logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Oslovili jsme ministerstvo zdravotnictví a odborné lékařské společností s prosbou o podporu při propagaci tohoto projektu, avšak marně. V tuto chvíli se však již služba spontánně rozšiřuje mezi samotnými lékaři - k 16. 3. 2020 se v ČR do projektu spontánně zapojilo již 100 lékařů.

Zdravotní pojišťovny již dříve přislíbily proplácet takto vedené konzultace v rozsahu obdobných telefonických konzultací. I proto dáváme službu všem lékařům zcela zdarma, a budeme tak činit po celou dobu pandemie onemocnění COVID-19.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Naše společnost je dlouhodobým propagátorem elektronizace zdravotnictví, proto vítáme každý projekt, který může lékařům ušetřit práci a současně zlepšit kvalitu péče a komfort pacienta. Zároveň ale považujeme zákonem danou povinnost za nešťastný způsob zavádění inovací do zdravotnictví, zvlášť když je její dodržování vynucováno nemalými pokutami.

Proto jsme se rozhodli lékařům, kteří si ještě žádný software nepořídili a přitom mají obavy z pokut, nabídnout nejen řešení, ale i něco navíc. Přicházíme s novou službou CGM MEDISTAR Rx, která má oproti dostupným řešením na trhu řadu výhod.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Už od začátku vývoje jsme si byli jistí, že půjde o opravdový skok v elektronizaci zdravotnictví v České republice. Věříme, že nová generace softwaru pro lékaře bude velmi úspěšná. Jsme rádi, že našim klientům můžeme nabídnout zázemí silné skupiny našich produktů.

CGM MEDISTAR je služba poskytovaná prostřednictvím webové aplikace a lékařům tak umožňuje být v komunikaci se svou ordinací odkudkoliv, kde je internetové připojení a počítač.

Veškeré potřebné informace například o kmenových pacientech bude mít lékař k dispozici i mimo své trvalé pracoviště.

Zuzana Jandorová

Jednatelka společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Zuzana Jandorová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Pro společnost CGM je spokojenost, loajálnost a růst zaměstnanců naprostou prioritou. Je to jeden ze základních strategických cílů a úkolů. Spojení funkce jednatelky a HR Business Partnera ‘do jednoho‘ tuto skutečnost jen potvrzuje. Dobře vedené HR procesy a HR oddělení spojené se strategií firmy mohou zásadním způsobem měnit danou společnost.

Posouvat ji a činit jedinečnou mezi ostatními na trhu práce. Ve světě IT nemají firmy k dispozici nic jiného než lidskou kreativitu, nápady, lidi obecně. Odchod každého z nich je ve většině případů ztráta a problém. Neodchází pouze člověk, ale i know-how. V případě CGM také člen rodiny.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Pro naši společnost znamená software CGM PRIMARY víc než produkt. Je to další krok v její samotné evoluci. Během 26 let působení firmy jsme si vytýčili dva základní cíle - odstraňovat administrativní zátěž a přinášet do českého zdravotnictví inovace, které jej budou zlepšovat.

Administrativa v dnešní době úzce souvisí i s IT a právě CGM PRIMARY může nejen v této oblasti lékařům výrazně usnadnit práci, aby mohli co možná nejvíce času věnovat péči o své pacienty - na to ostatní mají nás.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Poskytování zdravotní péče a léčba pacientů je vždy založena na důvěře, a to nejen na důvěře v profesní zodpovědnost lékaře, ale také na víře, že ostatní "profesionální" aspekty jsou u lékaře naplněny. Z výsledků průzkumu je patrné, že přestože čeští pacienti svým lékařům v nakládání s jejich citlivými údaji důvěřují, jsou i v této oblasti obezřetní. Jestliže GDPR může být něčím přínosné, je to právě nárůst informovanosti lékařů a pacientů o vhodném způsobu ochrany dat.

