logo

Digitalizace rychle mění pracovní trh i náplň jednotlivých profesí

Pokud se zaměříme na profese v nejrychleji rostoucích odvětvích, jakými je marketing, analýza dat či výroba, pak téměř dvě třetiny z pozic již nyní vyžadují určitou znalost kódování. Nástup digitalizace a automatizace v posledních letech odráží i požadavky firem na znalosti uchazečů o práci.

Zatímco například ve Finsku své počítačové dovednosti rozvíjí 64% obyvatel, u nás to není ani polovina z tohoto čísla. Češi tedy v porovnání s ostatními obyvateli EU značně zaostávají.

Přitom počítač v práci využívají podle ČSÚ téměř dvě třetiny z nich. Jenže jen 6% Čechů se v posledním roce účastnilo kurzu, který jim hradil zaměstnavatel. Pokud už se přece jen rozhodnou dovzdělat, volí mnohem častěji formu samostudia.

V Česku by do roku 2029 mělo kvůli automatizaci ubýt zhruba 3,9 milionu pracovních míst. Pozice, které zůstanou zachovány, projdou razantní změnou náplně práce. Obecně se očekává, že tyto změny nejvíce zasáhnou střední třídu.

Nedojde-li v nejbližší době ke zásadní změně systému vzdělávání, problém se bude zhoršovat.

Řešením je rekvalifikace

"Například 70% našich studentů z kurzu Junior programátor původně pracovalo v oborech, které brzy kvůli automatizaci zaniknou. Po absolvování kurzu a nástupu do práce mělo 17% z nich ihned vyšší plat, než byl jejich původní. Dalších 66% pak mělo více po třech až čtyřech letech. Zároveň je potřeba zmínit, že několikaměsíční intenzivní kurz pro začátek plně dostačuje. Jen zhruba 18% pozic v IT totiž skutečně vyžaduje vysokoškolský diplom z informatiky. Z toho důvodu nejsou obavy na místě a je dobré zkusit své štěstí v tomto oboru," říká Barbora Wachtlová, provozní ředitelka společnosti Green Fox Academy.

Cestou, jak ven z oborů, kde ubývá pracovních příležitostí či jsou nízké platy, je rekvalifikace. Ta se stane v budoucnu běžnou součástí profesní kariéry a podle odhadů jí průměrně každý člověk absolvuje třikrát až čtyřikrát za život. Výběr správného odvětví bude klíčový a může počet rekvalifikací snížit.

Největší jistotu a perspektivu do budoucna nabízí právě IT, které zažívá boom. Rychlý nástup digitalizace spojený s dlouhodobým nedostatkem odborníků na trhu, dává šanci nováčkům, jimž nabízí slibnou a stálou budoucnost. To si uvědomuje stále více lidí.

Další články k tématům - automatizace - ČSÚ - digitalizace - kurzy - práce - rekvalifikace - Barbora Wachtlová

Článek ze dne 22. června 2020 - pondělí

Další články od Green Fox Academy CZ s.r.o.

Digitalizace rychle mění pracovní trh i náplň jednotlivých profesí

Naučte se programovat v online kurzu zdarma