logo Embt.biz s.r.o.
Atanas Popov

Atanas Popov

Ředitel společnosti Embarcadero

LinkedIn

Visual Assist se podělí s dlouhou tradicí poskytování nástrojů jazyka C++, které jsou součástí produktů RAD Studio a C++Builder. Visual Assist se nepřestane zaměřovat na živou komunitu vývojářů v nástroji Visual Studio a představí strhující plán dalšího vývoje.

Plánujeme ovšem zároveň využít funkčnosti tohoto nástroje a znalostí jeho vývojářů též pro obohacení našich produktů RAD Studio a C++Builder.

RAD Studio 10.2.2 nadále potvrzuje náš závazek zvyšování kvality a použitelnosti. Zahrnutí RAD Serveru do edic Enterprise je důležitým krokem ke větší integraci a poskytování plné podpory jak pro nativní, tak i webové aplikace.

Zákazníci v produktech najdou větší vyváženost mezi základními možnostmi pro Windows a knihovnu vizuálních komponent (VCL), vylepšeními multiplatformní knihovny FMX a možnostmi servisní serverové části víceuživatelských podnikových systémů.

Například Sencha Ext JS poskytne nástroji Embarcadero RAD Studio mocnou sadu webových prvků, které doplní naše vlastní nativní knihovny, včetně VCL pro Windows a FMX pro mobilní zařízení.

Tím, že RAD Studio dovolí vývojářům rychle přetvářet stávající aplikační kód na formát vhodný pro Windows Store, Embarcadero poskytuje tu nejrychlejší cestu na trh se stamilióny zákazníků používajících Windows 10.

Přidání podpory Windows Store k již zabudovaným podporám balení aplikací pro obchody platforem iOS, Android a macOS nabízí RAD Studio vývojářům šanci snadno oslovit miliardy uživatelů jediným zdrojovým kódem kompilovaným pro všechny významné a vedoucí platformy.

RAD Studio je jediným vývojářským nástrojem, který programátorům dovolí použít stávající zdrojový kód, a přitom podporovat poslední aplikační rozhraní Windows. Navíc jim umožní zacílit na zcela nové zákazníky. Tyto možnosti spolu s rozsáhlou integrací s aplikačními obchody umožní zákazníkům zkrátit dobu vývoje a zvýšit příjmy z jejich vývojářské práce.

Vydání produktu RAD Studio Anniversary Edition opět dokazuje závazek společnosti Embarcadero přidávat nástrojům pro vývojáře další schopnosti v častěji vydávaných sadách vylepšení během delších vývojových cyklů jejich nových verzí.

Vnímáme ohromný zájem o to, aby se vývoj pomocí našich programátorských nástrojů základní úrovně stal dostupnější. Přestože RAD Studio je jednou z nejlevnějších sad vývojářských nástrojů podnikové třídy, zůstává stále příliš drahé pro studenty a nezávislé vývojáře na některých trzích.

Věříme, že edice Starter dostupná zdarma pomůže začínajícím nadšencům učit se a růst. Dobře víme, že komerční hodnota nástrojů, které vytváříme, je ohromná a zákazníci v ten pravý okamžik přejdou na lépe vybavené, avšak placené nástroje.

Jsme přesvědčeni, že naše nástroje pro vizuální tvorbu aplikací jsou zvláště vhodné pro výuku a chceme je zpřístupnit ambiciózním vývojářům a studentům. Žijeme v době, kdy dovednost programování nabývá na důležitosti a společnost potřebuje rostoucí počet talentovaných vývojářů.

V Embarcaderu jsme se zavázali celosvětově přispět k tomuto cíli a již sponzorujeme stovky školních tříd svými produkty.

Pomocí RAD Serveru mohou vývojáři využít stávající aplikační logiku napsanou v Delphi nebo C++Builderu a provozovat ji v moderním prostředí vícevrstvé a víceuživatelské architektury. To poskytuje jedno z nejrychlejších a cenově nejdostupnějších řešení vývoje škálovatelných podnikových či uživatelských aplikací na současném trhu.

Počáteční odezvy našich zákazníků byly velice kladné a my nabíráme obrátky po velice úspěšném uvedení rodiny nástrojů RAD Studio 10.1 Berlin na trh.

Jsme velice potěšeni uznáním v hodnocení IoT Awards. Možnosti použití InterBase jsou bezbřehé a my si velice rádi poslechneme, jak naši zákazníci i komunita hodnotí projekty, které obsahují naše technologie. Do budoucnosti se nadále budeme zaměřovat na to, abychom vývojářům poskytovali novátorské a snadno použitelné nástroje, jakým je i tento.

InterBase disponuje i unikátní vlastností Change Views, která je navržena tak, aby otevřela dveře novátorským způsobům tvorby architektur systémů, které se musí vyrovnávat s novými výzvami přinášenými světem IoT.