logo Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.

Řízené cloudové služby představují pro velkou část IT trhu tu lepší volbu

Cloud je dnes synonymem pro Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google - jelikož jde o zdaleka nejuznávanější a nejúspěšnější poskytovatele ve sféře hyperškálovaného veřejného cloudu. A přesto, není v moci těchto tří lídrů tohoto odvětví ovládnout celý trh.

"Mnoho organizací začíná nesprávným předpokladem, že zkrátka vezmou místní infrastrukturu a přemístí ji do hyperškálovaného veřejného cloudu. I když se takové přísliby často objevují a obecná infrastruktura je obdobná, skutečností je, že mnoho základních prvků, například řídicí platforma, sítě a zabezpečení, jsou natolik odlišné, že se velmi rychle objeví potíže. Zvolit řízené cloudové služby lze ve dvou režimech, buď prostředí hostovaných služeb může úzce odrážet tzv. on-premise prostředí, anebo mohou řízené služby efektivně zprostředkovávat veřejný cloud a výhody cloudu nezbytné pro integraci dvou odlišných prostředí," říká Danny Allan, Viceprezident produktové strategie společnosti Veeam Software.

V ekosystému, v němž čas do předání nabídky představuje zásadní konkurenční výhodu, nelze tuto hodnotu podceňovat. Ve skutečnosti je velmi pravděpodobné, že se komunita poskytovatelů řízených cloudových služeb (MCSP - Managed Coud Service Provider) rozvine do přední linie zprostředkovatelů hyperškálovaných veřejných cloudů a bude usnadňovat a řídit transformaci a hybridní prostředí.

Efektivní řízení cloudové ekonomiky

Jedním z mých oblíbených rčení je, že cloud není charita. Ziskovost cloudu vychází ze schopnosti vrstvit marži. Zatímco veřejný cloud může být velmi efektivní pro elastické úlohy s vysokým stupněm variability, přenášení úloh do vzdálené lokality nebo pro zužitkování výhod předkonfigurovaných služeb, tak výrazně méně efektivní může být pro statické úlohy s předvídatelnými infrastrukturními potřebami.

Jak se různé veřejné cloudy přetahují o dominanci na trhu a zákazníci vybírají, které úlohy nejlépe využijí výhod veřejných cloudů, MCSP nabízejí možnost oddělit úlohy od veřejného cloudu a zároveň úzce sledovat nákladové parametry a přesunovat data a služby na základě zákaznického ROI.

Jde o výraznou a jednoznačnou přidanou hodnotu, kterou většina zákazníků není schopna měřit ani rozeznat.

Decentralizovaný model

V informačním ekosystému platí jednoduchá pravda - rozhoduje síť. Organizace často zjišťují, že dvěma faktory omezujícími určitou nabídku služby jsou šířka pásma a latence mezi nabízenou službou a uživatelem. I když je někdy možné, avšak nákladné, zvýšit šířku pásma, rychlost světla zvýšit nelze.

Tyto dva omezující faktory mají zásadní dopad na služby a vedou k vytváření celých technologických kategorií, jako jsou sítě CDN (Content Distribution Networks).

Kdyby bylo možné zasílat data z pár centralizovaných hyperškálovaných distribučních uzlů, nebylo by žádných CDN sítí potřeba. A přesto CDN sítě vzkvétají a budou se rozvíjet i nadále. Proč? Síť je zásadní a decentralizované modely mohou nabídnout skvělé služby.

Mnoho hyperškálovaných veřejných cloudů to již pochopilo a nabízejí umístění malých množství výpočtů do okrajové zóny - datového centra zákazníka nebo regionální partnerské lokality.

I když tak lze zlepšit dodávku služeb, obchodní model hyperškálovaného veřejného cloudu není v souladu s decentralizovanými sítěmi, neboť se pokouší využívat výhodu velikosti k zachování nízkých cen.

Tím vzniká pro MCSP příležitost přidávat infrastrukturu v decentralizovaném modelu volně provázaném se službami z centrálního veřejného cloudu.

Prioritou zákazníka by mělo být jeho podnikání

Důvodem úpadku mnoha organizací je roztříštěnost. Pokoušejí se řídit a dělat příliš mnoho věcí současně. V rámci partnerství s MCSP mohou často spotřebovávat informační zdroje na základě smlouvy o úrovni služeb (SLA), což uvolní cenné interní zdroje pro hlavní činnost firmy.

Dnes se všeobecně ví, že mnoho úkolů informačních technologií, například e-maily a komunikační služby, často dodávají důvěryhodní partneři - dává tedy smysl rozšířit tento model na infrastrukturu a služby jednotlivých platforem.

Partner MCSP přináší své hlavní schopnosti, zatímco firma se může soustředit na své podnikání.

Je zcela zřejmé, že celé odvětví prochází transformací s přijetím cloudu. Bylo by však chybou se domnívat, že v důsledku této transformace by se organizace měly zabývat výhradně velkými poskytovateli veřejného cloudu.

Důvěryhodný partner MCSP, jenž chápe situaci dané společnosti, představuje v cloudové evoluci častokrát chytřejší volbu.

Článek Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. ze dne čtvrtek 22. srpna 2019

Další články od Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.