Proto v CGM děláme vše proto, aby lékaři GDPR zvládli bez zbytečných administrativních nároků, a přitom udrželi důvěru pacientů. Protože ačkoliv ke GDPR stále chybí prováděcí legislativa, tak jedno je jisté - určitě přinese větší nároky na zdravotnická zařízení i samotné lékaře.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Jsme si vědomi náročnosti povolání lékaře a stále přibývající administrativní zátěže. Proto lékařům nabízíme přípravu na GDPR tak, aby k 25. 5. 2018 mohli říci - jsme GDPR compliant bez dalších starostí a administrativních zásahů. Proto jsme již na konci ledna 2018 spustili odbornou poradnu na našem portálu CGM Svět, kde se mohou lékaři zeptat na konkrétní otázky v souvislosti se zavedením GDPR, a rovněž zde budeme postupně uvolňovat další informace o tomto nařízení.

K GDPR je potřeba přistoupit s chladnou hlavou, nenechat se vyděsit konzultačními společnostmi, které se v posledních měsících objevily a v GDPR spatřují jen dobrý business. Zároveň nedoporučuji přistoupit na řešení některých odborných společností, které připravují obecná řešení pro všechny svoje lékaře.

Naopak za ideální postup považuji využít služeb renomovaných konzultačních firem, které na našem trhu nabízí řešení ochrany osobních údajů již několik let. Mnohé se totiž nemění. Pokud lékař dbal na dodržování pravidel podle současné právní úpravy, je blízko cíle ve vztahu k naplnění požadavků GDPR.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Naše nová služba CGM TERMINÁL přináší do ordinací jednoduché řešení platby kartou. Díky její plné integraci se stávajícím softwarem lékaře poskytuje řadu unikátních výhod, které u běžného platebního terminálu nejsou k dispozici. Lékař jejím prostřednictvím může nejenom realizovat platební transakce, ale také tisknout průvodky k elektronickým receptům či účtenky s náležitostmi EET, rovněž díky ní získá okamžitý přístup k realizovaným transakcím a přehledovým funkcím.

Lékaři se tak opět více uvolní ruce svázané povinnou agendou a pacient navíc získá možnost platit kartou, a to jakoukoliv, což je v dnešní době standardem.

Jan Hlaváček

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Již na začátku si EET poradna získala své uživatele, kdy jsme jejím prostřednictvím obdrželi řádově desítky dotazů týdně. Tato odezva nás utvrdila v tom, že o problematiku mají lékaři zájem a chtějí se dozvědět více informací o povinnostech plynoucích z EET.

Poradna je hojně využívána i v současnosti. Předpokládáme, že se zájem o ni ještě zvýší, a to těsně před povinností elektronicky evidovat tržby, která pro všechny lékaře začne platit od 1. 3. 2018.

Jiří Leník

Project Manager společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jiří Leník - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Velmi nás těší, že díky této nové spolupráci s Pojišťovnou VZP můžeme opět o něco více ulehčit našim zákazníkům a pomoct jim snížit administrativní náročnost spojenou s touto povinnou agendou. Pro 1200 lékařů, kteří jsou smluvními partnery pojišťovny a mají již zakoupený modul eDávky, se tak předání vyúčtování stane doslova otázkou několika kliknutí.

Věřím, že i pro ostatní lékaře je možnost využití našeho modulu při elektronickém vyúčtování s Pojišťovnou VZP vítaným krokem. V konečném důsledku bude z tohoto zjednodušení profitovat i pacient, jehož péči může lékař věnovat dodatečný čas, který doposud musel trávit administrativou.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Realizovaný průzkum opět prokázal, že čeští pacienti mají stále větší zájem o elektronizaci zdravotnictví. Chtějí využívat moderních forem komunikace, které jim současná doba nabízí nejen v každodenním životě, ale také v péči o své zdraví. Již dnes přinášíme našim klientům řešení jejich online služeb, která jsou bezpečná, spolehlivá a efektivní.

Mezi ně patří například objednávání návštěv, vystavování receptů, zasílání výsledků vyšetření či konzultace. Vše probíhá patentovaným zabezpečeným kanálem, jenž je zabudován do ambulantního informačního systému lékaře, takže nehrozí, že by byly citlivé údaje o pacientech zneužity. Proto se naši klienti nemusejí obávat účinnosti tohoto evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

U našich softwarů dojde k pouhé aktualizaci systému, která nebude znamenat zvýšené náklady ani potíže s naplněním nařízení. Problém by to mohl být pro ty, kteří používají zastaralý informační systém.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Z výsledků průzkumu je patrné, že by Češi uvítali, kdyby jim lékaři poskytli možnost komunikovat s nimi elektronicky. Lidé od zdravotnictví očekávají stálé zlepšování služeb, zvyšující se komfort a časovou úsporu.

