logo CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.
Vladimír Přikryl

Vladimír Přikryl

Generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Slovensko

nic

Oslovili jsme ministerstvo zdravotnictví a odborné lékařské společností s prosbou o podporu při propagaci tohoto projektu, avšak marně. V tuto chvíli se však již služba spontánně rozšiřuje mezi samotnými lékaři - k 16. 3. 2020 se v ČR do projektu spontánně zapojilo již 100 lékařů.

Zdravotní pojišťovny již dříve přislíbily proplácet takto vedené konzultace v rozsahu obdobných telefonických konzultací. I proto dáváme službu všem lékařům zcela zdarma, a budeme tak činit po celou dobu pandemie onemocnění COVID-19.

Naše společnost je dlouhodobým propagátorem elektronizace zdravotnictví, proto vítáme každý projekt, který může lékařům ušetřit práci a současně zlepšit kvalitu péče a komfort pacienta. Zároveň ale považujeme zákonem danou povinnost za nešťastný způsob zavádění inovací do zdravotnictví, zvlášť když je její dodržování vynucováno nemalými pokutami.

Proto jsme se rozhodli lékařům, kteří si ještě žádný software nepořídili a přitom mají obavy z pokut, nabídnout nejen řešení, ale i něco navíc. Přicházíme s novou službou CGM MEDISTAR Rx, která má oproti dostupným řešením na trhu řadu výhod.

Už od začátku vývoje jsme si byli jistí, že půjde o opravdový skok v elektronizaci zdravotnictví v České republice. Věříme, že nová generace softwaru pro lékaře bude velmi úspěšná. Jsme rádi, že našim klientům můžeme nabídnout zázemí silné skupiny našich produktů.

CGM MEDISTAR je služba poskytovaná prostřednictvím webové aplikace a lékařům tak umožňuje být v komunikaci se svou ordinací odkudkoliv, kde je internetové připojení a počítač.

Veškeré potřebné informace například o kmenových pacientech bude mít lékař k dispozici i mimo své trvalé pracoviště.

Pro naši společnost znamená software CGM PRIMARY víc než produkt. Je to další krok v její samotné evoluci. Během 26 let působení firmy jsme si vytýčili dva základní cíle - odstraňovat administrativní zátěž a přinášet do českého zdravotnictví inovace, které jej budou zlepšovat.

Administrativa v dnešní době úzce souvisí i s IT a právě CGM PRIMARY může nejen v této oblasti lékařům výrazně usnadnit práci, aby mohli co možná nejvíce času věnovat péči o své pacienty - na to ostatní mají nás.

Poskytování zdravotní péče a léčba pacientů je vždy založena na důvěře, a to nejen na důvěře v profesní zodpovědnost lékaře, ale také na víře, že ostatní "profesionální" aspekty jsou u lékaře naplněny. Z výsledků průzkumu je patrné, že přestože čeští pacienti svým lékařům v nakládání s jejich citlivými údaji důvěřují, jsou i v této oblasti obezřetní. Jestliže GDPR může být něčím přínosné, je to právě nárůst informovanosti lékařů a pacientů o vhodném způsobu ochrany dat.

Proto v CGM děláme vše proto, aby lékaři GDPR zvládli bez zbytečných administrativních nároků, a přitom udrželi důvěru pacientů. Protože ačkoliv ke GDPR stále chybí prováděcí legislativa, tak jedno je jisté - určitě přinese větší nároky na zdravotnická zařízení i samotné lékaře.

Jsme si vědomi náročnosti povolání lékaře a stále přibývající administrativní zátěže. Proto lékařům nabízíme přípravu na GDPR tak, aby k 25. 5. 2018 mohli říci - jsme GDPR compliant bez dalších starostí a administrativních zásahů. Proto jsme již na konci ledna 2018 spustili odbornou poradnu na našem portálu CGM Svět, kde se mohou lékaři zeptat na konkrétní otázky v souvislosti se zavedením GDPR, a rovněž zde budeme postupně uvolňovat další informace o tomto nařízení.

K GDPR je potřeba přistoupit s chladnou hlavou, nenechat se vyděsit konzultačními společnostmi, které se v posledních měsících objevily a v GDPR spatřují jen dobrý business. Zároveň nedoporučuji přistoupit na řešení některých odborných společností, které připravují obecná řešení pro všechny svoje lékaře.

Naopak za ideální postup považuji využít služeb renomovaných konzultačních firem, které na našem trhu nabízí řešení ochrany osobních údajů již několik let. Mnohé se totiž nemění. Pokud lékař dbal na dodržování pravidel podle současné právní úpravy, je blízko cíle ve vztahu k naplnění požadavků GDPR.

Naše nová služba CGM TERMINÁL přináší do ordinací jednoduché řešení platby kartou. Díky její plné integraci se stávajícím softwarem lékaře poskytuje řadu unikátních výhod, které u běžného platebního terminálu nejsou k dispozici. Lékař jejím prostřednictvím může nejenom realizovat platební transakce, ale také tisknout průvodky k elektronickým receptům či účtenky s náležitostmi EET, rovněž díky ní získá okamžitý přístup k realizovaným transakcím a přehledovým funkcím.

