logo Trend Micro

Jon Clay

Ředitel společnosti Trend Micro pro globální komunikaci v oblasti hrozeb

Jon Clay - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

V post-pandemickém světě bude mnoho organizací pravděpodobně i nadále využívat vzdálené způsoby práce. Očekáváme v této souvislosti mnohem agresivnější útoky na firemní data i síťovou infrastrukturu. Bezpečnostní týmy se musí více zaměřit na školení uživatelů, posílit mechanismy detekce i reakce a více využívat adaptivní řízení přístupu.

Končící rok byl o přežití. Nyní nastává čas, kdy mohou firmy opět začít prosperovat - a jedním ze základních předpokladů pro úspěch bude ucelená cloudová bezpečnost.

Brian Gorenc

Ředitel společnosti Trned Micro pro výzkum zranitelností

Brian Gorenc - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Spolu s tím, jak se v rámci Průmyslu 4.0 a digitální transformace světy IT a OT stále více sbližují, se objevují bezpečnostní nedostatky, které lze zneužít k sabotáži klíčových výrobních procesů a ke krádežím duševního vlastnictví.

Doufáme, že rozšíření naší dlouhodobé soutěže Pwn2Own zvýší povědomí o důležitosti ochrany průmyslových řešení a poskytne dodavatelům i zákazníkům praktické informace o tom, jak stav bezpečnosti v této oblasti vylepšit.

Steve Quane

Výkonný viceprezident společnosti Trend Micro

Steve Quane - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Spektrum hrozeb je stále širší a jejich počet neklesá. Nedostatek potřebných znalostí a dovedností v oblasti bezpečnosti tak představuje takřka neřešitelný problém. Proto přicházíme s výraznou pomocí pro bezpečnostní týmy. Firmy se nemohou při zajišťování bezpečnosti spoléhat pouze na ochranu koncových bodů.

Starší systémy pro detekci a reakci na útoky na koncové body EDR ignorují určité klíčové vektory hrozeb, jako je například zneužití elektronické pošty. Proto nyní využíváme pro co nejúspěšnější a nejrychlejší odhalení incidentu mnohem více zdrojů.

Steve Quane

Výkonný viceprezident společnosti Trend Micro

Steve Quane - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Historie vývoje softwaru ukazuje, že za nejvýznamnějšími a nejlepšími vylepšeními tohoto procesu nikdy nestojí nejcennější proměnné. Ty představují lidé, kteří jsou uzavření v tradičních způsobech myšlení a kulturním kontextu.

Organizace věnují zavádění principů DevOps veškeré úsilí, nicméně nesmí přitom zapomenout na problematiku bezpečnosti.

Pavlína Volková

Regional Account Manager společnosti Trend Micro

Pavlína Volková - Trend Micrologo Trend MicroLinkedIn

Bez ohledu na to, v jaké etapě zavádění DevOps se organizace nachází, může využít nástroje, které rozšiřují vývojový proces o tolik potřebnou bezpečnost, automatizují zabezpečení v rámci nasazování nových verzí, snižují rizika a usnadňují dodržování předpisů.

Stránka 1/2 Další >