logo

Povědomí firem o GDPR není dostatečně

Nejnovější průzkum Trend Micro ukazuje, že nejvyšší management firem nevěnuje GDPR náležitou pozornost a výsledkem tak je neoprávněná víra v soulad s tímto novým evropským nařízením.

Průzkum Trend Micro potvrzuje velmi dobré povědomí o principech GDPR, přičemž celých 95% vedoucích představitelů firem ví o povinnosti toto nařízení dodržovat a 85% dotázaných se již s požadavky nového právního předpisu pro ochranu osobních údajů seznámilo.

79% firem je přesvědčeno, že jejich data jsou chráněna nejlepším možným způsobem. Nicméně analytická firma Gartner předpovídá, že do konce roku 2018 nedosáhne plného souladu s GDPR více než 50 procent společností, a doporučuje, aby se organizace začaly připravovat co nejdříve a zaměřily se přitom na pětici nejdůležitějších oblastí.

Bohužel i přes toto povědomí existují určité nejasnosti v tom, jaké osobní údaje musí být chráněné. Například 64% dotázaných nevědělo, že mezi osobní údaje patří i datum narození zákazníka. Obdobně 42% netušilo, že to platí i pro marketingové databáze s e-mailovými adresami. Fyzickou adresu jako osobní údaj nevnímá 32% respondentů a e-mailovou adresu 21% dotázaných.

Výsledky průzkumu tedy ukazují, že firmy nejsou připravené nebo zabezpečené tak dobře, jak se jejich management domnívá. Ve skutečnosti mají hackeři v uvedených informacích vše potřebné k tomu, aby mohli zákazníky zcela jednoznačně identifikovat, a jakékoli firmě, která tyto údaje dostatečně nechrání, tak hrozí vysoké pokuty.

Čas pro zajištění souladu s novým právním předpisem pro ochranu osobních údajů se krátí. A je zřejmé, že aby se to firmám nejen v České republice a na Slovensku povedlo, musí absolvovat ještě dlouhou cestu.

Cena za nepřipravenost

Z průzkumu vyplývá, že ohromujících 66% respondentů si neuvědomuje výši sankcí, kterým mohou firmy čelit v případě nesplnění nových bezpečnostních povinností - o pokutách až 4% z ročního obratu ví pouze 33% dotázaných.

Nicméně za nejhorší problém spojený s případným únikem dat považují dvě třetiny firem poškození pověsti a dobrého jména organizace, přičemž 46% účastníků průzkumu uvedlo, že největší dopad by to mělo na stávající zákazníky. Jde o velmi znepokojivá zjištění, protože důsledkem porušení povinností souvisejících s GDPR by mohl být i krach celé firmy.

O nařízení GDPR panuje celá řada omylů a nejasností. To ale nemění nic na faktu, že případné pokuty jsou opravdu velmi vysoké až likvidační. I z tohoto důvodu dělá společnost Trend Micro vše pro to, aby svým zákazníkům mohla nabízet opravdu kvalitní bezpečnostní řešení a pomohla jim tak se snížením rizik spojených také s GDPR.

Zodpovědnost jednotlivých rolí

Z průzkumu dále vyplývá, že firmy přesně neví, kdo je zodpovědný za případný únik dat podléhajících GDPR v případě, že využívají poskytovatele služeb na území Spojených států amerických. Pouze 14% respondentů správně identifikovalo, že odpovědnost je za takové situace na obou stranách. 51% se domnívá, že sankce jsou záležitostí pouze evropské firmy, zatímco o výhradní zodpovědnosti amerického poskytovatele je přesvědčeno 24% dotázaných.

Průzkum navíc ukázal, že organizace nemají zcela jasno ani v tom, kdo ve firmě by měl být za zajištění souladu s GDPR zodpovědný. 31% dotázaných se domnívá, že toto zajištění je v gesci generálních ředitelů, zatímco ředitelům pro zabezpečení IT a jejich bezpečnostním týmům tuto roli přisoudilo 27% respondentů. Jenže vedoucí pozici, která by byla za GDPR opravdu zodpovědná, má v současnosti obsazenou pouze 21% firem.

Na IT oddělení se z tohoto pohledu spoléhá 65% společností, kdežto na vrcholový management či na další vedoucí pracovníky pouze 22% firem.

Technologické požadavky

Počítačové hrozby jsou dnes stále sofistikovanější a firmy často pro efektivní obranu postrádají dostatek odborných znalostí. Nařízení GDPR přitom přináší povinnost využívat nejmodernější technologie, které si dokáží poradit i s nejnovějšími bezpečnostními riziky.

Ale jen 34% firem implementovalo pokročilé funkce pro identifikaci útočníků, 33% investovalo do technologií pro prevenci proti únikům dat a 31% využívá nějakou formu šifrování.

Závazek společnosti Trend Micro podporovat dosažení souladu s GDPR zahrnuje multigenerační bezpečnost XGen security, která umožňuje ochránit osobní údaje napříč celým podnikem.

Jde o řešení, které je optimalizováno pro použití ve všech typech prostředí uchovávajících data - od fyzických a virtuálních strojů přes cloudy až po kontejnery. XGen je bezpečnostní strategií a platformou rozprostírající se napříč všemi řešeními značky Trend Micro, která upozorní na případné úniky dat a poskytne všechny potřebné informace.

Zákazníci tak v bezpečnosti XGen získávají nejmodernější nástroje, které plně vyhovují požadavkům obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů.

Další články k tématům - analýza - bezpečnost - cloud - email - GDPR - hacker - investice - marketing - pokuta - prevence - průzkum - šifrování

Článek ze dne 20. září 2017 - středa

Další články od Trend Micro

Bezpečnostní rizika v roce 2021

Kybernetické útoky na chytrá výrobní zařízení v éře Průmyslu 4.0

Taktiky kybernetického podsvětí se mění

Lepší bezpečnostní strategie kybernetické ochrany pro průmyslové řídící systémy

Hrozby spojené s cloudy a dodavatelskými řetězci budou v roce 2020 na vzestupu

Bezpečný vývoj aplikací s využitím Snyk informací o zranitelnostech open source

Pwn2Own Miami - hackerská soutěž se zaměřením na odhalování IIoT zranitelností

Komplexní řešení ochrany průmyslových firem

XDR služba odhalí a řeší hrozby napříč různými prostředky IT

Hackerská soutěž Trend Micro CTF pomáhá rozvoji talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti

Lepší komunikace v rámci IT oddělení pomáhá v zavádění DevOps

AI a strojové učení se prosazují v řešeních IT bezpečnosti

Outsourcing nahrazuje nedostatek specialistů na kybernetickou bezpečnost

Emaily zůstávají jedním z nejvíce používaných nástrojů hackerů

FBI usvědčila ve spolupráci s Trend Micro hlavní aktéry případu Scan4You

Povědomí firem o GDPR není dostatečně

Nařízení GDPR se blíží - je čas jednat

Pozor na nebezpečný malware EternalRocks

Ransomware TorrentLocker nově útočí přes Dropbox

Deep Security 10 - platforma ochrany serverů v prostředí hybridních cloudů

Rok 2016 byl rokem online vydírání

TippingPoint 7600NX - IPS nové generace s vysokým analytickým výkonem

Trend Micro se zapojuje do projektu No More Ransom

Bezpečnostní předpověď pro rok 2017

Centrum pro kybernetickou bezpečnost DVLabs v Praze

Hrozba ransomwaru je stále mimořádně aktuální

Nástroje pro obnovu zašifrovaných dat pomocí ransomware