logo Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.
Danny Allan

Danny Allan

Viceprezident produktové strategie společnosti Veeam Software

LinkedIn

Mnoho organizací začíná nesprávným předpokladem, že zkrátka vezmou místní infrastrukturu a přemístí ji do hyperškálovaného veřejného cloudu. I když se takové přísliby často objevují a obecná infrastruktura je obdobná, skutečností je, že mnoho základních prvků, například řídicí platforma, sítě a zabezpečení, jsou natolik odlišné, že se velmi rychle objeví potíže.

Zvolit řízené cloudové služby lze ve dvou režimech, buď prostředí hostovaných služeb může úzce odrážet tzv. on-premise prostředí, anebo mohou řízené služby efektivně zprostředkovávat veřejný cloud a výhody cloudu nezbytné pro integraci dvou odlišných prostředí.