Lékaři se tak opět více uvolní ruce svázané povinnou agendou a pacient navíc získá možnost platit kartou, a to jakoukoliv, což je v dnešní době standardem.

Realizovaný průzkum opět prokázal, že čeští pacienti mají stále větší zájem o elektronizaci zdravotnictví. Chtějí využívat moderních forem komunikace, které jim současná doba nabízí nejen v každodenním životě, ale také v péči o své zdraví. Již dnes přinášíme našim klientům řešení jejich online služeb, která jsou bezpečná, spolehlivá a efektivní.

Mezi ně patří například objednávání návštěv, vystavování receptů, zasílání výsledků vyšetření či konzultace. Vše probíhá patentovaným zabezpečeným kanálem, jenž je zabudován do ambulantního informačního systému lékaře, takže nehrozí, že by byly citlivé údaje o pacientech zneužity. Proto se naši klienti nemusejí obávat účinnosti tohoto evropského nařízení o ochraně osobních údajů.

U našich softwarů dojde k pouhé aktualizaci systému, která nebude znamenat zvýšené náklady ani potíže s naplněním nařízení. Problém by to mohl být pro ty, kteří používají zastaralý informační systém.

Nestrukturované textové zápisy v dokumentaci pacientů, jejich duplicity a nutnost ručního vyhledávání informací o zdravotním stavu zdržují práci zdravotníků. Díky využití umělé inteligence bude lékař méně zatěžován povinnou administrativou a tím může více času věnovat péči o zdraví pacienta. S takto uspořádanými informacemi lze rovněž dále efektivně pracovat a více je vytěžit například v podobě statistik, reportů či při přípravě zúčtovací zprávy pro pojišťovny, jelikož umělá inteligence nahraje do zdravotnického softwaru i data, která má lékař čas pouze přečíst a dál s nimi nepracuje.

První komponenty s prvky umělé inteligence HarveyX spustí CGM v červenci letošního roku. V současné chvíli jsou oslovováni lékaři pro spolupráci na tomto pilotu. Zapojit se mohou i další zájemci z řad lékařské veřejnosti, stačí kontaktovat společnost CompuGroup Medical ČR.

Nejsou to ale jenom lékaři, komu elektronická komunikace vyhovuje a šetří čas, zájem o ni mají také pacienti. Podle našich údajů z června 2016 přibylo meziročně celých 50% pacientů, kteří s lékaři komunikují online.

Přes náš systém CGM LIFE eSERVICES využívají pacienti elektronické objednávání na vyšetření u lékaře, online konzultují o svých problémech, nechávají si poslat elektronické výsledky vyšetření nebo vystavit eRecept.

Celosvětově bude eHealth hrát klíčovou roli v rozvoji zdravotnictví díky sdílení dat mezi celou šíří zdravotnických zařízení. V praxi to může vypadat například tak, že ošetřující lékař v nemocnici bude mít při náhlé nehodě pacienta rychlejší přístup k jeho záznamům.

Od spuštění služby si jen ambulantní lékaři vyměnili již 643688 zpráv. Mimo ambulance systém využívají také nemocnice, laboratoře a radiologická oddělení.

Evropská společnost je právní forma společnosti, která umožní naší organizaci větší rozvoj a širší účast jednotlivých dceřiných společností na dění celého holdingu. Změna však neovlivní právní strukturu českého vedení značky.

Vzhledem k našemu postavení na trhu a mezinárodně úzké spolupráci mohou být naše produkty neustále rozvíjeny podle požadavků zákazníků a nejmodernějších specifikací.

Široké spektrum odborností a zdravotnických pracovišť, které systém využívají, svědčí o tom, že lékaři vnímají elektronizaci zdravotnictví jako nezbytný faktor pro zvýšení kvality a efektivity poskytované péče.

Nejčastějšími uživateli jsou lékaři z oborů chirurgie, interna, diabetologie, všeobecné praktické lékařství, radiologie a zobrazovací metody a klinická biochemie.

Aktuálním trendem se bohužel stalo zahlcování lékařů stále větším počtem povinností. Ti pak nemohou věnovat tolik času pacientovi. Portál CGM Svět poskytne lékařům jednotný zdroj informací, který u nás doposud chyběl, jednoduchým a efektivním způsobem - podle odborností a zájmů, díky čemuž budou moci koncentrovat více sil a energie na pacienty.

Díky portálu se budou moci vyprofilovat jedinci, kteří mají zájem být inovativní v rámci IT. Tito lékaři jsou klíčem k úspěšnému eHealth, ve kterém je zapotřebí postupovat strukturovaně.

Dlouhodobou vizí společnosti CGM je plně elektronizované zdravotnictví, kde jsou data uložena bezpečně, ve strukturované podobě a rychle dostupná oprávněným. Meziroční nárůst pacientů nově registrovaných k CGM LIFE eSERVICES o 100% je důkazem, že se tato vize u nás začíná pomalu naplňovat, a zdravotnictví, kde spolu lékaři a pacienti mohou v zájmu zajištění té nejlepší možné zdravotní péče snadno a rychle komunikovat, se začíná rozvíjet.

