logo Trend Micro
Steve Quane

Steve Quane

Výkonný viceprezident společnosti Trend Micro

LinkedIn

Spektrum hrozeb je stále širší a jejich počet neklesá. Nedostatek potřebných znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti tak představuje takřka neřešitelný problém. Proto přicházíme s výraznou pomocí pro bezpečnostní týmy. Firmy se nemohou při zajišťování bezpečnosti spoléhat pouze na ochranu koncových bodů.

Starší systémy pro detekci a reakci na útoky na koncové body EDR ignorují určité klíčové vektory hrozeb, jako je například zneužití elektronické pošty. Proto nyní využíváme pro co nejúspěšnější a nejrychlejší odhalení incidentu mnohem více zdrojů.

Historie vývoje softwaru ukazuje, že za nejvýznamnějšími a nejlepšími vylepšeními tohoto procesu nikdy nestojí nejcennější proměnné. Ty představují lidé, kteří jsou uzavření v tradičních způsobech myšlení a kulturním kontextu.

Organizace věnují zavádění principů DevOps veškeré úsilí, nicméně nesmí přitom zapomenout na problematiku bezpečnosti.