Online komunikace je na českém trhu k dispozici, je efektivní a mezi klienty je o ni velký zájem. Tyto služby by zároveň lidé nevyužívali jen pro sebe, ale i v péči o své blízké.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Nestrukturované textové zápisy v dokumentaci pacientů, jejich duplicity a nutnost ručního vyhledávání informací o zdravotním stavu zdržují práci zdravotníků. Díky využití umělé inteligence bude lékař méně zatěžován povinnou administrativou a tím může více času věnovat péči o zdraví pacienta. S takto uspořádanými informacemi lze rovněž dále efektivně pracovat a více je vytěžit například v podobě statistik, reportů či při přípravě zúčtovací zprávy pro pojišťovny, jelikož umělá inteligence nahraje do zdravotnického softwaru i data, která má lékař čas pouze přečíst a dál s nimi nepracuje.

První komponenty s prvky umělé inteligence HarveyX spustí CGM v červenci letošního roku. V současné chvíli jsou oslovováni lékaři pro spolupráci na tomto pilotu. Zapojit se mohou i další zájemci z řad lékařské veřejnosti, stačí kontaktovat společnost CompuGroup Medical ČR.

Jan Hlaváček

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

V souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb vyvstává řada otázek a objevují se i nejasnosti. Proto jsme se rozhodli otevřít online poradnu, prostřednictvím které chceme lékařům odpovídat na dotazy ohledně EET a co nejvíc jim tak usnadnit vstup do nového systému. Věříme, že tato nová služba bude opravdovým bonusem.

Současně bych chtěl lékaře uklidnit, opravdu není důvod k obavám. Kvalitní dodavatelé informačních systémů jim nabídnou řešení a se zaváděním EET pomohou. Důležité je ověřit si u finančních úřadů, kdy se koho bude EET týkat.

Jan Hlaváček

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Chceme lékařům ušetřit práci a starosti a také pomoci s přechodem na elektronickou evidenci tržeb. Propojení našich služeb a EET je logickým krokem. Evidování tržeb totiž v případě lékařů souvisí s ambulantním systémem, kde lékař zaznamenává informace pacienta včetně plateb různých poplatků.

Náš nový modul v ambulantních informačních systémech umožní lékařům elektronicky evidovat tržby a bude lékařům pomáhat se snadným přijetím EET v souladu s platnou legislativou.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Nejsou to ale jenom lékaři, komu elektronická komunikace vyhovuje a šetří čas, zájem o ni mají také pacienti. Podle našich údajů z června 2016 přibylo meziročně celých 50% pacientů, kteří s lékaři komunikují online.

Přes náš systém CGM LIFE eSERVICES využívají pacienti elektronické objednávání na vyšetření u lékaře, online konzultují o svých problémech, nechávají si poslat elektronické výsledky vyšetření nebo vystavit eRecept.

Jan Hlaváček

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Tak vysoké číslo vnímáme jako velký úspěch. Věříme, že počet odeslaných zpráv bude i nadále růst a pacientům budou tedy čím dál více nabízeny nadstandardní služby. CGMeska není pouze SMS zpráva, ale celý balíček podpůrných funkcí.

Jestliže lékař potřebuje řešit absence pacientů, připomínky k objednávkám či preventivní prohlídky nebo jenom upozornit pacienta, aby nezapomněl přijít na vyšetření na lačno, CGMesky mu poslouží jako efektivní způsob komunikace.

Jan Hlaváček

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Lékaři následují trendy stejně jako ostatní. Elektronická komunikace jim může při jejich vytíženosti mnoho procesů ulehčit a ušetřit čas. V důsledku pak mohou mít více času na pacienta. Jemu pak lékař může elektronickou cestou zaslat výsledky z vyšetření, čímž mu zajistí přístup k jeho vlastním zdravotnickým záznamům.

