logo Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.
Danny Allan

Danny Allan

Viceprezident produktové strategie společnosti Veeam Software

LinkedIn

Technologie se neustále posouvají vpřed a nepřetržitě mění a transformují způsoby našeho podnikání. Kvůli digitální transformaci je potřeba se vždy ohlížet na neustále se měnící IT prostředí, abychom viděli, jak si podniky stojí se svými řešeními, výzvami a cíli.

Je skvělé vidět globální úsilí o nasazení technologií, které poskytují bohatší uživatelský zážitek, ale stále se ukazuje, že Achillovou patou je způsob, jak ochránit a spravovat data v rámci hybridního cloudu.

Ochrana dat se musí posunout od zastaralých historických řešení na vyšší úroveň inteligence a musí být schopna předvídat potřeby a vyhovět vyvíjejícím se požadavkům.

Na základě našich dat se ukazuje, že pokud to šéfové firem neuznají - a nebudou podle toho jednat - ke skutečné transformaci prostě nedojde.

Mnoho organizací začíná nesprávným předpokladem, že zkrátka vezmou místní infrastrukturu a přemístí ji do hyperškálovaného veřejného cloudu. I když se takové přísliby často objevují a obecná infrastruktura je obdobná, skutečností je, že mnoho základních prvků, například řídicí platforma, sítě a zabezpečení, jsou natolik odlišné, že se velmi rychle objeví potíže.

Zvolit řízené cloudové služby lze ve dvou režimech, buď prostředí hostovaných služeb může úzce odrážet tzv. on-premise prostředí, anebo mohou řízené služby efektivně zprostředkovávat veřejný cloud a výhody cloudu nezbytné pro integraci dvou odlišných prostředí.