logo ALTRON Business Solutions, a.s.

Nové technologie pro řízení parkovacích zón v Praze

Nové řešení systému řízení od společnosti ALTRON umožňuje flexibilnější využití parkovacích míst a pohodlnější způsoby úhrady parkovného. Pilotní provoz bude spuštěn v polovině srpna 2016 pro Prahu 5 a 6.

"Na základě požadavků Technické správy komunikací hl. m. Prahy jsme navrhli efektivní variantu řešení informačního systému, který jsme i díky efektivní spolupráci se zadavatelem předali v požadovaném termínu. Zahrnuje potřebnou technologickou infrastrukturu, softwarové řešení Centrálního informačního systému a jednotlivých aplikačních modulů a následnou servisní podporu a napojením na navazující agendy městské policie a magistrátu hl. m. Prahy. Centrální část uchovává data o jednotlivých parkovacích oprávněních a jednorázovém užití zón. Na projektu jsme zúročili naše dlouholeté zkušenosti s vývojem oborových softwarů, aplikací a systémové integrace zákaznického IT," říká Zbyněk Juřena, ředitel ALTRON Business Solutions.

Součástí informačního systému je i webová aplikace virtuálních platebních hodin pro úhradu parkovného prostřednictvím mobilního telefonu a platební karty. Další součástí je také modul řešící dopravní přestupky s napojením na příslušné agendy.

Společnost ALTRON dále vytvořila zákaznický portál, který obyvatelům městských částí zpřístupňuje kompletní obsluhu. Celé řešení je zabezpečeno podle současných standardů a komunikace je šifrována.

Do řešení Centrálního informačního systému budou integrována data z parkovacích automatů, monitorovacích vozidel společnosti ELTODO, zákaznického portálu a virtuálních parkovacích hodin především na bázi registrační značky (RZ) vozidel.

Zóny placeného stání na území hlavního města Prahy fungují již od roku 1996 a v letošním roce se rozšíří i na další území.

Automatický monitoring s anonymizací dat

Monitoring parkování bude prováděn automaticky pomocí monitorovacího vozidla a také doplňkově ručními skenery. Získaná data budou anonymizována, půjde o interní údaj systému a provozovatel monitoringu ho v rámci procesu nevidí.

Pro účely kontroly systém získaná data porovná s informacemi v centrální evidenci úhrad parkovného, přičemž dále bude zpracovávat pouze datové záznamy vyhodnocené jako neuhrazené parkování, která dále předá jako dokumentaci podezření na přestupek do Centrálního informačního systému.

Ten tuto dokumentaci automaticky zašle k oprávněným osobám (strážník městské policie, pověřený úředník města) k dalšímu řešení. Vlastní údaj o registrační značce bude viditelný až v rámci přestupkového řízení. Po předání do Centrálního informačního systému systém monitoringu všechny pořízené záznamy řízeně smaže.

Monitoring se bude provádět pouze ve vymezených parkovacích úsecích zón placeného stání, prostory mimo ně systém monitoringu nesleduje.

Hybridní vozidlo se systémem kamer

K zajištění monitoringu bude využito ekologické hybridní vozidlo (konkrétně Toyota Yaris Hybrid), jež s velkou rezervou splňuje emisní normu EURO6 a zároveň je ideálně řešeno pro městský provoz. Na střešní nástavbě bude vozidlo vybaveno speciálním kamerovým systémem. Čtyři kamery budou sloužit ke čtení registračních značek ze všech směrů, a to s možností využít přisvícení infračerveným světlem.

Další dvě kamery jsou určeny k pořizování fotodokumentace podezření na přestupek a stavu dopravního značení. Monitorovací vozidla budou zónou projíždět vždy opakovaně, v odstupu 3 - 10 minut, aby v případě podezření na přestupek bylo možno pořídit opakovaný dokumentační záznam potvrzující, že vozidlo za parkování nezaplatilo.

V rozsahu instalované pilotní etapy nyní provádí ověřovací sběr dat jedno vozidlo. Podezření na přestupek začne vozidlo zasílat na Centrální informační systém až se zprovozněním ZPS. Pro plánovaný cílový stav se pro všechny městské části se zónami placeného stání počítá s 8 až 10 vozidly.

Vozidla s posádkou budou ve službě nepřetržitě po dobu aktivního provozu zóny placeného stání.

Další články k tématům - infrastruktura - kamera - monitoring - parkování - policie - telefon - Zbyněk Juřena

Článek ALTRON Business Solutions, a.s. ze dne pátek 29. dubna 2016

Další články od ALTRON Business Solutions, a.s.