Kromě ambulancí, nemocnic, radiologických oddělení a klinik systém využívají také laboratoře.

Jan Hlaváček

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Jsme rádi, že prostřednictvím našeho portálu CGM Svět umožníme ambulantním lékařům hodnotit zdravotní pojišťovny. Jsem přesvědčen, že tento projekt pomůže jak lékařům, tak i pojišťovnám v nastavení oboustranně výhodných podmínek financování ambulancí.

Věřím, že hlasující ocení také informace, které na portálu naleznou. Druhý ročník našeho projektu má za sebou svoji první část, kdy kvalitu spolupráce se zdravotními pojišťovnami hodnotilo na 155 ředitelů nemocnic.

Jan Hlaváček

Ředitel divize ambulantních informačních systémů společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Lékaři hlídají u pacientů s vysokým krevním tlakem mnoho faktorů. Modul pro hypertenzi jim však dokáže významně ušetřit čas. V databázi registrovaných osob totiž vyhledá potenciální hypertoniky a automaticky je zařadí do příslušné skupiny.

Modul ASISTENT PL dokáže sám vytvořit záznamy a statistiky pacienta a vytvořit individuální plány jeho kontrol v souladu s Doporučenými postupy SVL ČLS JEP. Hypertenze v ČR byla v roce 2014 zaznamenána u přibližně 35% osob ve věku 25 - 64 let.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Celosvětově bude eHealth hrát klíčovou roli v rozvoji zdravotnictví díky sdílení dat mezi celou šíří zdravotnických zařízení. V praxi to může vypadat například tak, že ošetřující lékař v nemocnici bude mít při náhlé nehodě pacienta rychlejší přístup k jeho záznamům.

Od spuštění služby si jen ambulantní lékaři vyměnili již 643688 zpráv. Mimo ambulance systém využívají také nemocnice, laboratoře a radiologická oddělení.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Evropská společnost je právní forma společnosti, která umožní naší organizaci větší rozvoj a širší účast jednotlivých dceřiných společností na dění celého holdingu. Změna však neovlivní právní strukturu českého vedení značky.

Vzhledem k našemu postavení na trhu a mezinárodně úzké spolupráci mohou být naše produkty neustále rozvíjeny podle požadavků zákazníků a nejmodernějších specifikací.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Lidé nejen pečující o své blízké oceňují zejména úsporu času spojenou s elektronickými službami ve zdravotnictví. Například elektronické objednání na vyšetření trvá velmi krátkou chvíli ve srovnání s dobou, kdy se člověk snaží telefonicky spojit s lékařem.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Lidé chtějí v dnešní době čím dál více komunikovat snadněji, rychleji a ušetřit tím čas. Již už některých lékařů si mohou sami vybrat dostupný termín v online kalendáři, čímž eliminují nejen svůj vynaložený čas, ale i čas lékaře.

Správně elektronicky vedené záznamy v lékařských informačních systémech zaručují, že se citlivé údaje dostanou pouze k oprávněným osobám, tedy k pacientovi nebo lékařům. Pacienti tak nemusí u lékařů informace neustále opakovat a přenášet je v papírové podobě.

Jan Hlaváček

Ředitel divize ambulantních informačních systémů společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Samotné moduly dokáží vyhledat v databázi registrovaných osob diabetické pacienty a automaticky je zařadit do příslušné skupiny, čímž výrazně ušetří čas lékaře. Náš modul určený pro praktické lékaře, kteří ve své ordinaci pečují o nekomplikované pacienty s diabetem 2. typu, využívá již 400 lékařů.

Cílem těchto modulů je vložit praktickému lékaři do rukou vhodný nástroj, který umožňuje léčit pacienty v souladu s doporučenými postupy a efektivně provádět komplexní periodické kontroly dispenzarizovaných pacientů.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Široké spektrum odborností a zdravotnických pracovišť, které systém využívají, svědčí o tom, že lékaři vnímají elektronizaci zdravotnictví jako nezbytný faktor pro zvýšení kvality a efektivity poskytované péče.

