logo MIBCON a.s.
Jan Holík

Jan Holík

Předseda představenstva společnosti MIBCON Group

LinkedIn

Neustále rozšiřujeme naše know-how v oblasti SAP systémů a IT služeb obecně. Cílem je nabídnout zákazníkům komplexní a přehledné produktové portfolio.

Nové uspořádání je zároveň způsob, jak naše podnikání efektivně řídit.

Už při zavádění ERP systémů si mnohé firmy ozkoušely, že špatná definice procesů nebo svévole zaměstnanců, kteří si dál dělali věci po svém, mohla vést k poměrně závažným chybám - například nebyli schopní vyskladnit své výrobky nebo zaúčtovat faktury, což načas ochromilo chod firmy.

Změnové projekty při přechodu na Průmysl 4.0 tak budou vyžadovat expertní zkušenost implementačních partnerů, ale také informovaný, trpělivý a důsledný management, který zajistí, aby všechny procesy byly detailně popsány, optimalizovány a správně zaneseny do nových podnikových systémů, a aby vše prošlo důkladným testováním.

Vstupem do 33A+ posilujeme naše know-how v oblasti internetu věcí (IoT) a digitální transformace firem, kde v dalších letech předpokládáme významný nárůst požadavků na řešení konkrétních problémů. Pro IT to znamená řadu nových výzev. A právě na ty se zaměří nově založená společnost 33A+. Vydáváme se na cestu k velkému cíli po malých krocích a jsme teprve na začátku. Statistiky ukazují, že více než polovina IoT iniciativ ve firmách zůstává ve fázi záměru, a více než polovina manažerů uvádí, že digitální transformace je mnohem těžší, než původně očekávali.

Nestačí totiž jen zavést systémy, je třeba změnit myšlení celé firmy, respektive jejích lidí. 33A+ i nás tak čeká těžká, ale zároveň hodně zajímavá práce, těšíme se na to!

V prostředí internetu se zákazník navíc může rozhodovat velice rychle a je důležité mu včas, prakticky ihned, předložit tu správnou nabídku. A to je právě obrovské pole působnosti pro nové technologie.

Chtěli jsme, aby naše vývojové centrum mělo i další přidanou hodnotu, kromě vzdělávání odborníků. Proto jsme je umístili do Děčína, z něhož sám pocházím, a kde věříme, že centrum může přispět k regionálnímu rozvoji. A to rozhodně znatelněji, než třeba v Brně nebo v Praze.

Chceme dát šanci kvalifikovaným lidem zůstat po škole ve svém kraji, získat tam zajímavé a perspektivní zaměstnání. Pro nás je to zároveň příležitost podchytit zajímavé talenty z řad studentů.

Já ze své osobní zkušenosti vidím mimo jiné velkou výhodu v tom, že Hybris Marketing pomáhá získat opravdovou znalost zákazníka. Tradiční marketingové kampaně nedokážou zaujmout pozornost jednotlivců. Postrádají základní znalost toho, co zákazníci chtějí a potřebují, což vede k neosobní komunikaci směrem k celé cílové skupině.

Díky Hybris Marketingu můžete řídit marketing doopravdy podle dat, zkrátka mít plnohodnotný data driven marketing.

Vývojové centrum mib:lab do regionu přináší možnost spolupráce s absolventy a studenty technických škol, zejména s ČVUT, které zde má dvě fakulty. Pro Děčín jsme se rozhodli, protože jde o region s vyšší nezaměstnaností, kde hůře hledají dobré místo i kvalifikovaní lidé. Navíc chceme podchytit zajímavé talenty z řad studentů, kteří by chtěli zůstat pracovat v regionu, ve kterém žijí a studují.

