logo Proact Czech Republic, s.r.o.

Přes 10 PetaByte dat v cloudu pro zákazníky Proact

Proact - přední evropský storage integrátor a cloud enabler, který se specializuje na komplexní řešení a služby z oblasti správy, zabezpečení a ukládání velkého množství informací, dat a aplikací, nabízí v současné době v cloudu svým zákazníkům prostor větší než 10 PetaByte s připojenými více než 14000 servery.

Hlavním posláním společnosti Proact je pomáhat zákazníkům s ICT technologiemi tak, aby už nebyly jen nákladovou položkou, ale spíše výhodnou investicí do budoucna. Za posledních 18 let jsme úspěšně realizovali přes 3500 projektů a naše systémy spravují více než 10 PB dat.

PROACT ŘEŠENÍ

Spolupracujeme se svými zákazníky na hodnocení jejich potřeb, vymezení jasné strategie a dodávce řešení, která překonají jejich původní požadavky. Naše řešení se totiž zabývají všemi aspekty archivace dat, jednotného výpočetního prostředí, virtualizace, networkingu a zabezpečení. Jednotlivá řešení pak mohou být realizována přímo ve vašem datovém centru, integrována v rámci firemního cloudu společnosti Proact, popř. lze zvolit kombinaci obou možností.

Archivace dat

Archivace e-mailů, archivace dokumentace, migrace dat do archivu, odlehčení serverům s produkčními daty, plně transparentní archiv, použití certifi kovaných nepřepisovatelných datových úložišť pro archiv.

Centralizace a konsolidace datových úložišť

Konsolidovaný, celkově výkonnější, spolehlivější a otevřený systém s pokročilými funkcemi. Lepší využití společného konsolidovaného diskového prostoru, rozdělování podle momentálních kapacitních a výkonových potřeb jednotlivým serverům a aplikacím, rozšiřování kapacity za chodu, zamezení plýtvání zdroji, Green Storage a úspora energií, místa, tepelného vyzařování.

Data Management & Information Lifecycle Management

Modulární řešení životního cyklu e-mailové/intranetové komunikace, úspora investičních a provozních nákladů, ulehčení správy vašeho systému. Brána proti nevyžádané a infi kované poště, inteligentní archivace e-mailů a dokumentů, optimalizace využití úložišť, zkrácení okna zálohování, minimalizace nákladů na vyhledávání e-mailů a jiného obchodního obsahu podle právních požadavků a požadavků na soulad s předpisy, ochrana obchodních dat v homogenních i heterogenních prostředích.

Disaster Recovery

Implementace softwarových a hardwarových řešení pro rychlé zotavení v případě havárie, důraz na spolehlivost a opatrné zvažování aktuálních technologických trendů. Minimalizace rizika výpadků informačních technologií a dosažení jejich obnovy v minimálním čase, návrhy řešení a optimalizace primárních a záložních lokalit, metro-clustery a geo-clustery.

Dostupnost aplikací

Clustery, fault-tolerant servery, synchronní a asynchronní replikace, virtualizace a další řešení aplikovaná na různých úrovních s využitím vhodných a ověřených technologií. Vytvoření jednolitého a spolehlivého prostředí pro provoz aplikací, kdy selhání jedné nebo více komponent nemá žádný nebo jen minimální vliv na chod celého systému.

Infrastruktura

Centrální infrastruktura, servery MS, Linux, UNIX, Solaris atd., síťové prvky LAN/ MAN/WAN/SAN, komponenty Fibre channel nebo iSCSI Storage Area Network, záložní zdroje napájení, kryptování dat, fi rewally, antispamy, operační systémy, aplikační software, periferní zařízení atd. Dodávky IT infrastruktury jsou realizovány pouze v rámci komplexní dodávky spolu s řešením pro ukládání a správu dat nebo pro stávající klienty v programu technické podpory Proact.

Integrace storage systémů do aplikací

Přímé provázání storage systémů s hlavními aplikacemi ICT prostředí, pokročilé metody zabezpečení dat, např.: nízkokapacitní snapshoty, kontinuální ochrana dat (CDP), thin provisioning. Integrace těchto metod zabezpečení přímo do aplikací typu databáze (Oracle, MS SQL, SAP), integrace do groupware (MS Exchange, Lotus Domino) včetně možnosti single mailbox recovery, integrace do portálových řešení (MS SharePoint Family), integrace do virtualizací serverů (VMware), integrace do dalších aplikací (Citrix, Symantec), integrace do souborových systémů (Windows, Linux, Solaris, Netware), apod.

Virtualizace desktopů

Centralizace koncových stanic do bezpečného prostředí VMware serveru, vysoké zabezpečení, vysoká dostupnost pro koncové stanice, snížení nákladů na provoz a údržbu, menší energetické nároky, snadný management stanic, aplikací, jednoduchá obnova a okamžité řešení problémů.

Virtualizace serverů

Schopnost provozovat několik strojů na jednom HW, naprostá izolace jednotlivých virtuálních strojů, virtuální stroj je zapouzdřen do skupiny souborů, důsledná nezávislost na hardware, virtualizace všech komponent, modulární skladba systému. Efektivnější využití prostředků počítače, sdílení hw a sw prostředků a řízení přístupu k nim, snadná záloha, obnova a přenos celých virtuálních strojů na jiné počítače prostým kopírováním, konsolidovaný backup, vysoká dostupnost, load balancing virtuálních strojů, bezvýpadkový přesun virtuálních strojů.

Virtualizace storage

Vysoký výkon, snadná rozšiřitelnost prostoru, vysoká dostupnost, heterogenní SAN prostředí s různými výrobci serverů a diskových systémů, synchronní zrcadlení dat, asynchronní replikace, snapshoty, thin provisioning, zrcadlení dat, kontinuální ochrana dat, integrace virtuálního storage prostoru do aplikací, propracované reporty, efektivní škálovatelnost kapacity i výkonu za provozu.

Zálohování a zabezpečení dat

Firemní data - nejcennější bohatství většiny organizací a podniků. Zabezpečení proti rizikům typu: porucha hardware, působení virů, hackerů, požár, teroristický útok, lidská chyba. Zálohování na pásková a disková média, rychlá obnova dat, LAN-less backup, serverless backup, SAN backup, kontinuální ochrana dat, snapshoty, replikace, zrcadlení, virtuální páskové knihovny.

Další články k tématům - antispam - archivace - backup - Citrix - cloud - desktop - hacker - ICT - infrastruktura - LAN - Linux - SAN - server - SQL - storage - UNIX - virtualizace - WAN - zálohování

Článek Proact Czech Republic, s.r.o. ze dne 4. září 2012 - úterý

Další články od Proact Czech Republic, s.r.o.