Nejčastějšími uživateli jsou lékaři z oborů chirurgie, interna, diabetologie, všeobecné praktické lékařství, radiologie a zobrazovací metody a klinická biochemie.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Aktuálním trendem se bohužel stalo zahlcování lékařů stále větším počtem povinností. Ti pak nemohou věnovat tolik času pacientovi. Portál CGM Svět poskytne lékařům jednotný zdroj informací, který u nás doposud chyběl, jednoduchým a efektivním způsobem - podle odborností a zájmů, díky čemuž budou moci koncentrovat více sil a energie na pacienty.

Díky portálu se budou moci vyprofilovat jedinci, kteří mají zájem být inovativní v rámci IT. Tito lékaři jsou klíčem k úspěšnému eHealth, ve kterém je zapotřebí postupovat strukturovaně.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Dlouhodobou vizí společnosti CGM je plně elektronizované zdravotnictví, kde jsou data uložena bezpečně, ve strukturované podobě a rychle dostupná oprávněným. Meziroční nárůst pacientů nově registrovaných k CGM LIFE eSERVICES o 100% je důkazem, že se tato vize u nás začíná pomalu naplňovat, a zdravotnictví, kde spolu lékaři a pacienti mohou v zájmu zajištění té nejlepší možné zdravotní péče snadno a rychle komunikovat, se začíná rozvíjet.

Péče o zdraví se stává trendem. Poptávka pacientů o zapojení do systému každým rokem roste a to je pro nás pozitivní zpětná vazba.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Investice do moderních technologií a informačních systémů jsou v současném nastavení českého zdravotnictví nezbytným krokem, jak zlepšit kvalitu zdravotní péče. Jeden z nejpalčivějších problémů ve zdravotnictví je dlouhodobě komunikace s pacienty. Ta se drží na prvních příčkách v žebříčku největších rezerv již několik let a naší snahou je situaci zlepšit tak, aby byla komunikace komfortní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty, a obě strany měly dostatek informací, které potřebují.

Zlepšení edukace zdravotnického personálu je naším dlouhodobým cílem. Nyní jsme ukončili pilotní fázi vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály a po právě probíhajících revizích otevřeme kurzy pro širokou zdravotnickou veřejnost. E-learningem se tak snažíme připravit lékaře i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví na přicházející elektronizaci a usnadnit jim práci se softwarovým vybavením.

Zuzana Jandorová

HR manager společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Zuzana Jandorová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Již nyní máme první zpětné vazby od účastníků pilotáží, které jsou více než pozitivní. Líbí se jim nejen grafické prostředí a jednoduchost ovládání, ale především forma samostudia a obsah jednotlivých kurzů.

Je to pro nás ten nejlepší důkaz, že myšlenka eLearningového vzdělávání je správná a její realizaci je třeba dále rozvíjet.

Jan Hlaváček

Ředitel divize ambulantních informačních systémů společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Jan Hlaváček - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Spokojení klienti, kteří rádi využívají softwarová řešení naší společnosti, jsou pro nás na prvním místě, proto jim chceme poskytovat ty nejlepší produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou.

Informační systémy vyvíjíme tak, aby pomáhaly vést chod ordinace s důrazem na efektivitu práce a kvalitu poskytovaných služeb. Elektronizace zdravotnictví musí lékařům přinášet především okamžitý a jasný užitek.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Ukazuje se, že pacienti mají zájem na větším zapojení do léčebného procesu, a pokud tu možnost dostanou, určitě ji využijí. Za situace, kdy se zdravotnictví otevírá novým technologiím a způsobům komunikace, je pro české pacienty elektronická komunikace stále oblíbenější a běžnější typ kontaktu s lékařem. Vidíme v tom jasný trend.

Ivan Dvořák

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Ivan Dvořák - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Služba je velmi jednoduchá a přitom variabilní. Dá se přizpůsobit tak, aby vyhovovala požadavkům konkrétního zdravotnického zařízení. Své uplatnění najde i tam, kde lékaře pacient navštěvuje pouze nepravidelně. Mezi lékaři, kteří se rozhodli službu využívat, jsou zastoupeny téměř všechny odbornosti.