V Děčíně jsou dvě fakulty ČVUT. Projekt Vývojové centrum v Děčíně realizujme v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Většina firem buduje svá centra a rozvojové projekty ve velkých městech, my jdeme tak trochu proti proudu. Pro Děčín jsme se rozhodli hned z několika důvodů. Jde o region s vyšší nezaměstnaností, kde hůře hledají dobré místo i kvalifikovaní lidé. Navíc chceme podchytit zajímavé talenty z řad studentů, kteří by chtěli zůstat pracovat v regionu, ve kterém žijí a studují - v Děčíně najdete dvě fakulty ČVUT.

Rádi bychom zde měli i své konkrétní samostatné projekty. Dalším důvodem je fakt, že sám pocházím z Děčína a mám pocit, že bych měl regionu osobně něco vrátit.

Procesy řízení skladů a optimalizace zásob, podporované nejnovějšími technologiemi, nejsou z pohledu zákazníka prakticky vidět. Rozhodují ale do značné míry o jeho spokojenosti.

Pro zákazníka objednáním, případně zaplacením vánočního dárku na internetu starosti končí. Zatímco příběh konkrétní dodávky začíná a spouští se složitý koloběh mnoha událostí.

Balíček mib:Travel je praktický nástroj pro všechny, kdo na služební cesty jezdí, nebo je svým podřízeným schvalují. Aplikace pomůže s veškerou administrativou kolem služebních cest. Jediným předpokladem je to, že má daná firma alespoň základní personální administrativu v systému SAP. Naše řešení ušetří firmám reálné náklady, a to jak přímo - přesným vyúčtováním cest podle platné legislativy a aktuálních kurzů měn, tak nepřímo - v čase pracovníků v zázemí firmy.

V základním balíčku mib:Travel náš zákazník získává jak kompletní nastavení systému dle aktuální legislativy v ČR, tak sadu běžně používaných dokladů k vyúčtování, schvalovací workflow, aplikaci SAP Fiori pro zadávání a schvalování žádanek a vyúčtování, nastavení oprávnění pro pracovníky, vedoucí a specialisty, zaškolení specialisty z firmy, a v neposlední řadě podporu při zavedení aplikace.

Při hledání nových kolegů do týmu se nám, kromě standardních inzerátů na pracovních portálech a sociálních sítích, osvědčilo oslovit zaměstnance firmy a požádat je o tipy na vhodné kandidáty. Je pro nás velmi důležité, aby noví kolegové zapadli do týmu a rychle se zapojili do běžících projektů.

Naše firemní kultura a atmosféra by měl být i jeden z hlavních důvodů, proč se případný kandidát rozhodne pro nás. Stabilní zázemí firmy, odpovídající platové ohodnocení, možnost flexibilní pracovní doby, profesní růst, to jsou už dnes na trhu práce v oblasti IT samozřejmosti. Abychom si vychovávali své vlastní nové talenty, založili jsme před rokem v Děčíně vývojové centrum, od kterého si slibujeme spolupráci hlavně se studenty tamější vysoké školy.

Úmyslně jsme zamířili mimo Prahu, kde je trh práce nejvíce napjatý. První z účastníků děčínské mib:lab už dnes úspěšně pracují v rámci našich standardních týmů, na projektech u zákazníků.

Obchodní značka GREENSOFT má na trhu již více než dvacetiletou tradici a specializuje se primárně na implementace SAP ERP řešení. Spojení našich společností umožní nabídnout zákazníkům širší portfolio služeb v oblasti SAP a dalších IT technologií.

Díky propojení s Greensoftem budeme moci jakožto skupina MIBCON, tvořená mateřskou společností a dceřinými firmami MIBCON SK, MIBCON NDC, Designeo a Greensoft, nabídnout našim zákazníkům komplexnější portfolio služeb.

Pro získání zákazníka není dnes důležitá pouze cena, ale jsou důležité i doplňkové služby a díky novým technologiím se stávají efektivnější. Electro World patří mezi průkopníky této vize a investuje do nových technologií.

Zároveň si je třeba uvědomit, že jsme na začátku cesty. Bez intenzivní spolupráce našich společností by nebylo možné implementovat celý systém za 9 měsíců.