logo Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.

Proces digitální transformace firem zpomalují zastaralé technologie

Téměř polovina organizací zaostává na své cestě za digitální transformací kvůli nespolehlivým a zastaralým technologiím. Další překážkou je nedostatek odborných znalostí a obavy z výpadků provozu serverů - to vede k potřebě modernizace ochrany dat a zajištění nepřetržitého provozu.

Podle studie Veeam 2020 Data Protection Trends Report téměř každá společnost připouští, že očekává výpadky, přičemž 1 z 10 jejich serverů měl každý rok neočekávaný výpadek.

V rámci studie bylo dotazováno více než 1500 podniků po celém světě - včetně 193 respondentů s dopady jejich působnosti v České republice.

Cílem studie bylo zjistit, jak firmy:

"Technologie se neustále posouvají vpřed a nepřetržitě mění a transformují způsoby našeho podnikání. Kvůli digitální transformaci je potřeba se vždy ohlížet na neustále se měnící IT prostředí, abychom viděli, jak si podniky stojí se svými řešeními, výzvami a cíli. Je skvělé vidět globální úsilí o nasazení technologií, které poskytují bohatší uživatelský zážitek, ale stále se ukazuje, že Achillovou patou je způsob, jak ochránit a spravovat data v rámci hybridního cloudu. Ochrana dat se musí posunout od zastaralých historických řešení na vyšší úroveň inteligence a musí být schopna předvídat potřeby a vyhovět vyvíjejícím se požadavkům. Na základě našich dat se ukazuje, že pokud to šéfové firem neuznají - a nebudou podle toho jednat - ke skutečné transformaci prostě nedojde," říká Danny Allan, CTO a SVP pro produktovou strategii ve společnosti Veeam Software.

Kritický význam ochrany a dostupnosti dat

Respondenti ve studii uvádějí, že se data poskytovaná prostřednictvím IT stala srdcem a duší většiny organizací, takže by nemělo být překvapením, jak důležitá se pro IT týmy stala ochrana dat, včetně toho, že nejde jen o zálohování a obnovu dat, ale také o rozšiřování podnikatelských schopností.

40% organizací nicméně stále spoléhá na zastaralé systémy na ochranu dat, aniž by si plně uvědomovaly negativní dopad, který to může na jejich podnikání mít.

Naprostá většina (95%) organizací trpí nečekanými výpadky a v průměru takový výpadek trvá téměř dvě hodiny (117minut).

Zasazeno do kontextu - organizace považují 51% svých dat za vysoce prioritní oproti normálním. Náklady na hodinovou odstávku vysoce prioritní aplikace jsou průměrně 67651 dolarů, zatímco u normální aplikace jde o 61642 dolarů.

S takovou rovnováhou mezi vysoce prioritními a normálními daty v jejich podílech a nákladech na výpadky je jasné, že záleží na všech datech a že v rámci dnešních prostředí jsou jakékoli výpadky nepřípustné.

Digitální transformace a cloud

Podniky si uvědomují, že musí pokračovat v modernizaci svého IT a iniciativách digitální transformace, aby dokázaly čelit novým výzvám ve svém oboru. Podle zpětné vazby na tuto studii jsou nejdůležitější aspekty moderní strategie ochrany dat závislé na využití různých schopností založených na cloudu.

Schopnost organizace při obnově po havárii prostřednictvím cloudové služby (54%), následuje schopnost přesunout úlohy z on-premise do cloudu (50%) a schopnost přesunu úloh z jednoho cloudu do jiného (48%).

Polovina podniků si uvědomuje, že cloud má klíčovou roli v dnešní strategii ochrany dat a že s největší pravděpodobností bude v budoucnu ještě důležitější.

Pro skutečně modernizovaný plán ochrany potřebuje společnost komplexní řešení podporující cloud, stejně jako virtuální a fyzickou správu dat pro jakoukoli aplikaci a jakákoli data v rámci jakéhokoli cloudu.

Článek Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. ze dne čtvrtek 4. června 2020

Další články od Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.