Petr Šuráň

Ředitel divize nemocničních IS společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Petr Šuráň - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Získání certifikátu ISO 20000 je pro nás dalším krokem ve strategii naší společnosti v přístupu k zákazníkovi. Certifikát je zárukou, že dodáváme a poskytujeme služby a produkty v kvalitě požadované zákazníkem a zároveň nám umožňuje sledovat a zlepšovat naší vlastní práci.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Důležité je, že většinu zpráv přeneseným systémem tvořily lékařské zprávy. Ukazuje se tak, že si ambulantní lékaři díky MEDICAL NET zvykli sdílet takto data a považují to tak za přínosné a bezpečné.

Je dobré si uvědomit, že každý lékař nebo pracoviště využívající MEDICAL NET má na sebe napojené další desítky uživatelů, kteří dostávají nebo posílají svá data prostřednictvím tohoto systému. Jsme tak rádi, že se nám daří do elektronické komunikace zapojovat stále více terénních lékařů.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Umístění v této soutěži nás velmi potěšilo. Jako firma dodávající IT řešení pro zdravotnictví se trvale snažíme přicházet s něčím inovativním a reagovat na neustále se vyvíjející prostředí v této oblasti.

Ukazuje se, že zavádění inovací s ohledem především na přínos pro jednotlivé uživatele, které jsme v naší firmě zvolili, je cesta správným směrem.

Radek Chvosta

Obchodní ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Radek Chvosta - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.LinkedIn

Jsme rádi, že se můžeme účastnit této práce a přispět našimi zkušenostmi z praxe, protože se domníváme, že bez dobře připravené koncepce eHealth se české zdravotnictví dlouhodobě neobejde.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Ukazuje se, že čeští uživatelé mají zájem o nové trendy. Možnost online komunikovat se svými lékaři s velkým zájmem vítají. Rádi by online komunikaci využívali v daleko větší míře, tak jako jakoukoliv jinou online službu.

Lékařům se tím otevírají nové možnosti, jak zkvalitnit komunikaci se svými pacienty a zároveň zefektivnit chod své ordinace.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Jsme rádi, že se nám podařilo uspět v prvním kole této soutěže, protože nám to potvrzuje, že způsob, jak v CompuGroup Medical přistupujeme k inovacím, je správný. Při zavádění inovací se snažíme především vycházet z podnětů našich zákazníků a z našich zkušeností na trhu, abychom dodávali řešení, která našim uživatelům přinášejí především užitek, ať už v podobě komfortu nebo finanční a časové úspory.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Průzkum nám ukázal, že čeští uživatelé využívají internet a elektronickou komunikaci především pro hledání informací, komunikaci s přáteli a další online služby. Ve srovnání s tím ale podobný komfort, na který jsou zvyklí třeba z online bankovnictví nebo nakupování, při komunikaci s lékaři postrádají. Z odpovědí respondentů je zřejmé, že by uvítali, kdyby jim lékaři a zdravotnická zařízení podobnou možnost, která je na trhu k dispozici, nabídli.

Ukazuje se, že čeští pacienti si začínají uvědomovat svojí roli a rostoucí význam v celém systému zdravotnictví. Zdravotnictví stále častěji vnímají jako službu a očekávají, že kromě kvalitní zdravotní péče dostanou i kvalitnější servisní služby, jako je právě online komunikace.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Jsme rádi, že díky spojení know-how VZP a softwarové aplikace CGM získali lékaři možnost efektivně se rozhodovat. Celý projekt přináší úspory do zdravotního systému.

Potvrzuje se také, že dobré řešení v rámci elektronizace zdravotnictví by mělo mít okamžitý a měřitelný přínos.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Pacient se může sám objednat a lékař jen potvrdí návštěvu ve svém ambulantním informačním systému, pacientovi pak přijde automaticky e-mail o schválení. V ordinaci neustále nezvoní telefon a pacient si vhodný termín z nabízených vybere sám.

