřebnou infrastrukturou, budeme moci v brzké době nabídnout ADVANTU jako službu.