logo atlantis telecom spol. s r.o.

Videokonference Poly pomáhá v efektivnější práci české justice

Videokonference zrychlují řízení na soudech, státních zastupitelstvích a ve věznicích. Šetří čas lidí a zdrojů - mnoho úkonů se tak zjednodušuje. Současně také dochází k prokazatelnému zvýšení bezpečnosti, když ubylo vězeňských eskort na soudy a zpět.

Dalším nezanedbatelným přínosem videokonferencí v justici je vyšší komfort účastníků a v určitých případech i snazší a citlivější dodržení těch soudních nařízení, dle kterých nesmějí být strany v přímém fyzickém kontaktu.

Jedním z hlavní cílů bylo redukovat odklady řízení z důvodů komplikované koordinace přítomnosti několika lidí na jednom místě. V jeho rámci bylo řešení Poly nasazeno na 200 koncových lokalit napříč celou republikou - na vrchní soudy, státní zastupitelství, většinu věznic a krajských soudů.

Byly instalovány přehledové kamery pro snímání místností, dokumentové kamery k detailnímu zobrazování dokumentů a nahrávací systém. Celé řešení lze snadno obsluhovat speciálně vyvinutým jednotným dotykovým ovládáním.

"Projekt videokonferenční infrastruktury zasáhl celý náš resort a díky zapojení 150 pracovníků ho považujeme za jeden z největších a nejvýznamnějších technických projektů na ministerstvu. Zátěž systému po zprovoznění rychle vzrostla na stovky hovorů měsíčně a v polovině roku 2019 jsme dosáhli mety 2500 videokonferenčních hovorů v jednom měsíci. V porovnání s požadavkem dotačního titulu, který stanovil hranici 5000 hovorů za 5 let, jsme tento požadavek již nyní řádově překročili," říká Ing. Jan Ladin, ředitel odboru informatiky na Ministerstvu spravedlnosti.

V souvislosti s úspěchem videokonferenčního projektu se do budoucna počítá s jeho rozvojem a rozšířením na další lokality včetně policejních úřadů, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví a psychiatrických léčeben.

Řešení je spolufinancováno z Norských fondů a státního rozpočtu České republiky a již v polovině pětiletého trvání projektu registruje 2500 videohovorů měsíčně, čímž vysoce překračuje požadavky dotačního titulu.

Dodavatelem videokonferenčního řešení Poly (Poly vzniklo sloučením společností Polycom a Plantronics) pro Ministerstvo spravedlnosti České republiky je společnost atlantis telecom.

Článek atlantis telecom spol. s r.o. ze dne čtvrtek 19. září 2019

Další články od atlantis telecom spol. s r.o.