Nárůst obliby a využívání těchto služeb ukazuje, že podobné služby českým pacientům a lékařům chyběly a začínají je přijímat, jako např. elektronické bankovnictví, tedy jako něco, co jim přináší okamžitý účinek ve formě komfortu nebo úspory času.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Jsme rádi, že jsme se stali součástí organizace, která má dlouhou tradici, odbornou reputaci a profesionální zázemí. Věříme, že naším přístupem k inovacím v zdravotnickém softwaru a k zavádění informačních technologií do zdravotnictví, přispějeme k jednomu z hlavních cílů Asociace, kterým je rozvoj a inovace v oboru zdravotnických prostředků.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Naše řešení provádí automaticky vyhodnocení a vyznačí léky skutečně vyzvednuté, nevyzvednuté, nahrazené substitucí nebo jiným balením a předepsané v jiném zdravotnickém zařízení.

Jakýkoli předpis, který lékař pacientovi vystaví, se dále také v informačním systému porovnává s léky, které mu již dříve předepsal nebo které pacient užívá chronicky a dále i s kompletní lékovou historií pacienta. Následně systém upozorní lékaře na možné nežádoucí interakce, na duplicitní léky, nebo na obdobné léky.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Celý proces odesílání a příjmu zpráv je maximálně automatizovaný a zjednodušený, aby doktorům i lékařskému personálu usnadňoval práci a šetřil čas.

Výměna dat, kterou představuje MEDICAL NET, tvoří jeden z pilířů koncepce eHealth v ČR, jak jí vidí a snaží se prosazovat naše společnost.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Rovněž výsledky vyšetření zašlete elektronicky, a to velmi bezpečným způsobem. Pacient bude vědět, že je obdrží, jakmile budou dostupné a nezatěžuje ordinaci dotazy, kdy budou k dispozici. O nálezech pak s pacienty můžete diskutovat prostřednictvím online konzultací a vyhnete se tak stále zvonícímu telefonu v ordinaci.

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Vladimír Přikryl - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Každý lékař denně udělá desítky závažných rozhodnutí. Díky rychlému rozvoji informačních technologií už na ně nemusí být sám. V laboratorních i nemocničních informačních systémech je k dispozici velké množství anonymních dat, výsledků laboratorních vyšetření nebo diagnóz. Lékař se tak už nemusí odkazovat jen k případům své vlastní praxe.

Historická data mohou pomoci i při predikci či upozornění na hrozící zdravotní problémy. Lékař tak bude schopen zachytit onemocnění mnohem dříve než doposud.

Lenka Volfová

Head of Marketing společnosti CompuGroup Medical Česká republika

Lenka Volfová - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Při komunikaci s lékařem je pro Čechy klíčová zejména ochrana osobních dat. Online komunikaci by nejraději využili při kontaktu se svým praktickým lékařem. Pokud by měli možnost, nejčastěji by ji využívali pro objednání termínu návštěvy u lékaře.

Možnost podívat se online na výsledky vyšetření je zajímavá až pro 62 % Čechů. Šest z deseti by využilo také online objednání receptu na léky, které užívají dlouhodobě.

Frank Gotthardt

CEO skupiny CompuGroup Medical AG

Frank Gotthardt - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Nové společnosti ideálně doplní naše existující dceřiné firmy ve Francii. Již 20000 lékařů ve Francii spoléhá na naše komplexní softwarové řešení AxiSanté. S naším síťovým řešením Le Réseau Santé Social jsme navíc spolehlivým a vedoucím partnerem také pro propojení poskytovatelů zdravotní péče na francouzském trhu. Budeme zde realizovat naší multibrandovou strategii, podobně jako jsme již úspěšně udělali v Německu a Itálii.

HelloDoc zůstane samostatnou produktovou linii, která bude integrována do našeho globálního portfolia výrobků a služeb pro prospěch našich zákazníků.

Frank Gotthardt

CEO skupiny CompuGroup Medical AG

Frank Gotthardt - CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Společně s naší již silnou pozicí v segmentu laboratorních systémů ve Skandinávii jsme nyní pevně ukotveni jako přední dodavatel pro laboratoře a diagnostiku na klíčových evropských trzích. IT řešení každé laboratoře začíná už v ambulanci objednávajícího lékaře a my jsme již několik let předvídali výhody vytváření sítí mezi poskytovateli zdravotní péče a diagnostickými službami.

Společně s našimi ambulantními informačními systémy a inovativními produkty z portfolia vision4health nyní máme schopnost poskytovat ještě lepší služby pro laboratoře, lékaře a nemocnice.