logo Trend Micro

XDR služba odhalí a řeší hrozby napříč různými prostředky IT

Služba XDR poskytuje podnikům širší přehled o možných rizicích a zároveň propojuje méně významné události z různých bezpečnostních řešení v jeden celek. Detekuje tak komplexnější útoky, které by jinak zůstaly bez povšimnutí - umožňuje rozšířit interní bezpečnostní tým organizace o experty společnosti Trend Micro.

"Spektrum hrozeb je stále širší a jejich počet neklesá. Nedostatek potřebných znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti tak představuje takřka neřešitelný problém. Proto přicházíme s výraznou pomocí pro bezpečnostní týmy. Firmy se nemohou při zajišťování bezpečnosti spoléhat pouze na ochranu koncových bodů. Starší systémy pro detekci a reakci na útoky na koncové body EDR ignorují určité klíčové vektory hrozeb, jako je například zneužití elektronické pošty. Proto nyní využíváme pro co nejúspěšnější a nejrychlejší odhalení incidentu mnohem více zdrojů," říká Steve Quane, výkonný viceprezident společnosti Trend Micro pro ochranu sítí a bezpečnost hybridních cloudů.

Spojení detekce, telemetrie, metadat o síťové komunikaci a informací o zpracování dat napříč síťovou infrastrukturou, e-mailovými prostředími, koncovými body, servery a cloudy minimalizuje nároky na manuální práci.

Dále umožňuje propojovat události, které vzhledem k obrovskému množství výstrah od jednotlivých produktů není možné zpracovat lidskou silou.

Globální přehled hrozeb analyzovaných společností Trend Micro dále rozšiřuje znalosti o jednotlivých incidentech. Specifická detekční pravidla vytvořená bezpečnostními experty zase zvyšují ochranu před těmi nejzávažnějšími hrozbami.

Písmeno X v názvu XDR odkazuje na nejrozsáhlejší soubor dat pocházejících z více zdrojů. Tyto informace jsou pro nalezení skrytých hrozeb zásadní. Detekce jsou přesnější a poskytují rychlejší a kvalitnější kontext týkající se bezpečnostních incidentů. Informace o narušení bezpečnosti spolu se standardizovaným schématem pro interpretaci hrozeb usnadňuje práci přetíženým bezpečnostním týmům.

Komplexní řešení XDR analyzuje pomocí vysoce efektivních metod data pocházející z bezpečnostních řešení značky Trend Micro napříč celou firmou. Může tak rychleji identifikovat incident a útok zastavit.

V roce 2019 odhalila společnost Trend Micro vysoký počet útoků, které využívaly skryté pohyby po podnikové informační architektuře, přičemž většina z nich obcházela koncové body. To jen potvrzuje potřebu centralizované správy hrozeb ve firemním prostředí.

Řešení XDR je k dispozici v podobě řízené služby, která ve své podstatě umožňuje rozšířit interní bezpečnostní tým organizace o experty společnosti Trend Micro.

Díky XDR mají zákazníci k dispozici nepřetržitou kompletní analýzu hrozeb a odhalování útoků i neustále vylepšované reakční plány a doporučení k vyřešení incidentu.

Článek Trend Micro ze dne čtvrtek 19. září 2019

Další články od Trend Micro

Bezpečnostní rizika v roce 2021

Kybernetické útoky na chytrá výrobní zařízení v éře Průmyslu 4.0

Taktiky kybernetického podsvětí se mění

Lepší bezpečnostní strategie kybernetické ochrany pro průmyslové řídící systémy

Hrozby spojené s cloudy a dodavatelskými řetězci budou v roce 2020 na vzestupu

Bezpečný vývoj aplikací s využitím Snyk informací o zranitelnostech open source

Pwn2Own Miami - hackerská soutěž se zaměřením na odhalování IIoT zranitelností

Komplexní řešení ochrany průmyslových firem

XDR služba odhalí a řeší hrozby napříč různými prostředky IT

Hackerská soutěž Trend Micro CTF pomáhá rozvoji talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Lepší komunikace v rámci IT oddělení pomáhá v zavádění DevOps

AI a strojové učení se prosazují v řešeních IT bezpečnosti

Outsourcing nahrazuje nedostatek specialistů na kybernetickou bezpečnost

Emaily zůstávají jedním z nejvíce používaných nástrojů hackerů

FBI usvědčila ve spolupráci s Trend Micro hlavní aktéry případu Scan4You

Povědomí firem o GDPR není dostatečně

Nařízení GDPR se blíží - je čas jednat

Pozor na nebezpečný malware EternalRocks

Ransomware TorrentLocker nově útočí přes Dropbox

Deep Security 10 - platforma ochrany serverů v prostředí hybridních cloudů

Rok 2016 byl rokem online vydírání

TippingPoint 7600NX - IPS nové generace s vysokým analytickým výkonem

Trend Micro se zapojuje do projektu No More Ransom

Bezpečnostní předpověď pro rok 2017

Centrum pro kybernetickou bezpečnost DVLabs v Praze

Hrozba ransomwaru je stále mimořádně aktuální

Nástroje pro obnovu zašifrovaných dat pomocí ransomware