logo Trend Micro
Brian Gorenc

Brian Gorenc

Ředitel společnosti Trned Micro pro výzkum zranitelností

LinkedIn

Spolu s tím, jak se v rámci Průmyslu 4.0 a digitální transformace světy IT a OT stále více sbližují, se objevují bezpečnostní nedostatky, které lze zneužít k sabotáži klíčových výrobních procesů a ke krádežím duševního vlastnictví.

Doufáme, že rozšíření naší dlouhodobé soutěže Pwn2Own zvýší povědomí o důležitosti ochrany průmyslových řešení a poskytne dodavatelům i zákazníkům praktické informace o tom, jak stav bezpečnosti v této oblasti vylepšit.

Jak pománájí přírodní enzymy pří léčbě celé řady nemocí?
Jak se bránit neplatičům a nástrahám. "Neprůstřelná" smlouva. Vzor.
českou filiálkou britského s.r.o. které je řízené offshore entitou.