logo Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.

Výzvy, náklady a přínosy správy dat v cloudu

V rámci studie 2019 Veeam Cloud Data Management Report bylo zjištěno, že si respondenti uvědomují význam správy dat pro úspěch své firmy a poukazují přitom na větší produktivitu v současnosti a potenciál pro podporu budoucí transformace jejich podnikání.

Organizace plánují využít sílu technologií, jako jsou cloud či hybridní cloud, Big Data, umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT), na podporu úspěchu svého podnikání a každá z nich plánuje na tyto transformační technologie v roce 2019 vynaložit průměrně 41 milionů dolarů.

Téměř polovina respondentů také přiznává, že k využití těchto investic je nezbytná ochrana dat. Je znepokojivé, že jen 37% firem velmi důvěřuje svému současnému řešení zálohování, zatímco většina (73%) přiznává, že nemůže splnit požadavky uživatelů.

To brání nasazení nástrojů a procesů, které mohou podporovat získání výhod při podnikání, a manažeři si uvědomují, že je s tím potřeba něco udělat.

Více než polovina dotazovaných proto plánuje ve své firmě nasadit technologie na inteligentní správu dat (Intelligent Data Management) a multi-cloudová řešení, aby tento nedostatek vyřešila.

Z nasazení digitálních iniciativ lze získat značné přínosy, které v průměru znamenají 124 milionů dolarů dodatečných příjmů pro každou organizaci ročně. Tato zjištění ale osvětlují globální rozdíly v digitalizaci.

Některým z největších světových ekonomik hrozí, že budou muset svoje investice do digitálních inovací hodně dohánět. Zatímco 41% japonských firem a 48% brazilských podniků popisuje svůj systém správy dat jako vyspělý, ve Francii a Německu je to jen něco přes čtvrtinu a ve Spojením království dokonce pouze 11% firem.

Zásadním zjištěním je, že změna zatím není na obzoru. Japonské a brazilské firmy zamýšlejí během následujících 12 měsíců investovat do inteligentní správy dat v průměru 105 milionů, resp. 73 milionů, dolarů, což je podstatně více, než očekávané průměrné investice ve Spojeném království (14 milionů dolarů), Číně (17 milionů dolarů) a Spojených státech (38 milionů dolarů).

Cesta k chytřejšímu podnikání

Studie 2019 Veeam Cloud Data Management Report zjistila, že se organizace nacházejí na cestě k tomu, stát se chytřejšími podniky. To znamená, že využívají technologie jako Cloud Data Management a AI, aby vytvářely kompletní přehled podniku v reálném čase a na základě tohoto přehledu mohly inteligentně jednat.

Společné prvky pro firmy na celém světě:

Ze studie 2019 Veeam Cloud Data Management Report jasně vyplývá, že čas konat je právě teď. Je třeba začít se silnou digitální základnou, která zajistí, že budou data zazálohována a vždy dostupná.

Díky tomu mohou organizace s jistotou nasazovat nové digitální iniciativy a dnes i do budoucna využít podnikatelskou hodnotu a konkurenční výhodu i potenciál technologie pro Cloud Data Management.

O studii 2019 Veeam Cloud Data Management Report

Společnost Veeam pověřila agenturu Vanson Bourne, svého hlavního partnera pro průzkumy v technologickém sektoru, aby vytvořila a provedla průzkum pro tuto studii. Vanson Bourne provedla na jaře roku 2019 komplexní online průzkum mezi 1575 vysoce postavenými manažery ve 13 zemích.

Průzkum proběhl v Austrálii, Brazílii, Číně, Francii, Německu, Itálii, Japonsku, Mexiku, Nizozemí, Rusku, na Středním Východě, ve Spojeném království a Spojených státech.

Článek Veeam Software (Czech Republic) s.r.o. ze dne středa 19. června 2019

Další články od Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.