Péče o zdraví se stává trendem. Poptávka pacientů o zapojení do systému každým rokem roste a to je pro nás pozitivní zpětná vazba.

Investice do moderních technologií a informačních systémů jsou v současném nastavení českého zdravotnictví nezbytným krokem, jak zlepšit kvalitu zdravotní péče. Jeden z nejpalčivějších problémů ve zdravotnictví je dlouhodobě komunikace s pacienty. Ta se drží na prvních příčkách v žebříčku největších rezerv již několik let a naší snahou je situaci zlepšit tak, aby byla komunikace komfortní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty, a obě strany měly dostatek informací, které potřebují.

Zlepšení edukace zdravotnického personálu je naším dlouhodobým cílem. Nyní jsme ukončili pilotní fázi vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály a po právě probíhajících revizích otevřeme kurzy pro širokou zdravotnickou veřejnost. E-learningem se tak snažíme připravit lékaře i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví na přicházející elektronizaci a usnadnit jim práci se softwarovým vybavením.

Ukazuje se, že pacienti mají zájem na větším zapojení do léčebného procesu, a pokud tu možnost dostanou, určitě ji využijí. Za situace, kdy se zdravotnictví otevírá novým technologiím a způsobům komunikace, je pro české pacienty elektronická komunikace stále oblíbenější a běžnější typ kontaktu s lékařem. Vidíme v tom jasný trend.

Důležité je, že většinu zpráv přeneseným systémem tvořily lékařské zprávy. Ukazuje se tak, že si ambulantní lékaři díky MEDICAL NET zvykli sdílet takto data a považují to tak za přínosné a bezpečné.

Je dobré si uvědomit, že každý lékař nebo pracoviště využívající MEDICAL NET má na sebe napojené další desítky uživatelů, kteří dostávají nebo posílají svá data prostřednictvím tohoto systému. Jsme tak rádi, že se nám daří do elektronické komunikace zapojovat stále více terénních lékařů.

Umístění v této soutěži nás velmi potěšilo. Jako firma dodávající IT řešení pro zdravotnictví se trvale snažíme přicházet s něčím inovativním a reagovat na neustále se vyvíjející prostředí v této oblasti.

Ukazuje se, že zavádění inovací s ohledem především na přínos pro jednotlivé uživatele, které jsme v naší firmě zvolili, je cesta správným směrem.

Jsme rádi, že se nám podařilo uspět v prvním kole této soutěže, protože nám to potvrzuje, že způsob, jak v CompuGroup Medical přistupujeme k inovacím, je správný. Při zavádění inovací se snažíme především vycházet z podnětů našich zákazníků a z našich zkušeností na trhu, abychom dodávali řešení, která našim uživatelům přinášejí především užitek, ať už v podobě komfortu nebo finanční a časové úspory.

Jsme rádi, že díky spojení know-how VZP a softwarové aplikace CGM získali lékaři možnost efektivně se rozhodovat. Celý projekt přináší úspory do zdravotního systému.

Potvrzuje se také, že dobré řešení v rámci elektronizace zdravotnictví by mělo mít okamžitý a měřitelný přínos.

Naše řešení provádí automaticky vyhodnocení a vyznačí léky skutečně vyzvednuté, nevyzvednuté, nahrazené substitucí nebo jiným balením a předepsané v jiném zdravotnickém zařízení.

Jakýkoli předpis, který lékař pacientovi vystaví, se dále také v informačním systému porovnává s léky, které mu již dříve předepsal nebo které pacient užívá chronicky a dále i s kompletní lékovou historií pacienta. Následně systém upozorní lékaře na možné nežádoucí interakce, na duplicitní léky, nebo na obdobné léky.

Celý proces odesílání a příjmu zpráv je maximálně automatizovaný a zjednodušený, aby doktorům i lékařskému personálu usnadňoval práci a šetřil čas.

Výměna dat, kterou představuje MEDICAL NET, tvoří jeden z pilířů koncepce eHealth v ČR, jak jí vidí a snaží se prosazovat naše společnost.

Rovněž výsledky vyšetření zašlete elektronicky, a to velmi bezpečným způsobem. Pacient bude vědět, že je obdrží, jakmile budou dostupné a nezatěžuje ordinaci dotazy, kdy budou k dispozici. O nálezech pak s pacienty můžete diskutovat prostřednictvím online konzultací a vyhnete se tak stále zvonícímu telefonu v ordinaci.

Každý lékař denně udělá desítky závažných rozhodnutí. Díky rychlému rozvoji informačních technologií už na ně nemusí být sám. V laboratorních i nemocničních informačních systémech je k dispozici velké množství anonymních dat, výsledků laboratorních vyšetření nebo diagnóz. Lékař se tak už nemusí odkazovat jen k případům své vlastní praxe.

Historická data mohou pomoci i při predikci či upozornění na hrozící zdravotní problémy. Lékař tak bude schopen zachytit onemocnění mnohem dříve než doposud.